NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

Restricții de funcționare impuse organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale la nivel județean. Considerații juridice.

marţi, 1 septembrie 2020

de Ana-Maria Baciu, Partener și Andrei Cosma, Senior Associate la SCA Simion & Baciu

Ana-Maria Baciu

După data de 15 iunie 2020, autoritățile centrale au permis reluarea activităților de jocuri de noroc tradiționale, suspendate pentru aproape 3 luni, reluare ce a adus cu sine obligația operatorilor de a implementa un set de măsuri menite să prevină răspândirea epidemiei SARS-CoV-2.

Cu toate că operatorii, în marea lor majoritate, au implementat aceste măsuri, la mai puțin de 2 luni distanță, activitatea organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale a fost din nou afectată prin restricționarea programului de funcționare în sălile de joc din mai multe județe ale țării.

În acest articol ne propunem să analizăm succint restricțiile de funcționare aplicate prin hotărâri ale comitetelor județene pentru situații de urgență, pentru a determina dacă aceste acte beneficiază de o bază legală solidă sau dacă, din contră, există vicii de nelegalitate care ar putea fi invocate împotriva acestora. Articolul nostru nu își propune să acopere discuția mult mai lungă și mai complexă a oportunității impunerii unor asemenea restricții, indiferent de instrumentul prin care restricțiile ar fi impuse.

Analiza pe care ne-o propunem necesită în primul rând o cronologie a actelor normative adoptate de autoritățile publice centrale care au vizat restricționarea programului de funcționare al sălillor de jocuri de noroc. Astfel, apreciem că următoarele acte emise de autoritățile centrale sunt relevante pentru analiza noastră:

  1. Hotârârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 37 din 28 iulie 2020 (HCNSU nr. 37/2020) – aceasta conține o propunere de restricționare a activăților de jocuri de noroc în intervalul 2300 – 0600.
  1. Hotărârea de Guvern nr. 588/2020, publicată în Monitorul Oficial la data de 31 iulie 2020 (HG nr. 588/2020). Acest act normativ modifică Hotărârea de Guvern nr. 533/2020 prin care a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României până la data de 16 august 2020, introducând, printre altele, un nou articol 41, cu următorul conținut:

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (…)”.

  1. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 38 din data de 01 august 2020 (HCNSU nr. 38/2020). Articolul 2 al acestui act normativ stabilește că:

(1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 23.00.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 02.08.2020 orele 12.00, se aplică pentru o perioadă de 14 zile și poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

  1. Hotârârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 40 din 13 august 2020 (HCNSU nr. 40/2020) – care, similar HCNSU nr. 37/2020, conține o propunere de restricționare a activăților de jocuri de noroc în intervalul 2300 – 0600.
  2. Hotârârea de Guvern nr. 688/2020, publicată în Monitorul Oficial la data de 14 august 2020 (HG nr. 688/2020). Această hotărâre prelungește starea de alertă pentru 30 de zile începând cu data de 16 august 2020 și conține o prevedere identică cu prevederea din HG nr. 588/2020, citată la punctul 2 de mai sus:

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (…)”.

  1. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 42 din 17 august 2020 (HCNSU nr. 42/2020). Această hotărâre modifică și completează art. 2 din HCNSU nr. 38/2020 (citat la punctul 3) în sensul următor:

”(1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, de la nivelul județelor Argeș, Brașov, Brăila, Bihor, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ilfov, Prahova, Galați, Vaslui, Vrancea și municipiul București, nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică până la data de 31.08.2020 orele 24.00 și poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Andrei Cosma

Până la data de 31 iulie 2020 (data publicării în Monitorul Oficial a HG nr. 588/2020) nu a existat niciun text de lege explicit care să consacre competența comitetelor județene pentru situații de urgență de a restricționa activitatea organizatorilor de jocuri de noroc.

HCNSU nr. 37/2020 conține doar propunerea generică de restricționare a programului de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc, fără a impune însă vreo măsură obligatorie. Cu toate acestea, după emiterea acestei hotărâri, în intervalul 28 – 31 iulie 2020, mai multe comitețe județene pentru situații de urgență emiseseră deja hotărâri prin care se restricționa programul de lucru cu publicul al organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale.

Considerăm că împotriva unor asemenea hotărâri adoptate de autoritățile județene până la data de 31 iulie 2020 ar putea fi ridicate anumite critici de nelegalitate, una dintre acestea fiind că, până la data menționată, nu a existat un cadru legal specific în contextul situației epidemiologice care să permită reducerea orarului de lucru pentru organizatorii de jocuri de noroc tradiționale de către autorități județene/locale. Desigur, criticile de nelegalitate care ar putea fi construite împotriva acestor hotărâri pot fi valorificate în definitiv în fața instanțelor judecătorești competente, deoarece până la anularea actelor de către o instanță de judecată, hotărârile beneficiază de prezumția de legalitate. Într-o asemenea acțiune judecătorească, operatorii de jocuri de noroc afectați ar putea solicita nu doar anularea hotărârilor, ci și acoperirea prejudiciului cauzat ca urmare a restricționării nelegale a activității.

În ceea ce privește hotărârile autorităților județene emise după data de 31 iulie 2020, situația devine (desigur) mai complexă. Începând cu această dată, la care a intrat în vigoare HG nr. 588/2020, există o prevedere legală care poate fi citită (și a fost de altfel interpretată în practică) în sensul în care nu doar Comitetul Național pentru Situații de Urgență poate restricționa programul de funcționare în sălile de joc, ci și comitetele județene.

Autoritățile județene ar putea susține că dețin competența de a restricționa orarul de lucru cu publicul în sălile de joc, deoarece art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 stabilește că pe durata stării de alertă activitățile anumitor operatori economici pot limitate sau suspendate, iar HG nr. 588/2020 (și ulterior HG nr. 688/2020) poate fi citit în sensul conferirii comitetelor județene pentru situații de urgență a atribuției de a limita programul de lucru cu publicul în sălile de jocuri de noroc.

Este însă esențial de subliniat în primul rând că, potrivit Legii nr. 55/2020, activitatea operatorilor economici poate fi limitată doar ”pe durată determinată”, astfel că o hotărâre a unui comitet județean care nu stabilește perioada concretă în care programul de funcționare este diminuat nu ar îndeplini rigorile legale, iar organizatorii afectați ar putea cere anularea acesteia în fața instanțelor de contencios administrativ.

În al doilea rând, nu poate fi ignorat faptul că hotărârile autorităților (atât la nivel județean, cât și la nivel central) care au restricționat orarul de lucru cu publicul în sălile de joc sunt emise într-un context excepțional, caracterizat de o inflație legislativă fără precedent. Aceste circumstanțe ridică o serie de întrebări care rămân deschise la acest moment, cum ar fi:

  1. Poate un comitet județean pentru situații de urgență să impună măsuri mai stricte sau alte măsuri decât cele adoptate prin Hotărârea Guvernului/Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu privire la județul în cauză?

Această întrebare pleacă de la ipoteza HCNSU nr. 42/2020 care a limitat programul de funcționare în sălile de jocuri de noroc din 14 unități administrativ-teritoriale.

Ar putea, spre exemplu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea să emită o hotărâre care să stabilească că orarul de lucru cu publicul în sălile de joc se desfășoară în intervalul 09.00 – 22.00, iar nu 06.00 – 24.00 cum stabilește HCNSU nr. 42/2020?

Întrebarea este generată și de o situație deja întâlnită în practică, mai exact în județul Argeș, unde Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a decis prin Hotărârea nr. 28/03.08.2020, restricționarea activităților altor operatori de restaurante de pe raza județului Argeș, în plus față de cei expres restricționati prin HCNSU nr. 38/2020, chiar pe raza aceluiași județ.

  1. În măsura în care Comitetul Național pentru Situații de Urgență decide să nu mai prelungească o măsură luată în prealabil cu privire la unul dintre județe, după expirarea termenului pentru care măsura a fost dispusă prin hotărâre a CNSU, poate comitetul județean pentru situații de urgență să decidă o asemenea prelungire?

Și această întrebare pleacă de la aceeași ipoteză a HCNSU nr. 42/2020. Mai exact, dacă Comitetul Național pentru Situații de Urgență decide să nu prelungească restricțiile de funcționare pentru sălile de joc din județul Vrancea după data de 31 august 2020, poate Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea să prelungească aceste restricții pe raza județului Vrancea și după data 31 august 2020?

Desigur, sperăm că aceste întrebări să rămână doar aspecte ce merită o analiză abstractă, iar situația epidemiologică să evolueze în așa măsură încât să nu mai fie necesară adoptarea de noi restricții pentru industria de jocuri de noroc după data de 31 august 2020.

Între timp, faceți jocurile în siguranță!

UPDATE – HCNSU nr. 43/27.08.2020

 

Ulterior redactării articolului de mai sus, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat, la data de 27 august 2020, Hotărârea nr. 43 din 27.08.2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice (HCNSU nr. 43/2020) care prevede lar art. 3 următoarele:

(1) Se aprobă desfășurarea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.

(2) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activității operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă această localitate trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

(3) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, pot decide reluarea activității operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (3) intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

HCNSU nr. 43/2020 configurează un regim de restricționare diferit de cel stabilit prin actele normative anterioare, în sensul că, începând cu data de 01.09.2020, impunerea unor restricții de funcționare față de organizatorii de jocuri de noroc (sau chiar interzicerea completă a activității acestora) trebuie să aibă în vedere criteriul stabilit de HCNSU nr. 43/2020, respectiv incidența cumulată a cazurilor pozitive de Sars-CoV-2 din ultimele 14 zile.

 Prevederile alin. 1, 2 și 3 din art. 3 din HCNSU nr. 43/2020 au fost preluate pe 31 august 2020 în art. I, punctul 9 din Hotărârea Guvernului nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă.

HG nr. 729/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 797/31.08.2020 și intră în vigoare pe 1 septembrie 2020.

Deși HCNSU nr. 43/2020 și HG nr. 668/2020, astfel cum a fost ulterior modificată și completată, indică acum în mod clar care este criteriul/barometrul pentru impunerea de restricții, aceste noi acte normative ridică evident și noi întrebări / probleme de interpretare. Vom expune câteva asemenea întrebări, raportându-ne la același exemplu al județului Vrancea:

  1. Dacă în județul Vrancea incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile depășește pragul stabilit de HCNSU nr. 43/2020, consecința este că activitățile de jocuri de noroc de pe raza județului sunt, ca prim efect, complet suspendate/închise, iar comitetul județean poate decide reluarea doar punctual, respectiv în localitățile în care pragul nu este depășit? O interpretare sumbră a alin. (1) coroborat cu alin. (3) citate mai sus ar putea conduce la o asemenea concluzie;
  1. Dacă pragul stabilit de HCNSU nr. 43/2020 este depășit la nivelul județului Vrancea, dar nu este atins în anumite localități din județ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea poate decide reluarea activităților din respectivele localități sau este obligat să adopte o asemenea măsură? Interpretarea literală a alin. (3) ar putea susține ideea că reluarea activităților rămâne o decizie de oportunitate, iar nu o obligație a autorității județene.

Desigur, ne manifestăm din nou speranța ca aceste întrebări să rămână doar chestiuni teoretice, iar evoluția epidemiei să nu determine adoptarea de noi restricții împotriva organizatorilor de jocuri de noroc în baza HCNSU nr. 43/2020 sau HG nr. 729/2020, cu atât mai mult cu cât, în prezent, pare că în niciun județ și nici în municipiul București, nu a fost atins pragul de incidență a cazurilor de 1,5/1.000 de locuitori.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *