Responsabilitatea socială, o condiție pentru succes. ROMSLOT și exemplul Joc Responsabil

joi, 21 noiembrie 2019

În conferințele de profil, specialiștii în PR și comunicare, consultanții, dar și managerii de top care vorbesc despre consumatorul “de mâine” atrag atenția asupra unui fenomen din ce în ce mai prezent și care va cântări tot mai greu în decizia acestuia de achiziționa un produs sau un serviciu: așteptările oamenilor de la branduri sunt tot mai mari, mai multe și mai diversificate, iar dimensiunea de responsabilitate socială devine fundamentală în relația consumator-brand.

De aceea, companiile de astăzi care vor să mai existe pe piață și mâine trebuie să aibă o abordare curajoasă, prin care să-și schimbe maniera de desfășurare a business-ului în beneficul comunităților, cetățenilor, colaboratorilor și angajaților lor, cu scopul de a contribui concret și activ la progresul societății. Cum pot face aceasta? Prin asumarea unui brand purpose. Explicat pe scurt, un brand purpose înseamnă un motiv pentru care o companie sau o industrie să existe, dincolo de a face profit. Companiile curajoase sunt cele care își asumă astfel de inițiative, devin pioneri în domeniile lor și, ulterior, exemple de urmat. Dincolo de efectele pozitive în societate, adoptarea unui brand purpose are drept efecte durabilitatea companiilor și creșterea brandurilor lor. Brandurile care sunt asociate cu implicarea și responsabilitatea socială vor fi mereu recunoscute și apreciate de către clienți, care le acordă încrederea lor. Astfel, reputația pozitivă este consolidată, ceea ce aduce nu doar likeability mai mare pentru companie, dar și atașamentul consumatorului față de brand.

Așadar, reputația companiilor devine un factor tot mai semnificativ pentru viitorul unei companii, din toate punctele de vedere – atât al relației cu reglementatorul, dar și comercial, unde guvernează relația cu consumatorul, iar adoptarea unui brand purpose este de obicei determinantă în influențarea acestei relații.

ROMSLOT a realizat încă de acum 10 ani rolul și însemnătatea responsabilității sociale și a devenit pionierul programului Joc Responsabil, pe care membrii săi l-au adoptat, implementat și îmbunătățit continuu. Ulterior, datorită succesul său, acesta a fost dezvoltat împreună cu alți actori din piață – alte asociații din domeniu și transformat într-o asociație de sine stătătoare. Prin programul Joc Responsabil, companiile membre ROMSLOT încearcă să crească gradul de conștientizare în societate a problemelor asociate jocului excesiv. Totodată, membrii ROMSLOT acordă o atenție crescută și prevenției, prin informarea și educarea consumatorilor, dar și prin instruirea propriilor angajați. În ce privește cazurile în care unii participanți la joc au depășit limita divertismentului, aceștia au la dispoziție o echipă de specialiști reputați care le  pot oferi consiliere gratuită. Companiile membre ROMSLOT și-au asumat să afișeze în mod vizibil și lizibil însemnele specifice privind programul Joc Responsabil și modalitățile prin care participanții la joc pot contacta psihologii din cadrul programului.  O altă bună practică asumată de companiile membre ROMSLOT este formularul de autoexcludere, anonim și gratuit, prin care un participant la joc poate cere să nu mai fie primit în sălile de joc, dacă observă că întâmpină probleme legate de jocul excesiv. Membrii ROMSLOT au ales să aplice acest instrument de protejare a jucătorilor în mod voluntar și proactiv, deși obligativitatea sa nu este prevăzută în actul normativ care reglementează domeniul jocurilor de noroc, OUG 77/2009.

Alinierea la astfel de bune practici pe care și-au asumat-o companiile membre ROMSLOT, precum și măsurile de autoreglementare adoptate demonstrează interesul companiilor membre pentru responsabilitate socială și grija pentru îmbunătățirea reputației industriei. În acest sens, companiile membre pleacă de la următorul principiu: un business care vizează succesul pe termen lung este obligat să militeze activ pentru responsabilitate.

Pe plan internațional, companiile din industria jocurilor de noroc care își asumă un brand purpose acordă o atenție tot mai mare programelor de responsible gaming, iar tendințele ne arată că buna condiție fizică și psihică a participanților la joc este pusă mereu pe primul loc. De aceea, ROMSLOT se inspiră constant din bunele practici altor țări, unde piața jocurilor de noroc este matură, stabilă și bine reglementată. De exemplu, în Italia, prin Institutul Național de Sănătate (INS) operează la nivel național o linie de tip tel verde pentru cei cu probleme legate de jocurile de noroc. Acest serviciu a fost replicat recent și în România, prin lansarea de către Asociația Joc Responsabil a primului serviciu de consiliere psihologică on-line din România pentru jucătorii cu (potențiale) probleme legate de jocurile de noroc, care simt nevoia de îndrumare în timp real, în timpul jocului – Consiliere 24/7. Proiectul este unul pilot, și este inițiat de Asociația Joc Responsabil în parteneriat cu Institutul de Relații Umane. Prin acest serviciu, website-urile membrilor Asociației Joc Responsabil vor avea implementat un modul de chat online, disponibil 24 de h din 24, 7 zile pe săptămână, care, odată accesat de jucător, îl va direcționa pe acesta către unul dintre psihologii Asociației Joc Responsabil. În Italia, serviciul este disponibil și pentru operatorii de jocuri de noroc, aceștia fiindu-le oferit sprijinul adecvat pentru a face față unor situații deosebite cauzate de persoanele cu potențiale probleme de joc, ceea ce-și propune să dezvolte pe viitor și Asociația Joc Responsabil. În plus, în Italia există și o asociație formată din peste 1.500 de profesioniști (psihologi, avocați), finanțată de operatorii de jocuri de noroc (la fel cum este finanțată și Asociația Joc Responsabil în România), ce are drept scop îmbunătățirea, pe baze științifice, a calității intervenției în cazul adicțiilor precum și consolidarea intervențiilor clinice și preventive. În România, cifra nu este atât de mare, însă modelul italian reprezintă un reper la care Asociația Joc Responsabil din România aspiră să ajungă, din punct de vedere al numărului de profesioniști afiliați care să gestioneze problemele de adicție. În Marea Britanie, implicarea în acțiuni sau proiecte care abordează tema jocului responsabil este asigurată de două tipuri de organizații: ONG-uri independente (precum GambleAware sau GamCare), respectiv Grupul Industriei Jocurilor de Noroc pentru un Joc Responsabil (IGRG), organizație susținută de asemenea de către industria jocurilor de noroc din Marea Britanie. IGRG, care este formată din cinci asociații care reprezintă operatorii din toate sectoarele industriei locale a jocurilor de noroc, acționează în direcția îmbunătățirii și promovării practicilor responsabile în industria de profil și elaborează și reînnoiește permanent așa-numitul Cod al Industriei Jocurilor de Noroc pentru Promovarea Responsabilă Social. Totodată, în Africa de Sud, există Fundația Sud-Africană pentru Joc Responsabil, o organizație înființată printr-un parteneriat public-privat între autoritățile de reglementare și industria jocurilor de noroc. Fundația este finanțată în mod voluntar de companii din industria jocurilor de noroc cu 0,01% din veniturile brute ale fiecărei companii, dar și din fonduri publice. În ciuda criticilor care susțin că nu poate exista bună-credință din partea unei asociații care combate problemele de joc, fiind finanțată în același timp de către industrie, exemplele de mai sus demonstrează că această practică reprezintă peste tot în lume un exemplu de responsabilitate socială aplicată cu succes.

În România, potrivit OUG 114/2018, s-a dispus înființarea pe lângă Oficiul Național al Jocurilor de Noroc a unei activități privind responsabilitatea socială în domeniul jocurilor de noroc, finanțată în mod exclusiv prin contribuții anuale ale operatorilor de jocuri de noroc licențiați. În vederea atingerii obiectivului comun de protejare a jucătorilor, modelul altor state ne arată că modalitatea cea mai eficientă de desfășurare a acestei activități ar fi printr-o colaborare între programul Joc Responsabil deja existent și statul român, prin autoritatea de profil.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *