NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

Reguli și măsuri specifice pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

luni, 22 iunie 2020

Loredana Marlen Dumitru

de Dumitru Loredana-Marlen, Avocat Stagiar Colaborator CA Luca Mihai-Cătălin

 

La aproape trei luni de la întreruperea activității de jocuri de noroc tradiționale pe întreg teritoriul țării, survenite ca urmare a implementării măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și urmare a eforturilor industriei în identificarea unor soluții compatibile cu desfășurarea activității în contextul actualei crize epidemiologice, apar primele vești bune în ceea ce privește momentul de la care poate fi reluată activitatea în locații, precum și în ceea ce privește măsurile specifice în conformitate cu care activitatea urmează a se desfășura.

 

În contextul relaxării progresive restricțiilor de desfășurare a activității, este din ce în ce mai plauzibilă posibilitatea de reîncepere a activităților de jocuri de noroc tradiționale începând cu data de 15 iunie, dacă evoluția pandemiei  va fi una favorabilă susținerii unei astfel de măsuri.

 

Întrucât în contextul actual reluarea activității de jocuri de noroc în locații impune respectarea anumitor reguli și a anumitor măsuri specifice de siguranță sanitară, activitatea se va putea desfășura numai cu respectarea planului de măsuri sanitare pentru prevenirea și combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, agreat la nivelul organizațiilor profesionale reprezentative și propus spre analiză Guvernului României spre a fi integrat în Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Economiei, în conformitate cu dispozițiile art. 71 alin. 2 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Deoarece măsurile diferă în funcție de specificul activității, de dimensiunea locațiilor în care se realizează activitate economică și în funcție de alte condiții specifice, au fost propuse reguli în ceea ce privește activitatea în locațiile dedicate pentru jocuri de noroc pe de o parte, dar și în ceea ce privește angajații și participanții la activitatea de jocuri de noroc, pe de altă parte.  

 

 1. În ceea ce privește regulile pentru activitatea în locațiile dedicate pentru jocuri de noroc, au fost propuse măsuri sanitare cu privire atât la organizarea locațiilor în conformitate cu respectarea normelor de distanțare socială, cât și cu privire la numărul de participanți admiși simultan în locație și măsurile de igienă ce se impun în contextul reluării activității.

 

 • Organizarea locațiilor se va realiza cu respectarea normelor de distanțare socială, după cum urmează:

Aparatele electronice sau mesele de joc pentru jocuri de noroc vor fi oprite și/sau mutate pentru a permite distanțarea de cel puțin 1,5 metri între participanți sau în funcție de situație, se vor monta panouri separatoare.

Orice zonă care implică staționarea persoanelor va fi marcată în mod clar pentru distanțarea fizică adecvată (de exemplu: lângă casierie, în spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare).

Se va păstra distanța minimă de 1,5 m între angajați, personalul care deservește activitatea organizatorului,  participanții la joc și orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru sau asigurarea de panouri separatoare.

Nu se va permite staționarea în incintă a persoanei care nu are intenția de a începe sau are deja încheiată sesiunea de joc.

Orice aparat/automat de cafea, alte produse și/sau dozator de apă vor putea fi manipulate doar de către angajații punctelor de lucru.

Pentru servirea băuturilor și produselor alimentare, se vor utiliza recipiente de unică folosință;

Acolo unde este posibil, clienții vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va folosi un instrument de scris furnizat de angajații locațiilor specializate, acesta va fi așezat într-o cutie separată în vederea dezinfecției.

Pentru jocul de cazino distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 1,5 m, realizată prin dispunerea adecvată a meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese.

 

Aceste măsuri privesc toți organizatorii de jocuri de noroc land-based, cu excepția jocurilor bingo, pentru care se vor aplica măsuri specifice.

 

Organizarea locațiilor pentru jocul de bingo:

Distanța între clienți în jurul meselor de joc va fi de cel puțin 1,5 m, realizată prin dispunerea adecvată a scaunelor și prin dimensiunile și forma meselor. În cazul în care distanța nu poate fi respectată se pot instala panouri separatoare între clienți sau mese.

La posturile fixe de la pupitrul central de comandă a instalației, între membri personalului operator va fi păstrată aceeași distanță minimă de 1,5 m sau în funcție de situație se vor monta separatoare între posturi.

Personalul mobil de deservire a jucătorilor cu cartoane de joc va distribui și colecta cartoanele la mese pe zona desemnată pe acestea astfel încât să se respecte distanța minimă de prevenție. Această etapă a jocului se va realiza cu minimul de interacțiune cu clienții.

 • Numărul de participanți dintr-o locație

Numărul maxim de participanți admiși simultan în locație va fi de 1 persoană/ fiecare 4 mp.

Este permis un singur client per aparat electronic pentru jocuri de noroc.

Angajații se vor asigura că jucătorii/clienții nu se adună în jurul aparatelor de joc.

 • Protocoale de igienizare

Dezinfectarea locațiilor și suprafețelor de lucru și de joc se va realiza la intervale de maximum 12 ore. Biocidele de igienizare vor fi utilizate conform instrucțiunilor specifice.

Se va efectua dezinfectarea periodică de către personalul punctelor de lucru a suprafețelor frecvent atinse (ex: clanțele ușilor, butoanele lifturilor).

Angajații vor igieniza aparatele pentru jocuri de noroc înainte și după perioadele cu trafic ridicat, precum și la fiecare schimb de tură.

 • Materiale și produse pentru igienizare

Stațiile de dezinfectare a mâinilor vor fi puse la dispoziție participanților la activitatea de jocuri de noroc, salariaților, altor persoane, la intrarea și în interiorul tuturor locațiilor.

Semnalizarea va fi plasată pentru a reaminti participanților la joc să își igienizeze mâinile înainte de participarea la joc.

 • Asigurarea ventilației corespunzătoare și aerisirea periodică a încăperilor de lucru

Acolo unde este cazul, ușile interioare fără impact de securitate vor fi blocate în poziție deschisă pentru a asigura ventilația și a evita folosirea/atingerea clanțelor.

Acolo unde este posibil, se va efectua aerisirea o dată la 4 ore a încăperilor prin deschiderea ușilor și a geamurilor.

 

 1. În ceea ce privește Regulile aplicabile angajaților, societățile vor avea obligația informării și instruirii angajaților în privința riscurilor și măsurilor aplicabile, necesitatea efectuării triajului zilnic al acestora, obligativitatea purtării măștilor și a echipamentelor individuale de protecție, precum și procedura de gestionare a cazurilor de COVID-19.

 

 • Informarea angajaților

Managerii/responsabilii locațiilor specializate își vor însuși Planul de măsuri de prevenție și protecție, vor semna pentru luarea la cunoștință și vor avea obligația de a se asigura că toți angajații din subordine au fost instruiți, au luat la cunoștință, au primit materialele necesare și le folosesc corespunzător.

Pentru toata perioada în care trebuie aplicat Planul de măsuri de prevenire și protecție vor avea loc instruiri periodice ale angajaților.

Se va proceda la afișarea materialelor informative la locul de muncă, în zone vizibile (ex. intrare, recepție, toalete – ex. afișarea tehnicii corecte de spălare a mâinilor, afișarea purtării corecte a măștii, săli de mese).

 • Triajul

Se va efectua termometrizarea zilnică a angajaților la intrarea în tură, cu recomandarea consultării medicului de familie, a celor cu temperatura peste 37,3°C. Nu va fi permis accesul/prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată).

 • Echipamente individuale de protecție – utilizarea măștilor

Măștile de protecție vor fi purtate în permanență de către toți angajații și vizitatorii punctelor de lucru, în mod obligatoriu. Schimbarea măștilor va fi realizată, la un interval de 4 ore sau ori de câte ori acestea se umezesc/se deteriorează, eliminarea realizându-se folosind calea gunoiul menajer, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac.

 • Igiena individuală

Toți angajații vor fi instruiți să se spele pe mâini sau să utilizeze dezinfectant atunci când o chiuvetă nu este disponibilă, la fiecare 60 de minute (timp de 20 de secunde).

Igienizarea mâinilor se va realiza înaintea punerii măștii și după oricare dintre următoarele activități: utilizarea toaletei, strănut, atingerea feței, suflarea nasului, eliminarea măștii, curățarea, măturarea, spălarea, fumatul, consumul, băutul, intrarea și ieșirea din locațiile de jocuri de noroc, întreruperea lucrului și înainte și după începerea turei.

 • Gestionarea cazurilor de COVID-19

În eventualitatea în care simptomatologia apare înainte de prezentarea la locul de muncă, angajatul în cauză va rămâne acasă și își va anunța managerul/ responsabilul de locație/superiorul direct. De asemenea, este recomandat ca angajatul să își anunțe medicul de familie.

În cazul în care simptomatologia apare la locul de muncă, persoana care prezintă simptome va fi izolată imediat. Situația va fi gestionată de către managerul/responsabilul de locație.

Dacă persoana prezintă următoarele simptome: temperatura crescută >37,3°C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată, se va anunța la 112 și va fi anunțată direcția de sănătate publică, în vederea efectuării investigației epidemiologice.

Se impune contractarea de servicii profesionale de dezinfectare a spațiului în eventualitatea în care un angajat este confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2;

 

 1. În ceea ce privește Măsurile aplicabile participanților la jocurile de noroc, acestea au în vedere necesitatea asigurării organizării și exploatării jocurilor de noroc în condiții de siguranță pentru toți participanții, fiind propuse reguli privitoare la dreptul de acces, distanțare socială, obligativitatea purtării măștii, triaj, după cum urmează:
 • Obligațiile clienților

Accesul clienților care au fost în contact cu persoane infectate cu SARS-Cov2 sau care vin din zone de risc este interzis. Interdicția va fi comunicată prin materiale de informare (afișe) la intrarea în săli.

Se interzice accesul persoanei care prezintă simptome de tipul: temperatură crescută >37,3°C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată.

Accesul clienților în interiorul sălii de joc se va face, obligatoriu, cu mască ce va fi purtată pe tot parcursul vizitei clientului în locație. Această obligație va fi permanent afișată atât timp cât măsurile de combatere și prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-Cov2 stabilite de autorități se impun.

Clienții au obligația de a își igieniza adecvat mâinile, fie prin spălare cu apă și săpun, fie prin utilizarea dezinfectantelor pentru mâini, pe bază de alcool, acolo unde nu există grupuri sanitare (la intrare și ulterior la punctele de joc).

Participanții la joc au obligația de a păstra distanța de 1,5 m față de alte persoane din incinta locației.

 • Triajul

Se va efectua termometrizarea clienților la intrarea în incita locațiilor specializate de jocuri de noroc, cu excepția locațiilor în care se desfășoară jocuri de noroc tip pariuri în cotă fixă (agenții de pariere) și jocuri loto (agenții loto).

 • Echipamente individuale de protecție – utilizarea măștilor

Măștile de protecție vor fi purtate în permanență de către toți clienții și vizitatorii punctelor de lucru, în mod obligatoriu. Schimbarea măștilor va fi realizată, la un interval de 4 ore sau ori de câte ori acestea se umezesc/se deteriorează, eliminarea realizându-se folosind calea gunoiul menajer, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac.

 • Igiena individuală

Igienizarea mâinilor se va realiza înaintea punerii măștii și după oricare dintre următoarele activități: utilizarea toaletei, strănut, atingerea feței, suflarea nasului, eliminarea măștii, curățarea, măturarea, spălarea, fumatul, consumul, băutul, intrarea și ieșirea din locațiile de jocuri de noroc.

 

 • Gestionarea cazurilor de COVID-19

În cazul în care simptomatologia apare la locul de muncă, persoana care prezintă simptome va fi izolată imediat. Situația va fi gestionată de către managerul/responsabilul de locație. Dacă persoana prezintă următoarele simptome: temperatura crescută >37,3°C, dificultăți de respirație, tuse frecventă, oboseală, stare generală modificată) se va anunța la 112 și va fi anunțată direcția de sănătate publică, în vederea efectuării investigației epidemiologice.

 • Informarea clienților

Se va face afișarea la loc vizibil a marcajelor indicatoare sau a mesajelor de avertizare cu privire la distanța minimă admisă de minim 1,5 m.

Se va face afișarea la loc vizibil a mesajelor referitoare la igiena mâinilor (ex. zona mijloacelor de joc exploatate în mod direct, zone de acces, toalete).

Informarea clienților despre obligațiile de adoptare a măsurilor de protecție sanitară va fi realizată după cum urmează:

 • Afișarea în exteriorul locației a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii care trebuie respectate în incinta acesteia (respectarea distanței minime de siguranță între persoane și a marcajelor de distanțare, folosirea obligatorie a măștii.
 • Afișarea în locația de joc a unui poster de informare cu privire la măsurile obligatorii de distanțare socială, folosirea obligatorie a măștii, regulile de conduită din incintă și adoptarea unui comportament responsabil;
 • Afișarea la toalete a unui poster de informare cu privire la tehnica corectă de spălare a mâinilor.
 • Afișarea purtării corecte a măștii.
 • Limitarea numărului de persoane prezente simultan în spațiile destinate fumatului, în funcție de spațiul disponibil (marcaje pe sol, creșterea numărului de scrumiere), acolo unde este posibil.

 

Măsurile prezentate reprezintă setul de reguli aflate încă în stadiul de proiect, estimate a fi aplicate în domeniul jocurilor de noroc în momentul reluării activității.

 

După adoptare, fiecare organizator de jocuri de noroc  va emite propriile proceduri privind siguranța sanitară la nivelul punctelor sale de lucru pornind de la recomandările generale ale autorităților, având în vedere, desigur, și planul de măsuri specifice domeniului jocurilor de noroc.

 

Deși implică o serie de eforturi financiare și umane importante, mai ales în contextul lipsirii companiilor de venituri pentru o perioadă îndelungată, demersurile de ordin sanitar impuse organizatorilor de jocuri de noroc se înscriu în linia generală a măsurilor cu rol preventiv, menite să îndepărteze pericolul răspândirii COVID 19.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *