Basic rules of Sports Betting (2)Reguli de bază în pariurile sportive (2)

marți, 13 noiembrie 2012

-sequel-

Discover what type of a gambler you are

This is probably one of the most important steps to take for a better understanding of the sports betting field. Discover what suits you in order to find out what type of a gambler are or you may become in the more or less distant future.

A first division is made between full-time and part-time gamblers. Full-time gamblers tend to occupy themselves almost exclusively with betting, and for the part-time gamblers this is mostly a hobby they wish to be profitable. Success is not guaranteed either full-time or part-time, but it is very important to mark out with accuracy the lines that limit your future development.

If you think betting is a type of entertainment (for weekends) than it is not worth to spend too much time studying the sport games.  By this, we do not say that study is not important, but only that the time spent to find out and correlate some information can be rather great. If you spend a lot of time studying and your stake is small, that the benefit/effort report tends to become frustrating. If you get satisfaction out of the adrenaline of betting on the sports games you watch on TV or on internet live stream, with a proper stake for an inspired bet, then the report becomes favorable. In case that your team wins, you can enjoy it in money, but the next day you turn to your basic activity.

If you found out that you are or tend to be a full-time bettor, than the calculation becomes different. You cannot afford to treat betting as a simple hobby, and your focus must be maximum, your training at the heist levels. In the end, no grass can grow on a football field (for example) without you knowing it and the implications of it in the game you are going to bet on. Therefore, it comes a time when you learn to interpret and exploit a piece of information, which but yesterday, you found it funny: “Mourihno requested the field caretakers to wet it abundantly for the next home game”. How do you interpret it, what do you bet in this case, do you lose the handicap bet, do you increase the stake on Real Madrid, etc.?

Correct your mistakes

After you found out what type of bettor you are, it is time to correct your mistakes if you want to advance in this beautiful and spectacular but extremely tough industry, sports betting industry.  In our passed edition we gave several useful advices both for beginners and experienced players.

It is common knowledge that in this field of activity somewhere around 98% of the bettors loose. It is clear that the rest of 2%, do something special to be able to compete with the booking offices and other organizations that split the success. If it is information or skill, bettors with constant profit respect the basic rules and impose upon themselves form one year to another, higher standards that give them the decisive advantage over competition. But, in the end, who is the competition?

Many times it was wrongly supposed that the bettors and the booking houses are on total opposed sides. The division is made rather between losers and winners, and it does not matter if they are bettors or companies that organize sports betting.

Choose a betting strategy

After you will revise many betting strategies you will know the advantages and disadvantages of each one of them. Depending on your temperament and skill, some strategies will become handy than others.

We encourage the betting strategies with «one game per ticket». More than that, we use a constant stake of betting, stake that represents a very well established percent of the initial bank at our disposal. The hardest thing is to keep yourself together and do not change the stake when you experience a bad series of bets. This type of series is almost impossible to avoid during a season. The idea is to keep cool and continue because we outrun shortly. But, I repeat myself, keep the same measurement units, it is crucial!

Develop a betting strategy

No strategy is perfect, if so, the booking offices were history by now. But we can say that some strategies are better than another. The strategy we recommend, the one with fixed stake depending on the bank, is a very conservatory one and we recommend it to those players with a medium to a large bank of betting.

We are aware that the beginners bettors (and not only) incline to see betting as a fast source of making money. It is also important to have fun while placing a bet. We guarantee that if you respect those basic rules of betting your results will improve. We invite you with this occasion to visit our betting blog, where we publish weekly tips with a very high success rate.

 

Article by www.pdpbet.com-continuare-

Află ce fel de parior eşti

Acesta este probabil unul din cei mai importanţi paşi de urmat în vederea înţelegerii cât mai bună a  domeniului pariurilor sportive. Află ce ţi se potriveşte pentru a vedea ce fel de parior eşti sau poţi ajunge în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat.

O primă împărţire a pariorilor se face între cei full-time şi cei part-time. Cei full-time tind să se ocupe aproape exclusiv de pariuri, pe când cei part-time fac din această activitate cel mult un hobby pe care l-ar dori profitabil. Nici full-time, nici part-time nu îţi poate garanta nimeni succesul, însă e foarte important să îţi trasezi bine liniile între care vrei să te dezvolţi ulterior.

Dacă priveşti pariurile ca pe o distracţie (fie ea chiar şi de weekend), atunci nu merită să te preocupi foarte tare de studierea meciurilor. Nu spunem că studiul nu este important, doar că timpul petrecut pentru aflarea şi corelarea unor informaţii poate fi destul de mare. Dacă petreci mult timp studiind, iar miza ta este mică, atunci raportul eforturi/beneficii tinde sa fie frustrant. Dacă satisfacţia ta vine din adrenalina pariurilor pe meciurile pe care le urmăreşti la TV sau live stream pe internet, la care se adaugă o miză potrivită pe un pariu inspirat, atunci raportul va fi favorabil. În cazul în care echipa pe care ai pariat câştigă, te bucuri pentru câştigul în bani, însă a doua zi îţi continui activitatea de bază.

Dacă însă ai aflat că eşti sau tinzi către statutul de parior full-time, atunci socoteala se face puţin altfel. Nu-ţi mai permiţi să faci din pariuri un simplu hobby, ci concentrarea trebuie să fie maximă, iar pregătirea să fie făcută la cele mai înalte cote. Până la urmă, nici iarba n-are voie să crească pe un teren de fotbal (de exemplu) fără ca tu să stăpâneşti această informaţie şi să înţelegi ce implicaţii are în jocul pe care urmează să pariezi. Astfel, vine momentul când înveţi să interpretezi şi să exploatezi o informaţie pe care, până mai ieri, o tratai ca pe o ştire hazlie: “Mourihno a cerut îngrijitorilor terenului să-l ude din abundenţă pentru următorul meci acasă”. Cum interpretezi, ce pariezi în acest caz, renunţi la pariul pe handicap, măreşti miza pe Real Madrid, ş.a.m.d.?

Corectează-ți greşelile

După ce ai aflat ce fel de parior eşti, e timpul să-ţi corectezi greşelile în cazul în care vrei să avansezi în această industrie foarte frumoasă şi spectaculoasă dar extrem de dură, cea a pariurilor sportive. Am enumerat în ediţia precedentă a revistei câteva sfaturi foarte utile atât începătorilor cât şi jucătorilor cu o oarecare experienţă şi expertiză în pariuri.

Se ştie că undeva la 98% din pariori pierd în această activitate. E limpede că restul de 2% fac ceva special pentru a putea concura cu casele de pariuri şi celelalte organizaţii care îşi împart succesul. Fie că e vorba de informaţie sau de pricepere, pariorii care fac un profit constant din această activitate respectă regulile de bază şi îşi impun de la un an la altul standarde mai înalte care să le confere avantajul decisiv asupra concurenţei. Dar cine e concurenţa până la urmă ?

Greşit s-a pus problema în multe rânduri că pariorii şi casele de pariuri se află în tabere diametral opuse. Mai degrabă împărţeala se face între câştigători şi pierzători, fie că e vorba de jucători sau de companiile care se ocupă de organizarea pariurilor sportive.

Alege o strategie de pariuri

După ce o să treceţi în revistă multe strategii de pariuri o să vedeţi care sunt avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre ele. În funcţie de temperamentul şi de pregătirea fiecăruia, o să vă fie mai la îndemână unele în favoarea celorlalte.

Noi încurajăm strategiile de pariuri care implică «un singur meci pe bilet». Mai mult, noi folosim o miză constantă în plasarea pariurilor, miză care reprezintă un procent bine stabilit din banca iniţială pe care o avem la dispoziţie. Cel mai greu este să-ţi păstrezi cumpătul şi să nu umbli la miză în momentul în care treci printr-o serie mai proastă cu pariurile. Aceste serii sunt aproape imposibil de evitat de-a lungul unui sezon. Ideea e să ne păstrăm cumpătul şi să continuăm pentru că ştim că metodele folosite sunt bune şi că rezultatele pe termen scurt sunt doar o anomalie statistică pe care urmează s-o depăşim în scurt timp. Însă, repet, păstrarea aceloraşi unităţi de măsură este de o importanţă capitală!

Dezvoltă o strategie de pariuri

Nicio strategie nu este perfectă, pentru că altfel casele de pariuri erau istorie la ora asta. Ce putem afirma însă, este că anumite strategii sunt mai bune decât altele. Strategia propusă de noi, aceea cu miză fixă în funcţie de bancă, este una foarte conservatoare şi o recomandăm în special jucătorilor care dispun de o bancă medie spre mare pentru pariuri.

Suntem conştienţi că pariorii începători (şi nu numai) tind să privească pariurile ca pe o sursă rapidă de făcut bani. Important este să vă distrați în timp ce plasați un pariu. Vă garantăm însă că o să vă îmbunătățiţi rezultatele la pariuri dacă respectaţi aceste reguli de bază în pariuri. O să continuăm serialul nostru în numerele viitoare ale revistei. Vă invităm pe această cale să ne vizitaţi blogul de pariuri în cadrul căruia publicăm ponturi săptămânale cu o rată foarte bună de succes.

Articol scris de www.pdpbet.com

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.