Reglementări fiscale asupra activităţii cazinourilor

luni, 26 aprilie 2010

Teoretic, organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat. Dar, statul poate acorda un astfel de drept pe bază de licenţă şi autorizaţie. Iată condiţiile:

De reţinut este faptul că spaţiul destinat amplasării cazinourilor nu trebuie să aibă destinaţia de locuinţă, nu au fost construite având această destinaţie, iar, în caz contrar, au pierdut ulterior calitatea de locuinţă, prin modificări succesive.

Spaţiile în care se organizează activităţi specifice cazinourilor trebuie să îndeplinească nişte cerinţe minime, şi anume :

a) spaţiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi;

b) să fie corespunzător amenajate;

c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii;

d) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;

e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în accepţiunea prezentei hotărâri circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activităţii de tip cazinou în spaţii în care nu există circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţionează în mod corespunzător;

f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;

g) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

i) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare;

j) să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare activităţii, respectiv cameră tehnică, grupuri sanitare pentru personal, bar, garderobă, cameră de odihnă pentru personal etc.

O altă obligativitate o reprezintă cea a supravegherii prin circuit închis de tv şi înregistrată în sistem digital permanent, în regim “non-stop” a întregii activităţi din sălile de joc, de la casierie şi de la recepţie. Această regulă se aplică tuturor cazinourilor fără excepţie.

În privinţa acestor înregistrări video, ele vor fi realizate pe mese de joc şi pe zile, vor fi păstrate în condiţii de securitate cel puţin 30 de zile calendaristice şi trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor, astfel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea înregistrării, iar  incidentele sau evenimentele se vor consemna într-un registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere video.

În eventualitatea în care ar exista cazuri întemeiate, vor fi inştiinţate imediat organele de poliţie, caz în care înregistrările vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii. Organele de poliţie sunt informate şi în privinţa persoanelor indezirabile cazinoului, decizia întocmirii unei asemenea liste fiind una internă şi aparţinând organizatorului de joc.

Amplasarea camerelor de luat vederi va fi făcută astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă.

Astfel, la mesele de joc imaginile trebuie să fie extrem de relevante cuprinzând întregul caroiaj al mesei, roata ruletei, jetoanele de lângă crupier şi în float-box, culoarea acestor jetoane, amplasarea şi numărul lor, valoarea bancnotelor, precum şi derularea în întregime a operaţiunilor de creditare-debitare (credit-fill).

La casierie, imaginile recepţionate trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului, culoarea, numărul şi valoarea jetoanelor şi a bancnotelor, în timp ce imaginile de la recepţie trebuie să permită vizionarea integrală sau a bustului persoanelor care pătrund în incinta cazinoului.

În cazul jocurilor de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate şi lansate într-o cupă, urnă sau cu mâna.

Confecţionarea zarurilor trebuie să fie făcută din oase, materiale plastice, ebonită, fildeş, metal sau alte materiale acceptate pe plan internaţional, zarurile vor avea laturile perfect egale, cu dimensiunile cuprinse între 20 mm şi 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscripţionată pe una dintre feţe şi vor fi perfect echilibrate.

Va fi respectată regula conform căreia suma punctelor înscrise pe feţele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7.

În privinţa ruletelor, roţile acestora vor fi confecţionate de către firme specializate, iar mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă incuietoare care vor sta deschise pe mesele de joc în afara programului.

De asemenea, tot dupa terminarea programului, roţile ruletelor vor fi protejate cu un capac care să permită închiderea şi sigilarea acestora.

Amplasarea meselor în cazinou se individualizează prin intermediul unei serii unice atribuită fiecărei mese în schiţa de amplasare a cazinoului.

Cazinourile pot primi spre păstrare sume numai în numerar, lei sau valută, ale clienţilor, iar aceste sume vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operaţiunilor curente ale cazinoului.

Prezenţa directorului de sală, a şefului/şefilor de masă, a casierului şi a lucrătorilor de la masă în cazul deschiderii şi închiderilor meselor, a numărării bacşişului colectat de la mese, precum şi în cazul operaţiunilor de creditare sau debitare a meselor de joc este obligatoriu prin lege.

Exista şi reglementări în privinţa jetoanelor şi anume: acestea trebuie să fie produse de firme recunoscute în domeniu, având inscripţionată sigla cazinoului şi pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau valută, restituirea acestora făcându-se numai la casierie.

Ca o observaţie  interesantă, uniformele celor din personalul care deserveşte sala de joc trebuie să nu aibă buzunare.

Va exista în mod obligatoriu şi o evidenţă a accesului jucătorilor în incinta cazinoului, iar această evidenţă se va face numai în format electronic şi va conţine datele de identificare ale participanţilor (nume, prenume, data naşterii, documentul de identificare, seria, numărul acestuia).

Evidenţa primară contabilă se ţine zilnic pentru fiecare masă de joc, iar lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, evidenţele vor fi centralizate.

Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activităţii prin autorizarea majorarii numărului de mese speciale de joc.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.