NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

Re-faceți jocurile!

luni, 28 martie 2016

Text de Cosmina Simion și Andrei Cosma – NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN

Procesul de reformare al industriei de gambling din România, început în anul 2015 prin instituirea unui nou cadru normativ menit să ralieze piața de profil la noile realități economice, continuă și în anul 2016, prin intrarea în vigoare a unei reglementări de referință pentru domeniul jocurilor de noroc.

Astfel, la data de 26 februarie 2016, au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 151, Normele Metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc („Normele Metodologice”). Prin natura sa, acest act normativ are funcția de a completa și detalia legislația de bază în  materie, reglementând cerințele concrete în care atât operatorii de jocuri de noroc tradiționale, cât și cei on-line, trebuie să își desfășoare activitatea. Prin urmare, intrarea în vigoare a Normelor Metodologice constituie o nouă etapă, firească de altfel, a strategiei legislative demarate în cursul anului 2015.

Deoarece sectorul jocurilor de noroc prezintă numeroase particularități tehnice, actualul tablou legislativ necesită în continuare unele completări, sub forma unor acte infralegislative emise de către autoritatea de reglementare, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc („ONJN”). La acest moment, importanța trebuie acordată Ordinului Președintelui ONJN privind modalitatea de raportare și acces la informații transmise de către operatorii on-line, reglementare tehnică ce stabilește atât modalitatea de configurare a arhitecturii tehnice pentru operatorii deja existenți pe piață, cât și rigorile aplicabile viitoarei proceduri de licențiere și autorizare.

În baza OUG nr. 77/2009, astfel cum a fost modificată în luna februarie 2015, s-a instituit obligația furnizorilor de servicii pentru piața de jocuri de noroc de a obține o licență Clasa a 2-a pentru serviciile specifice prestate în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc. Din categoria acestor furnizori fac parte:

–          Procesatorii de plăți pentru serviciile de plată prestate, suplimentar față de reglementările financiar-bancare la care sunt supuși, având obligația de a obține o licență Clasa a 2-a emisă de ONJN;

–          Afiliații, definiți de Normele Metodologice ca fiind acele entități care realizează venituri în baza unui contract încheiat cu un operator on-line, ca urmare a participării la joc a jucătorilor direcționați de aceștia pe site-ul sau platforma organizatorului;

–          Operatorii economici care oferă management și facilități de găzduire (hosting) pe platforma de jocuri;

–          Producătorii și/sau distribuitorii de software specializat pentru furnizarea de programe informatice specifice jocurilor de noroc, intrând în această categorie și societățile care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;

–          Auditorii/Certificatorii/Organismele de evaluare a conformității pentru serviciile tehnice și de verificare furnizate organizatorilor de jocuri de noroc.

O asemenea obligație existând totodată și în sarcina furnizorilor de servicii pentru piața de jocuri de noroc tradiționale.

Odată cu adoptarea Normelor Metodologice, furnizorii de servicii specializate pentru industria jocurilor de noroc beneficiază de posibilitatea efectivă de a aplica pentru obținerea licenței Clasa a 2-a, acesta reprezentând primul pas pentru ca industria online să acceadă la următorul nivel, respectiv licențierea operatorilor de jocuri de noroc la distanță. Astfel, operatorii titulari ai unui drept provizoriu de operare acordat în temeiul art. II alin. (7) din Legea nr. 124/2015 își vor continua activitatea, pe durata de valabilitate a acestui drept, „cu respectarea condițiilor stabilite la data acordării”. Până la data expirării acestui drept însă, care variază între 30 iunie 2016 și 31 ianuarie 2017, acești operatori au obligația de a obține licența de organizare și autorizația de exploatare sau, în caz contrar, pierd dreptul de a opera jocuri de noroc în România până la data obținerii acestora. Astfel, potrivit Normelor Metodologice, operatorii economici care intenționează să organizeze și să exploateze două sau mai multe activități de jocuri de noroc tradiționale sau la distanță, sunt obligați să solicite licența de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte, cu excepția operatorilor de jocuri de noroc la distanță, pentru care „autorizația de exploatare a activității se acordă pentru întreaga activitate care se desfășoară prin intermediul aceleași platforme de joc (…)”.

În ceea ce privește jocurile de noroc tradiționale, o primă modificare ce se remarcă în noua reglementare constă în eliminarea anexelor și instrucțiunilor de completare a formularelor privind situația încasărilor obținute din activitatea de exploatare a sistemelor de joc de tip slot-machine, reglementate de legislația secundară anterioară (HG nr. 870/2009) ce a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a Normelor Metodologice (cunoscute în industrie după abrevierile indexurilor contoarelor ce trebuie raportate, Si și Sf). După cum rezultă din secțiunea dedicată acestor activități din cuprinsul Normelor Metodologice, modalitatea de raportare va fi de asemenea reglementată „prin ordin al președintelui ONJN”.

În consecință, adoptarea Normelor Metodologice aduce mai multă claritate legislativă pentru activitătile de jocuri de noroc desfășurate în România. Cu toate acestea, cadrul normativ necesită în continuare completări, rămânând totodată de esență modalitatea în care noile dispoziții legale vor fi interpretate și aplicate în concret.

Faceți jocurile!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *