Raspunsul ASOCIATIILOR care activeaza in industria jocurilor de noroc la cererea ONJN cu privire la măsurile necesare pentru limitarea efectelor restrictionarii activitatii asupra societăților care dețin licență de organizare.

marţi, 17 martie 2020

Ca si raspuns la cererea ONJN cu privire la o analiza de impact asupra activității, precum și propunerile cu privire la măsurile necesare pentru limitarea acestor efecte asupra societăților care dețin licență de organizare, asociatiie profesionale reprezentative din industria jocurilor de noroc din tara noastra au emis o adresa comuna prin care au propus urmatoarele:

  1. taxa de autorizare și taxa de viciu  aferente trimestrului 2 al anului curent să fie plătite în trimestrul IV al anului 2020, în mod eșalonat, lunar.
  1. posibilitatea pentru operatori, luând în considerare situația actuală, în care sunt restricționate adunările cu mai mult de 50 de participanți, de a plăti maximum taxele aferente pentru 40 de posturi de pariat/sală, administratorul societății care deține licența urmând să faca o declarație pe proprie răspundere cu privire la numărul de aparate din fiecare locație aferent perioadei în care dispoziția respectivă este în vigoare.

Pentru cazul în care numărul maxim de persoane ce pot fi prezente într-un loc în același timp va fi micșorat prin decizia autorităților cu competențe în domeniu, propunem ca numărul de posturi de pariat din fiecare sală pentru care să se plătească taxele specifice să urmeze același algoritm (numărul de posturi pentru care se plătesc taxele să fie cu zece mai puține decît numărul maxim de persoane admise, având în vedere și existența personalului angajat al sălilor de jocuri). 

  1. în privința jocurilor de noroc tradiționale de tip cazinou, unde, conform evaluării situației din acest moment, există o scădere cu circa 80% a intrărilor zilnice de jucători, dar și a încasărilor înregistrate, din cauza măsurilor impuse la nivel internațional și național, considerăm că este necesară reducerea cuantumului taxei de autorizație, prin raportare la numărul efectiv de mese de joc folosite în activitatea desfășurată pentru această perioadă, urmare a măsurii instituite prin hotărârea CNSSU de a restricționa activitățile de divertisment care presupun participarea a mai mult de 50 de persoane.

Luând în considerare limitarea impusă prin hotărârea CNSSU, numărul de mese folosite în concret în interiorul unui cazinou este de doar 7, întrucât în incinta unui cazinou nu pot fi mai mult de 50 de persoane, incluzând angajații organizatorilor de jocuri de noroc ce trebuie să asigure întreținerea și administrarea punctului de lucru, astfel încât multe dintre mesele pentru care organizatorii datorează taxă de autorizație nu vor fi folosite în concret.

  1. derogarea de la plata taxei de autorizare și viciu în cazul imposibilității de exploatare a echipamentelor, survenite ca urmare a restricționării totale segmentului land-based.

Derogarea trebuie să se aplice exclusiv pentru zilele în care echipamentul nu a fost exploatat, aceasta perioada putând fi lesne determinată în urma analizării rapoartelor furnizate de aparatele de joc prin sistemul informatic.

  1. Prelungirea de drept a valabilității licențelor de organizare si autorizațiilor valabile la data instituirii stării de urgență, respectiv a măsurilor administrative de restrângere a activităților de divertisment cu o perioadă egală celei în care mijloacele de joc nu au putut fi exploatate ca urmare a restricțiilor administrative.
  2. În același timp, vă solicităm să analizați oportunitatea de a excepta organizatorii de jocuri de noroc de la obligația de a plăti contribuțiile datorate pe veniturile de natură salarială și asimilate salariilor pe durata stării de urgență sau, în subsidiar, amânarea la plata acestora, eșalonat, în ultimul trimestru al anului 2020.

 

PENTRU A CITII ADRESA IN INTEGRALITATEA EI VA RUGAM SA ACCESATI LINKUL DE MAI JOS:

Adresa Asociatii in attn ONJN.doc

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *