RASG: Be responsible! RASG: Fii responsabil!

vineri, 14 octombrie 2011

RASG (Romanian Association for the Study of Gambling) will organize on Thursday, October 20, 2011, the conference Problem Gambling and Responsible Gaming

RASG has been founded in 2011 as a response to the increasing number of gambling prevalence among the Romanian people. The goal of the Association is to support and develop a study upon prevalence, prevention and intervention in pathological gambling and problem gambling for promoting the responsible gaming and prophylaxis behavior.

RASG has been founded by two EASG members, who, after participating to numerous international reunions as Nova Gorica-Slovenia 2008, Vienne 2010, and Warsaw 2011), considered it is important to organize an international conference in Romania, with the participation of certain specialists in the field of medical and philological assistance of the pathological gamblers, researchers, professors, professionals in gambling field, as well as politicians and any other persons interested in this meter.

The background of the association is related to its research in problem and pathological gambling issues of teenagers, to the experience in treating pathological gamblers and prevention for children and teenagers. During the conference, the guests from abroad will share their long experience to the auditorium.

„Problem Gambling and Responsible Gaming – phenomenon, risks and coping” is a conference based on prevalence, prevention and intervention issues that wishes to open the dialog upon these themes, and reach conclusions that must have practical appliance in our country.

The conference will take place on Thursday, October 20, 2011, between 8 am and 4 pm. the opening festivity will guest the Dean of Psychology University UBB and vice dean of the Medicine University UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Later on, Viorel Lupu, PhD, will present a report upon the studies made in Romania regarding the problem gambling, followed by Psychology PhD Izabela Ramona Todiriţă who will speak about the prophylactic programs regarding the pathological gambling in our schools.

The first guest from abroad will be Heather Wardle (Great Britain) who will speak about the manner a prevalence study upon problem gambling is made, followed by  Pieter Remmers (Holland) who will talk about the 20 years promotion of responsible gaming in Eyrope.

Mr. Mircia Giurgiu will then talk about the Romanian legislation regarding the online gambling. Professor Adrian Opre will lecture upon the prophylactic programs regarding the social and emotional development on children.  Malcolm Bruce (Great Britain) will speak about how the gambling supplying companies respond to promoting the responsible gambling. At the end of the conference, a round table will be led by Pieter Remmers, with the participation of all speakers and guests, for conclusions.

Among the most important Romanian and foreign guests we must notice:

Pieter Remmers –member of the EASG Executive Committee, EASG conferences organizer, G4 initiator  (Global Gambling Guidance Group);

Malcolm Bruce – Head Of Sustainable Gambling for the Betfair Group;

Heather Wardle –research head leader for the National Social Research Center in London, Great Britain, specialist in gambling pathological prevalence

Senior professor Călin Felezeu –dean of  Psychology and educational studies, UBB, Cluj Napoca

Senior professor  Adrian Opre –academic professor of  Psychology and educational studies, UBB, Cluj Napoca

Senior professor. Fior Dafin Mureşan –vice dean of Medicine University UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca;

Mircia Giurgiu –Independent deputy, Romanian Parliament

The initiatives of the association for the near future and the plans for our industry for incarnating the responsible gambling will be applied though prevalence research and prophylaxis measures implementing on the problem gambling, as well as treating patients with such issues. Specialists will be trained and it is hoped to receive a good communication with the gambling industry, with the operators in Romania, who showed interest in RASG conference upon problem gambling. It is also hoped the conference and the conclusions and implementing measures to be known along the population though mass media support. Any person with the minimum age of 18, doctor, psychologist, psychotherapist, concerned about gambling industry, politicians, students, can become a member of RASG after filling in the request form and paying the annual tax and admission tax (details on www.rasgcluj.org )

Among the facilities offered by RASG there is the participation to the scientific events organized by RASG, reduced participating taxes, actual information regarding the gambling field, especially regarding research and intervention, CPR and CMR credits.

Taxes:

  • Admission tax- 50 lei and 25 lei for students, residents, MA student, and post graduated.
  • Annual tax –  50 lei and 25 lei for students, residents, MA student, post graduated

RASG (Romanian Association for the Study of Gambling) va organiza joi, 20 Octombrie 2011, conferinţa  Problem Gambling and Responsible Gaming – phenomenon, risks and coping.

RASG a fost înfiinţată în anul 2011 ca urmare a creşterii prevalenţei jocurilor de noroc în rândul populaţiei din România. Scopul asociaţiei este susţinerea şi dezvoltarea studiului prevalenţei, prevenţiei şi intervenţiei în cazul jocului patologic de noroc şi a jocului problemă de noroc pentru promovarea jocului responsabil şi a comportamentelor sanogene.

RASG a fost înfiinţată din dorinţa a doi membri EASG, care după ce au participat la mai multe reuniuni internaţionale (Nova Gorica-Slovenia 2008, Viena 2010, Varşovia 2011) au considerat că este important să se organizeze o conferinţă internaţională şi în România la care să participe profesionişti din domeniul asistenţei medicale şi psihologice a jucătorilor patologici, universitari, cercetători, profesionişti din industria jocurilor, politicieni şi orice persoane interesate de această problematică.

Backgroundul asociaţiei este legat de cercetările acesteia în privinţa jocului problemă şi patologic de noroc la adolescenţi, de experienţa legată de terapia jucătorilor patogici şi de prevenţie la copii şi adolescenţi. În cadrul conferinţei, invitaţi străini vor împărtăşi experienţa, mai îndelungată, audienţilor participanţi.

„Problem Gambling and Responsible Gaming – phenomenon, risks and coping”, este o conferinţă pe teme de prevalenţă, prevenţie şi intervenţie, care îşi propune o bună dezbatere a acestor probleme, ale cărei concluzii să se soldeze cu o aplicabilitate practică în ţara noastră.

Conferinţa se va ţine în ziua de joi, 20 Octombrie 2011, între orele 8:00 şi 16:00. Programul acesteia va debuta cu festivitatea de deschidere la care vor participa decanul Facultăţii de Psihologie UBB şi prodecanul Facultăţii de Medicină de la UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Apoi Conf.dr. Viorel Lupu va ţine un raport cu privire la ceea ce s-a cercetat la noi în ţară în privinţa jocului problemă, urmat de Psih. Drd. Izabela Ramona Todiriţă, care va vorbi despre programe de profilaxie a jocului patologic în şcolile româneşti.

Primul invitat străin va fi Heather Wardle (Marea Britanie), care va conferenţia pe tema felului în care se efectuează un studiu de prevalenţă a jocului problemă, urmat de Pieter Remmers (Olanda) care va vorbi despre 20 de ani de la promovarea jocului responsabil în  Europa.

Apoi va cuvânta Dl. Mircia Giurgiu cu privire la legislaţia din România în privinţa jocului de noroc online. Prof. Dr. Adrian Opre va conferenţia pe tema programelor profilactice vizând dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Malcolm Bruce (Marea Britanie) va expune despre modul în care companiile furnizoare de jocuri răspund de promovarea jocului responsabil. În final va avea loc o masă rotundă, condusă de Pieter Remmers, la care participă toţi speakerii şi invitaţii şi la care se vor trage concluziile.

Printre cei mai de seamă invitaţi străini şi români de la conferinţa din octombrie se numără personalităţi precum:

Pieter Remmers – Membru în Comitetul Executiv EASG, organizator al conferinţelor EASG, iniţiator al G4 (Global Gambling Guidance Group);

Malcolm Bruce – Head Of Sustainable Gambling for the Betfair Group;

Heather Wardle – Director de Cercetare la Centrul Naţional de Cercetări Sociale din Londra, Marea Britanie, specialist în studii de prevalenţă în jocul patologic de noroc;

Prof. Dr. Călin Felezeu – Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, UBB Cluj-Napoca;

Prof. Dr. Adrian Opre – Prof. Univ. Dr. al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, UBB Cluj-Napoca;

Prof. Dr. Fior Dafin Mureşan – Prodecan al Facultăţii de Medicină, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca;

Mircia Giurgiu – Deputat Independent în Parlamentul României.

Acţiunile asociaţiei în viitorul apropiat cât şi planurile pentru industria noastră în vederea concretizării jocului responsabil se vor aplica prin cercetări de prevalenţă şi impementarea de măsuri de profilaxie a jocului problemă şi patologic şi tratarea pacienţilor cu astfel de probleme. De asemenea, se vor forma specialişti în acest domeniu şi se speră într-o colaborare cu industria jocurilor, cu operatorii de jocuri din România, care s-au arătat interesaţi de conferinţa organizată de RASG pentru promovarea jocului responsabil, se vor organiza, totodată, apariţii în mass-media de impact. Poate deveni membru RASG orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani de profesie medic, psiholog, psihoterapeut, cu preocupări în domeniul industriei jocurilor de noroc, politicieni, studenţi din orice domeniu, prin aprobarea cererii de înscriere şi plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale (detalii pe www.rasgcluj.org).

Printre benficiile oferite de către RASG se numără participarea la evenimente ştiinţifice organizate de RASG, taxe de participare reduse, informaţii actualizate legate de domeniul jocurilor de noroc, mai ales în ceea ce priveşte cercetarea şi intervenţia, credite CPR şi CMR.

Taxe şi cotizaţii:

  • Taxa de înscriere este de 50 lei şi de 25 lei pentru studenţi, rezidenţi, masteranzi şi doctoranzi.
  • Cotizaţia anuală este de 50 lei şi de 25 lei pentru studenţi, rezidenţi, masteranzi şi doctoranzi.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.