Raportul Corpului de Control al Ministerului Finanțelor scoate în evidență o serie de nereguli la ONJN

joi, 4 mai 2023

După o perioadă de aproape un an de zile, timp în care Corpul de Control al Ministerului Finanțelor „a poposit” la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în control, iată că a rezultat și raportul care scoate în evidență o serie de probleme cu care instituția se confruntă. Pe lângă evidențierea neregulilor, raportul formulează o serie de măsuri pe care conducerea ONJN are obligația să le implementeze.

Ca urmare a desfăşurării acţiunii de control a fost aprobat de ministrul finanţelor Raportul de control, nr. 220322/1220423/27.03.2023, prin care au fost dispuse în sarcina Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc implementarea de măsuri ca urmare a concluziilor formulate cu privire la activitatea de licenţiere şi autorizare desfăşurată de ONJN!

Una dintre măsurile, cel puțin interesantă, dispusă prin prezentul raport este legată de:

„Sesizarea comisiei de disciplină constituită la nivelul ONJN cu privire la săvârşirea de către funcţionarii publici (Mihăiţă RUIU, Ana Maria BADEA, Irina Gabriela ANGHEL, Mihaela DUDU-MANEA, Claudiu Alexandru SCUTARU, Monica Claudia PIRUJINSCHI, Nicoleta VOICU, Gabriela LEAHU, sub aspectul de continuităţii faptelor, a abaterilor disciplinare prevăzute la art. 492, alin. (2), lit. b, neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor şi art. 492, alin. (2), lit. k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi, din OUG nr. 57/2019.”

O altă serie de măsuri impuse prin raportul de control, privește o serie de concluzii formulate cu privire la deţinerea acreditărilor conform standardelor ISO 17020 şi/sau ISO 17025.

„Iniţierea demersurilor ce se impun în vederea modificării OUG 77/2009 astfel încât: ·
a) Să se definească licenţa clasa a II-a şi activităţile conexe domeniului jocurilor de noroc pentru a exista reglementare specifică şi a realiza diferențierea licenţei de organizare de Jocuri de noroc de licenţa de desfăşurare a activităților conexe.

b) la art. 17, alin. (2) din OUG nr. 77/2009 să se separe situaţiile care conduc la revocarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc de situaţiile care conduc la revocarea licenţelor clasa a II-a

c) La art. 17, alin. (9•1) din OUG nr. 77/2009 să se introducă posibilitatea Comitetului de Supraveghere de a suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc sau a operatorilor economici licenţiaţi clasa a ll ·a ca urmare a sesizării din oficiu.”

„Analizarea, clarificarea şi soluţionarea de către Comitetul de supraveghere a situaţiei operatorilor economici, deţinător de licenţe clasa a II·a pentru organisme de evaluare a conformităţii, care nu au făcut dovada că sunt firme specializate în domeniu jocurilor de noroc, prezentând certificate de acreditare conform cerințelor standardelor ISO 17025 sau 17020 pentru alte domenii de activităţi decât cele din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea măsurilor necesare pentru ca activitatea de evaluare a conformităţii să fie desfăşurată de către firme specializate în domeniul jocurilor de noroc în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009, HG nr. 111/2016 şi a regulamentului (CE) nr. 765 /2008.”

„Completarea Ordinului nr. 404/2020 cu condiţiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc pentru toate celelalte mijloace de joc tradiţionale prevăzute de legislaţia Incidentă .”

„Realizarea demersurilor privind avizarea schemei de acreditare tehnică domeniului Jocurilor de noroc emisa de către organismul naţional de
acreditare · RENAR.”

Pe lângă toate acestea raportul conține o serie de concluzii referitoare la activitatea  de licenţiere şi autorizare de către ONJN a unor agenți economici.

De asemenea, tot în raportul de control se arată existența a două grupuri formate din foști și actuali angajați ai ONJN, care au acționat antagonic în contextul emiterii Ordinului nr. 404/2020 şi a Ordinului nr. 86/ 2021, din punct de vedere al modului de interpretare a prevederilor legale privind controlul tehnic al maşinilor, instalaţilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc, respectiv privind obligaţia deţinerii acreditării conform standardelor ISO 17020 şi/sau ISO 17025 de către organismele de evaluare a conformităţii.

Așa cum spuneam mai sus raportul este „savuros” și conține o serie de probleme cu care instituția se confruntă și pe care conducerea acesteia este obligată să le soluționeze conform termenelor impuse!

Mai jos vă rugăm să regăsiți raportul în integralitatea sa:

media fw

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.