Radu Cățoiu, third place in Pokerfest Bucharest 2011: “I have an incredible patience”Radu Cățoiu, locul 3 la Pokerfest București 2011: “Am o răbdare fantastică”

miercuri, 12 septembrie 2012

Radu Cățoiu represents the „outing” player, who plays as a hobby, and he is the one we interviewed for the present edition of Casino Inside.

Therefore, you will look through the eyes of a different kind of a player, the one who is successful in everyday life through the business he operates or the job he holds, hence, for him Poker is not a „lifestyle” itself, but it offers him a type of getaway from the day to day life, and nothing can shadow the pleasure or charm of playing.

 How did poker enter your life?

Through some friends of mine, who transformed the weekly guys meeting or rather the bachelors meeting, in a plural of small value tournaments (SNGs).  We played a sort of „home-game” that took place at the beginning to the offices of some participants, then straight to the restaurant.  I want to specify that those games are still occurring, and, although I can no longer be present at these meetings on a weekly basis, I love to be with friends, and now our main goal is no longer to win the tournament.

What is poker for you?

For me poker is a way of spending time outside work, a relatively expensive hobby. But, as I believe, and those who know me, I’m lucky and the balance is still positive. And I love it because no tournament or cash game session resemble to one another.

What do enjoy playing more: online or live? Why is that?

I definitely like more the live game. It is one thing to sit in front of the monitor, alone and to play only by weighing the value of cards and opportunities, and other to sit at a table full of people with whom you can communicate also on other subjects.

What are the differences between the live and online game?

Many, I’m sure. The main difference is that playing online you can not see your opponents so you can’t analyze their gesticulation, which for those who have a high sense of observation can be an advantage. When playing online one can open multiple tables as opposed to live, where one plays more hands and much faster, etc.

What were the best results in poker for you?

Its easy:  3rd place in Pokerfest Bucharest 2011, 1st place in an on-line tournament and 4th place in Pokerfest Ploiesti 2011.

What tournament touched you and why?

No tournament yet, I care for greater things in life. I would have liked to be able to give you a different answer at this particular question, maybe in the future, after a remarkable result in an international tournament.

How much time do you spend playing poker each day?

I say this with regret, increasingly more. I would like to spend more time with my family and at least part of the time I spend at the table, to use it for an activity the benefits my health. I am referring here to a sport, fitness, etc.

Which are in your opinion, your poker strengths?

I don’t have strengths that other players do not have.  I can just mention here that I have an incredible patience, I do not get angry/ I „tilt” easily and sometimes over time I use the image that I have created for myself, in my game.

How much strategy, inspiration, skill, perspiration and patience does your game at the poker table confine?

Maybe I will give me an answer that discloses me if my opponents will read it. I will dazzle them with some percentages: strategy (10%), inspiration (30%), skill (10%), perspiration (0%) and patience (30%). We should keep 20% for fortune…

What is the role of poker in your life? Where do you place it in your future plans?

For the time being, as I said, it’s a hobby. I kind of want to see where I can go with it and become a „consistently good” player! I have no future plans yet with poker because there is that percentage of chance, and I like to “sit on the splice”.

What should a poker player do to obtain important results constantly?

First of all, a poker player should acquire game experience by playing in as many and different tournaments possible, and than to analyze his mistakes and not repeat them and where it is reunited at the table with known opponents to be aware of their strategies and habits.

Why is poker a sport of the mind in your oppinion?

Well, you do not use other parts of your body for it J !! It definitely does not require the same effort as a game of chess, for example, but there are mathematical calculations of earnings and employability, ‘ psychological ‘ analysis of opponents.

Do you choose a certain strategy at the poker table or your game is flexible depending on the players who are at the table?

Lets say, there are some general strategies. But clearly, for me, in an overwhelming percentage the decision-making depends on the opponents, namely the history I have had playing with them. There are few players in Texas Hold’em, lets say, from which you never know what to expect, and I consider them the „good”. This is part of the charm of the game.

What are your priorities in poker for the following period?

I have not set major priorities. I would like, as I said before, to leave behind the small value tournaments to gain time for family and health and to primarily target more valuable tournaments, international tournaments, in particular.Radu Cățoiu este reprezentantul jucătorului “de plăcere”, ca hobby, pe care l-am intervievat pentru ediția de față a lui Casino Inside.

Așadar, veți privi prin ochii unei alte tipologii de player, cel care are succes în viața de zi cu zi prin afacerea pe care o administrează sau slujba pe care o deține și astfel pokerul nu este “un stil de viață” propriu-zis, dar oferă persoanei care-l practică un soi de evadare din cotidian, fără ai știrbi cu nimic din plăcerea sau farmecul de a juca.

Cum a intrat pokerul în viața ta?

Prin intermediul unor prieteni care au transformat întâlnirea săptămânală băiețească sau mai bine zis burlăcească într-un cumul de turnee de mică valoare (SNG-uri). Un fel de “home-game” desfășurat la început la birourile unora dintre participanți, ulterior direct la restaurant.  Vreau să menționez că acestea încă mai au loc și, deși nu mai pot fi prezent chiar săptămânal la aceste întâlniri, îmi face plăcere să fiu cu prietenii, scopul principal ne(mai)fiind neapărat câștigarea turneelor.

Ce înseamnă pokerul pentru tine?

O petrecere a timpului în afara serviciului, un hobby relativ scump. Dar, așa cum mă consideră și cei care mă cunosc, sunt norocos și balanța este încă pozitivă. Și îmi place fiindcă nici un turneu sau nici o sesiune de cash nu seamănă una cu alta.

Ce îți place să joci mai mult: online sau live? De ce?

Definitiv îmi place mai mult jocul live. Una este să stai în fața monitorului, singur și să joci numai cântărind valoarea cărților și șanselor, alta să stai la o masă plină de oameni cu care poți comunica și pe alte subiecte.

Care sunt diferențele dintre jocul live și cel online?

Sunt sigur multe. Principalul ar fi că la jocul on-line nu îți poți vedea adversarii și deci nu poți analiza gestica lor, lucru care pentru cei care au un simț de observație ridicat poate constitui un avantaj. La jocul on-line poți deschide mai multe mese spre deosebire de cel live, se joacă mai multe mâini și mult mai rapid, etc.

Care au fost cele mai bune rezultate în poker pentru tine?

E simplu: locul 3 la Pokerfest București 2011, locul 1 la un turneu on-line și locul 4 la Pokerfest Ploiești 2011.

Care turneu ți-a rămas la suflet și de ce?

Încă nici unul, pun la suflet lucruri mai importante în viață. Mi-ar face plăcere să pot răspunde aici altfel, dar poate pe viitor, după un rezultat remarcabil la un turneu internațional.

Cât timp îți ocupă pokerul zilnic?

Cu regret o spun, din ce în ce mai mult. Aș dori să petrec mai mult timp cu familia și măcar o parte din timpul petrecut la masa de joc să îl folosesc și pentru o activitate în beneficiul sănătății mele. Mă refer aici la un sport, sală, etc.

Care crezi că sunt atuurile tale în poker?

Nu am atuuri pe care alți jucători nu le au.  Pot aici doar menționa că am o răbdare fantastică, nu mă enervez / “tilltez” ușor și mă folosesc uneori de imaginea pe care mi-am creat-o de-a lungul timpului în jocul meu.

Cât este strategie, inspirație, abilitate, transpirație și răbdare în jocul tău la masa de poker?

Poate dau un răspuns care mă deconspiră dacă adversarii îl vor citi. Am să-i amețesc cu niște procente: Strategie (10%), inspirație (30%), abilitate (10%), transpirație (0%) și răbdare (30%). Trebuie să lăsăm și 20% norocului…

Care este rolul pokerului în viața ta? Unde îl poziționezi în planurile tale de viitor?

Deocamdată, cum am mai spus, este un hobby. Parcă îmi doresc să văd până unde pot ajunge și să devin un jucător “constant bun”! Nu mi-am făcut încă planuri de viitor cu poker-ul fiindcă există acel procent de noroc și nu îmi place să mă “hazardez”.

Ce ar trebui să facă un jucător de poker ca să obțină constant rezultate importante?

Un jucător de poker ar trebui în primul rând să acumuleze experiență de joc prin jucarea cât mai multor și mai diverse turnee, neapărat să își analizeze greșelile și să nu le mai repete și în cazul în care se reîntâlnește la masa de joc cu adversari cunoscuți să le știe strategiile și obiceiurile.

De ce este sport al minții jocul de poker, în opinia ta?

Păi alte părți ale corpului uman nu le folosești !! În mod sigur nu este același efort ca la o partidă de șah, de exemplu, dar există calcule matematice ale șanselor de câștig și o analiză “psihologică” a adversarilor.

Îți propui o anumită strategie la masa de poker sau jocul tău este unul flexibil în funcție de jucătorii aflați la masă?

Există strategii, să zicem, generale. Dar în mod clar, pentru mine, într-un procent covârșitor în luarea deciziilor contează adversarii, mai precis istoricul pe care l-ai avut jucând cu ei. Sunt puțini jucătorii de Texas Hold’em la care, să zicem, nu știi niciodată ce să te aștepți de la ei, iar eu pe aceștia îi consider “buni”. Face parte din farmecul jocului.

Care sunt prioritățile tale în poker în perioada următoare?

Nu mi-am stabilit priorități majore. Aș dori, așa cum am mai spus, să renunț la turnee de mică valoare pentru a câștiga timp pentru familie și sănătate și să țintesc turnee mai valoroase, în special internaționale.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.