Radu Bolocan, director general B.B.S.C. Communication Systems: “Dorim construirea de partenariate win-win durabile cu clienții noștri”

vineri, 31 august 2018

B.B.S.C. Communication Systems reprezintă un model de succes românesc obținut, cum altfel, prin trudă, profesionalism, pasiune și ambiție. Vă prezentăm în cele ce urmează un material cuprinzător despre povestea lor spusă de însuși cel care a pus bazele acestei companii, Radu Bolocan.

 

Cum a început povestea BBSC Communication Systems?

 

Povestea firmei B.B.S.C. Communication Systems SRL a început în anul 1994 ca o continuare firească a pasiunii și experienței personale în domeniul comunicațiilor și al metrologiei.

 

Primii ani de activitate, ca firmă privată în România acelor vremuri, într-un mediu economic dominat încă de capitalul exclusiv public – au fost ani foarte dificili, eforturile fiind canalizate către construirea credibilității profesionale și în convingerea clienților de seriozitatea și profesionalismul serviciilor oferite.

 

În acea perioadă, în principal, firma a furnizat și a pus în funcțiune echipamente de tele- și de radio-comunicații, precum și soluții IT&C customizate (rețele structurate – voce și date, rețele radio, etc.).

 

După anii dificili de început, respectiv în anul 1998, ca urmare a investițiilor directe făcute în achiziția de echipamente de vârf specifice serviciilor de metrologie, a training-urilor de specialitate, precum și ca o naturală continuare a activităților și preocupărilor de dinainte de 1989, BBSC a obținut recunoașterea / autorizarea Biroului Român de Metrologie Legală – BRML, de altfel fiind prima firmă privată din România autorizată în baza Instrucțiunilor de Metrologie Legală intrate în vigoare în același an, 1998, pentru a desfășura activități de etalonări, încercări, verificări metrologice și service în domeniul echipamentelor electronice de măsură și control.

 

Ulterior, de-a lungul celor 20 de ani de activitate scurși, datorită dezvoltării și diversificării celorlalte tipuri de activități, firma a obținut în anul 2011 prima acreditare din partea RENAR – Organismul Național de Acreditare, prima autorizare din partea BRML a unui laborator privat într-un domeniu de vârf al metrologiei legale din România, autorizare obținută începând cu anul 2012, precum și licențierea de către ONJN – Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în anul 2016, a activităților specifice desfășurate, firma fiind, și de această dată, prima companie privată din România ce a obținut licențierea ONJN clasa a II-a, ca și Organism de Evaluare a Conformității (OEC), începând cu data de 01.05.2016.

B.B.S.C.

B.B.S.C. Communication Systems

Care sunt principalele produse și servicii oferite de BBSC pentru piața jocurilor de noroc?

 

În prezent firma noastră oferă servicii de omologare (aprobări de tip) pentru mijloacele de joc ce urmează a fi introduse pe piață precum și servicii de verificare tehnică inițială, periodică și post-reparație a acestora.

 

Care sunt principalele acreditări, certificări și autorizări la nivel național și internațional primite de BBSC de-a lungul existenței sale?

 

Personalul și laboratoarele firmei își desfășoară principalele activități sub licențierea ONJN – cls. a II-a, sub acreditarea RENAR, sub autorizarea BRML, iar o parte din colegi sunt și membri ai prestigioasei organizații internaționale IEEE – Asociația Inginerilor Electroniști și Electrotehniști din America, respectiv sunt membri în IEEE – Societatea pentru Instrumentație și Măsurări – I&MS (Comitetul Tehnic 41 al I&MS), precum și în IEEE – Societatea pentru Sisteme de Transport Inteligent – ITSS.

 

Care sunt principalele puncte forte ale companiei dvs?

Considerăm că principale puncte forte prin care ne diferențiem de concurență sunt flexibilitatea și timpul scurt de răspuns la satisfacerea nevoilor clienților, prețul și calitatea serviciilor oferite, păstrarea confidențialității depline a informațiilor obținute ca urmare a activităților desfășurate atât la sediu cât și în teren – asigurarea îndeplinirii acestei cerințe fiind o consecință a implementării în cadrul firmei a standardului ISO 27001 – Securitate Informațională,  respectarea strictă a cerințelor legale precum și a tuturor prevederilor ONJN și nu în ultimul rând, integritatea și probitatea profesională a personalului propriu.

 

Care sunt obiectivele pe care și le propune BBSC pe termen mediu și lung în ceea ce privește colaborarea sa cu firmele din domeniul jocurilor de noroc?

Pe termen mediu și lung ne propunem o creștere continuă a cotei de piață, atât prin câștigarea încrederii viitorilor clienți cât și prin consolidarea relației cu clienții existenți, prin construirea de partenariate win-win durabile cu aceștia, prin creșterea și consolidarea prezenței teritoriale precum și prin diversificarea serviciilor oferite.

 

Ce a însemnat pentru piața românească de jocuri de noroc faptul că BBSC a fost prima firmă din afara BRML care a efectuat aprobări de tip, servicii de verificări tehnice și de inspecție pentru industria românească de gambling?

Intrarea în domeniul aprobărilor de tip și a serviciilor de verificări tehnice și inspecții pentru industria românească de gambling, ca și firmă privată, mi-a adus aminte de perioada înființării propriu-zise a firmei (1994-1998), atunci când atât reticența, dar mai ales rezistența sistemului public față de inițiativa privată erau la cote maxime.

 

Practic, licențierea de către ONJN a unei firme private în acest domeniu care, timp de mai mult de 17 de ani a fost un monopol de stat, a însemnat zguduirea unor mentalități, învingerea unor rezistente adesea nejustificate, precum și repoziționarea dinamică și dramatică a actorilor din piață.

 

Cu toate aceste greutăți, personal am apreciat foarte mult deschiderea și curajul deciziilor manifestate de clienții noștri față de apariția unei alternative private (singura, de altfel, în perioada mai 2016 – februarie 2018) și încrederea acordată serviciilor noastre, atitudinii pozitive care au susținut dezvoltarea inițiativei private și în acest domeniu, iar mulțumiri speciale din partea mea se cuvin unor nume importante din industria românească de gambling.

 

Această perioadă, mai 2016 – februarie 2018, poate fi descrisă ca o “luptă la baionetă”, făcută de unii singuri, pentru a învinge un anume tip de rezistență la nou și a mentalităților dobândite de-a lungul unei perioade lungi de timp, de către un sistem de tip monopol ce nu era deloc încântat de apariția unui mediu concurențial, câștigarea treptată a încrederii clienților în prezența în piață a firmei noastre, a unei opțiuni de tip privat, alta decât “de stat”, efortul de a construi de la zero un model de business orientat spre client, în domeniul certificării jocurilor de noroc, model a cărei existență a fost aproape imposibilă în perioada anterioară apariției firmei noastre în această piață, ca și opțiune viabilă și palpabilă și nu în ultimul rând, de schimbare a paradigmelor mentale existente anterior.

 

Toate acestea s-au materializat în eforturi intense făcute pentru a trece de un început greu și, practic, au reprezentat situații și experiențe, multe din ele pozitive, dar și unele negative, inerente oricărui început, situații pe care, de ce să nu spunem, le-au putut “contabiliza în folos propriu” și alții, ulterior, în luarea importantelor lor decizii de business.

 

Ce ne puteți spune despre echipa BBSC și rolul ei în dezvoltarea firmei?

Echipa BBSC, de care personal sunt foarte mândru, este formată atât din oameni devotați firmei – o parte din ei fiind în firmă chiar de mai bine de 20 de ani, atât specialiști cu experiență și expertiză cât și din tineri absolvenți de studii superioare, atât tehnice cât și universitare, dornici să se dezvolte profesional și să-și consolideze o carieră profesională și o expertiză cât mai bine construită.

Evident, rolul întregii echipe este unul de prim rang, deoarece fără această echipă un business nu poate exista.

 

Care sunt planurile de viitor ale companiei pentru următoarea perioadă de timp?

În perioada următoare ne propunem dezvoltarea, atât numerică cât și profesională, a întregii echipe BBSC, extinderea tipurilor de activități desfășurate în slujba clienților noștri precum și diversificarea portofoliului de clienți și de servicii oferite la o calitate cât mai ridicată.

 B.B.S.C.

Radu Bolocan – B.B.S.C. Communication Systems

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. Băi tată om de nadejde

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *