Pyramid Poker Pyramid Poker

joi, 29 martie 2012

Pyramid poker is an abbreviated game of Pai Gow poker that uses less than the traditional seven cards. This poker variation also uses communal cards to help players build their hands, but instead of seven, three cards are dealt face down. It uses a standard 52 card deck without jokers. The hand rankings are just like in poker except that aces are always high.

Poker in shape of a pyramid

The cards are dealt in the shape of a pyramid, thus naming the game. At least two players are needed and a standard deck of fifty-two cards. The ideal number of players for Pyramid Poker is eight to nine players. The first step is to choose a random dealer. The dealer deals the player and himself 3 cards, which is arranged into a 2 card hand and a 1 card hand which should be smaller than the 2-card hand. After all players have received their hole cards, they may look at them.

As in Pai Gow Poker, the one-card hand must have a lower value than the two-card hand. There are no straights or flushes in the 2-card hand, and a higher ranked hand wins in both the hands. Each player antes, and the dealer deals clockwise four cards face down to each player. He then deals six cards, face down, in the shape of a pyramid (one on the top row, two in the middle row, three on the bottom row). Deal will continue to rotate in a clockwise direction after each hand is played. Each player at the table will be able to use one card from each row.

Rules and options

The game begins with a round of betting starting to the dealer’s left. Each player can check (if no bets have been placed) or bet, call, raise, or fold in turn. The dealer then turns over the middle row and the middle card in the bottom row of the pyramid. A second round of betting takes place, after which the dealer turns over the top card. A third round of betting occurs. The dealer turns over the last two cards, and a final round of betting takes place. In this last round, the players must flip the bottom row of community cards over. Each player will be able to use one and only one of these three cards in their final poker hand. The final wagering round is begun by the player sitting four seats to the left of the dealer.

The last step is to reveal cards and declare hands. Each player who has not folded now reveals his hole cards and declares his hand based on using these hole cards along with one card from each row of the pyramid. The same community cards can be used by multiple players. Once a hand is declared, it cannot be changed, and if a declaration is incorrect that player cannot win the pot. The player with the best poker hand wins the entire pot.

Bet and win

You can use the four cards in your hand and any three cards that form an outside row of the pyramid to form your best five-card poker hand. Another variation of Pyramid Poker lets you use the four cards in your hand plus one card from each of three rows to form the best five-card poker hand. The player with the highest hand wins and takes the pot.

Once the player sets his two hands, the player’s one-card hand is compared to the dealer’s one-card hand, and then the player’s two-card hand is measured against the dealer’s two-card hand. In order to win, the both hands of the player has to be higher than the dealer’s hands. If only one hand is higher and the other loses, then the bet is a tie or push. The players loses his bet if the dealer wins both ways. If hands are of equal face value -say for instance you both have a Queen in your one-card hands – it’s called a copy, which automatically goes to the dealer, giving the casino a built-in house edge of approximately 3.5%.Acest tip de poker este forma scurtă a jocului Pai Gow care utilizează mai puține cărți decât cele șapte tradiționale. Această variantă de poker folosește cărți comune pentru a ajuta participanții să-și construiască mâinile de joc, dar în loc de șapte, trei cărți sunt împărțite cu fața în jos. Se folosește un pachet standard de 52 de cărți , fără jockeri. Clasamentul mâinilor este la fel ca cel din poker, cu excepția faptului că așii sunt întotdeauna cei care surclasează.

Poker în formă de piramidă

Cărțile sunt împărțite în forma unei piramide, de unde provine și numele jocului. Jocul necesită cel puțin doi participanți și un pachet de cărți standard de cincizeci și două de cărți. Numărul ideal de jucători este de opt-nouă. Primul pas presupune alegerea unui dealer. Acesta își împarte lui însuși, dar și jucătorului, câte trei cărți care sunt aranjate într-o mână de 2 cărți și o mână de o carte ce trebuie să fie mai mică decât prima mână. După ce cărțile au fost împărțite, jucătorii se pot uita la ele.

Ca în Pai Gow Poker, mâna de o singură carte trebuie să aibă o valoare mai mică decât cealaltă. Nu există suite ori chinte de culoare în ceea ce privește prima mână, iar mâna cea mai mare în clasament le câștigă pe ambele. Fiecare jucător pariază, iar dealerul împarte câte patru cărți cu fața în jos, în direcția acelor de ceas, apoi la fel, încă șase cărți pentru fiecare jucător, în formă de piramidă (una pe primul rând, două cărți pe rândul din mijloc, și trei cărți pe ultimul). Împărțirea cărților continuă să se desfășoare în direcția acelor ce ceas după ce fiecare mână este jucată. Fiecare jucător de la masă va putea folosi câte o carte de pe fiecare rând al piramidei.

Reguli și opțiuni

Jocul începe cu o rundă de pariuri pornind din stânga dealerului. Jucătorii pot rămâne la statutul prezent (dacă pariurile nu au fost făcute) sau pot să parieze, să meargă mai departe, să pluseze sau să arunce mâna, pe rând. Apoi, dealerul întoarce cărțile din rândul din mijloc al piramidei, precum și cartea din mijloc din rândul de sus al acesteia. Are loc a doua rundă de pariuri în urma căreia dealerul întoarce cartea din vârful piramidei. Se ajunge la a treia rundă de pariuri. Dealerul întoarce ultimele două cărți și are loc ultima rundă de pariuri. De această dată, participanții trebuie să întoarcă ultimul rând de cărți comune. Fiecare jucător poate folosi doar una din aceste trei cărți pentru mâna finală. Jucătorul care stă în stânga dealerului pe cel de-al patrulea loc va da startul rundei de pariuri.

Ultimul pas constă în arătarea cărților și expunerea mâinilor. Fiecare jucător care nu și-a aruncat mâna arată cărțile care au fost cu fața în jos și expune mâna facută pe baza acestora și pe baza câte unei cărți din fiecare rând al piramidei. Cărțile comune pot fi folosite de mai mulți jucători. Odată ce mâna este făcută nu poate fi schimbată, iar dacă anunțarea ei este incorectă, jucătorul nu poate câștiga potul. Jucătorul cu cea mai bună mână câștigă întregul pot.

Pariezi și câștigi

Poți să folosești cele patru cărți pe care le ai în mână și oricare trei cărți care formează un rând exterior piramidei pentru a-ți forma cea mai bună mână de cinci cărți. Altă variantă a acestui joc permite folosirea celor patru cărți din mână și a câte unei cărti din toate cele trei rânduri ale piramidei pentru atingerea aceluiași scop. Jucătorul cu mâna cea mai mare câștigă potul.

Odată ce jucătorul își formează cele două mâini, mâna de o singură carte a acestuia este comparată cu mâna de o singură carte a dealerului. Același lucru se întâmplă și cu mâna de două cărți. Pentru a câștiga, ambele mâini ale jucătorului trebuie să fie mai mari decât mâinile dealerului. În cazul în care numai o mână este mai mare, se ajunge la egalitate sau all-in. Jucătorul pierde pariul dacă dealerul câștigă în ambele feluri. Dacă mâinile sunt de valoare egală –  de exemplu, amândoi aveți o Regină în mâinile de o carte –  se numește copy care automat ajunge la dealer, oferind cazinoului un avantaj de aproximativ 3.5%.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.