Punto Banco, an Italian traditional gamePunto Banco, un joc cu tradiţie

joi, 14 octombrie 2010

Punto Banco, an original italian game, has quickly went around the world and attracted many plyers. In Italy, during the XV th century, Felix Falguerein invented this game that quickly developed into a daily habbit for the rich. Shortly after, the game crossed the border to France, where it is also known under the name Chemin de Fer. From France to China it only took one step then. From the 52 tarot cards deck, as it usually played, Punto Banco is now playing with 6 traditional cards deck.

Also known as Mini Baccarat, Punto Banco is a different version of the well known Baccarat. The difference between the two games reffers to the fact that Punto Banco doesn’t offer the game options, it develops following a predefined scheme. The name is given by the cards. Punto is the player and banco, the croupier, if the game is played within a live game casino.

Often played by the ones who like juggling with statistics, Punto Banco presents one of smallest chances favorable to the casino. With a 98.5%, Baccarat is considered the only casino online game with the biggest part payment. The recent history of gambling industry reminds about the first time when Baccarat was played in the City of Lights, at Sands Casino, when it caused a 250.000 lose for the casino. The casino in Melbourne also lost 55.000.000 dollars to the competitions in October- November 1997. There is no wonder baccarat became the favorite game of the clients in Las Vegas, who play large amounts, to 100.000 dollars on one hand. Most of the times, Punto Banco is played in private rooms, for security and intimacy reasons.

How does it play?

The player must bet on the hand of which value gets close to 9. Practically, he must guess if the croupier’s hand or the player’s hand is close to this number. The game allows three types of betting: on either hand (punto or banco) or equality, based on luck for winning the round.

The player and the croupier get two cards each, but no more then three. The cards between 2 and 9 have nominal value, the figures mean 0, and the Ace is one point. Since the sum cannot be more then 9, when adding the two cards, only the value of the second number is taking into consideration, when the total is more then 9. If the two cards are 6 and 7, their value is actually 3, the last number of the sum- 13. If the first two cards of the croupier values between 0 and 3, he must pick one more card, regardless the cards of the player. If the total of the croupier is 4, he must pick one more card if the player’s hand is between 2 and 7. When the value of the croupier’s cards is 5, he must pick one more card if punto has a score between 4 and 7. when the total sum of the bank is 6 and the value of the player’s hand is 6 or 7, the croupier must pick one more card only if the player reached the total by adding 3 cards. If the total of the player is 6 or 7, made by adding two cards, then the croupier must pick card. When the total sumof the croupier is 7, he passes, regardless the player’s cards. When the hand of the croupier is 8 or 9, both must pass.

Regarding the player, if the two cards sum between 0 and 5, the third card is picked. If the score of the player is 6 or 7, he passes and if the first two cards value 8 or 9 he passes and the hand is called „natural”. When the player and the croupier have the same value, Stand Off is declared.

The three bet types, as well as the winnings corresponding to each one are the following: if there was a bet on the player’s hand and the player is closer to 9, the winning is 1:1; if the stake was on the croupier’s hand and it is closer to 9, the winning is 1:1l, and equality, if bet, it is paid 8:1. at the end, the casino holds a 5% deduction, as house fee.

Punto Banco, the oldest gambling in the casinos, attracts players all over the world; it is a sign that Falguerein’s invention was not in vain. Online casinos took advantage on the gamblers’ passion for this particular segment and introduced this game in their gambling offer.Punto Banco, un joc de origine italiană, a făcut rapid înconjurul lumii şi a atras mulţi jucători. În Italia secolului al XV-lea, jucătorul Felix Falguerein a inventat acest joc de noroc, care a devenit rapid un tabiet zilnic pentru bogaţii şi nobilii vremii. La puţin timp de la apariţia sa, jocul a trecut graniţa şi în Franţa, unde este cunoscut sub denumirea de Chemin de Fer. Iar din Franţa până în China nu a făcut decât un pas. De la pachetul cu 52 de cărţi de tarot, cum se juca iniţial Punto Banco, a ajuns la şase pachete de cărţi tradiţionale.

Cunoscut ca şi Mini-Baccarat, Punto Banco este o variantă a renumitului joc Baccarat. Diferenţa dintre cele două consta în faptul că Punto Banco nu oferă opţiuni de joc, ci se desfăşoară după o schemă predefinită. Numele provine de la părţile implicate în joc. Astfel, punto este jucătorul, iar banco, bancherul sau crupierul, dacă se joacă într-un cazinou de tip live game.

Jucat adesea de cei cărora le place să jongleze cu statisticile, Punto Banco prezintă una dintre cele mai mici şanse favorabile cazinoului. Cu o statistică de 98.5%, Baccarat este considerat de cei mai mulţi jucători singurul joc din cadrul cazinourilor online care are cea mai mare rată de recompensare. Istoria recentă a industriei de gambling a arătat că atunci când jocul Baccarat s-a jucat pentru prima oară în oraşul luminilor, la Sands Casino, el a adus casei o pierdere de 250.000 de dolari. De asemenea, cazinoul Crown din Melbourne a pierdut 55.000.000 de dolari la competiţiile din octombrie – noiembrie 1997. Nu e de mirare că Baccarat a devenit jocul preferat al clienţilor din Las Vegas, care joacă sume uimitoare de până la 100.000 de dolari pe mână. Astfel, de cele mai multe ori, Punto Banco se joacă în camere private, din motive de securitate şi intimitate.

Cum se joacă?

Jucătorul trebuie să parieze pe mâna a cărei valoare totală se apropie de 9. Practic, el trebuie să ghicească dacă mâna bancherului sau cea a jucătorului va fi mai aproape de această cifră. Jocul îi permite să facă trei tipuri de pariu: pe una din mâini (punto sau banco) sau pe egalitate, bazându-se pe noroc pentru câştigarea rundei.

Iniţial se impart câte două cărţi, atât jucătorului, cât şi bancherului, dar niciunul dintre ei nu primeşte mai mult de trei cărţi. Cărţile de la 2 la 9 au valoarea nominală, figurile înseamnă 0, iar asul un punct. Întrucât suma nu poate fi mai mare de 9, la adunarea celor două cărţi se ia în considerare doar valoarea celei de-a doua cifre, atunci când totalul depăşeşte 9. Astfel, dacă cele două cărţi sunt 6 şi 7, valoarea lor este de fapt 3, ultima cifră a sumei (n.red.=13). Dacă primele două cărţi ale bancherului valorează între 0 şi 3, acesta trebuie să mai tragă a treia carte, indiferent de cărţile jucătorului. Dacă totalul bancherului este 4, acesta trebuie să mai tragă o carte dacă mâna jucătorului este între 2 şi 7.  Când valoarea cărţilor bancherului este 5, acesta trebuie să mai tragă o carte dacă punto are un punctaj între 4 şi 7. Atunci când totalul băncii este 6 şi valoarea mâinii jucătorului este 6 sau 7, bancherul trebuie să mai tragă o carte numai dacă jucătorul a făcut acest total din trei cărţi. Dacă totalul de 6 sau 7 al jucătorului a fost făcut din două cărţi, atunci bancherul trebuie să stea. La un total de 7 bancherul stă, indiferent de cărţile jucătorului. Când mâna bancherului însumează 8 sau 9, amândoi trebuie să stea.

În cazul jucătorului, dacă cele două cărţi au un total între 0 şi 5, a treia carte este trasă. Dacă totalul jucătorului este 6 sau 7, acesta stă, iar dacă însumate primele două cărţi valorează 8 sau 9 stă, iar mâna este numită “naturală”. Atunci când jucătorul şi bancherul au cărţi cu aceeaşi valoare se declară Stand-Off.

Cele trei tipuri de pariu, precum şi câştigurile corespunzătoare fiecăruia dintre ele sunt următoarele: dacă s-a pariat pe mâna jucătorului, iar aceasta se apropie cel mai mult de 9 se câştigă 1:1, dacă miza a fost pe mâna bancherului şi aceasta este cea mai apropiată de 9, se câştigă 1:1, iar egalitatea, dacă a fost pariată, se plăteşte 8:1. La final cazinoul reţine o deducere de aproximativ 5%, cu titlu de comision pentru casă.

Punto Banco, cel mai vechi joc de noroc existent în cazinourile din ziua de azi, atrage şi acum jucători pe tot mapamondul, semn că invenţia lui Falguerein nu a fost în zadar. Iar cazinourile online au profitat pe deplin de pasiunea gambler-ilor pentru acest segment şi au introdus în oferta lor şi acest joc de cărţi.

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.