Punct de vedere C.A. Luca Mihai Cătălin asupra legalității HCNSU nr. 37

miercuri, 29 iulie 2020

Am cerut și un punct de vedere asupra legalității demersului Guvernului de impunere a noi restricții pieței de jocuri de noroc prin interzicerea activităților de organizare de jocuri de noroc în intervalul orar 23-06 începând cu data de 1 August a.c.

Teodora Luca, Avocat Definitiv la C.A. Luca Mihai Cătălin ne-a oferit următoarea analiză:

“În urma analizei noastre, am concluzionat că nu există o problemă de legalitate în ceea ce privește emiterea Hotărârii de Guvern prin care se intenționează ca activitățile de jocuri de noroc să fie restricționate (interzise în intervalul 23-06).

Pentru a evita orice dubiu, analiza noastră nu a vizat oportunitatea adoptării măsurii, fiind de acord cu cele menționate de tine în ceea ce privește condițiile în care se desfășoară activitatea în sălile de jocuri de noroc, ci, exclusiv legalitatea acesteia.

Conform dispozițiilor art. 4 din Lege 55/2020, Guvernul este abilitat să stabilească pe baza factorilor de risc, prin hotărâre, starea de alertă, atât în ceea ce privește durata, cât și condițiile acesteia. (Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, şi nu poate depăşi 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne).

Chiar dacă din punct de vedere al oportunității, măsura nu apare ca fiind justificată decât în cadrul mai larg, al limitării activităților ne-esențiale sau recreative pentru a reduce riscul de îmbolnăvire, din punct de vedere legal, posibilitatea Guvernului de a restricționa activitatea unor agenți economici este expres prevăzută de dispozițiile art. 5 litera f) din Legea 55/2020:

Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:

(…)

  1. f) limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.”

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *