Propunerile de modificare la legea audiovizualului au trecut cu amendamente de Comisia Juridica si Comisia de Cultura din Senat

miercuri, 1 martie 2023

Ieri 28 Februarie, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru cultură şi media au inaintat raportul comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art.29 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la jocuri de noroc.

 

Trebuie mentionat ca atat Comisia juridică şi Comisia de cultură, în şedinţa din 28 februarie 2023, au analizat propunerea legislativă, amendamentele primite, precum şi avizele şi punctele de vedere primite, şi au hotărât să adopte un raport de admitere, cu amendamente admise.

Principalele amendamente admise de senatori se refera la:

  • interzicerea oricarei forme de comunicare comerciala  publicitare prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive.
  • inserturile grafice vor fi însoţite de mesajul „FII responsabil”.
  • dimensiunea formele de publicitate exterioară sunt permise cu conditia sa nu depaseasca o suprafata de 30 mp pentru un material publicitar aferent unui singur operator de jocuri de noroc licenţiat
  • comunicarea comercială audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc este interzisă în intervalul orar 06:00-23:00.

 

Amendamentele admise de membrii comisiilor sunt urmatoarele:

„(5^)Comunicarea comercială audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc reglementate potrivit art. 10 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, este interzisă în intervalul orar 06:00-23:00.

 

(5^) Se interzice orice formă de comunicare comerciala audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, desfăşurate de operatori nelicenţiaţi conform legii aplicabile.

 

(5^)Se interzice orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art 10 alin. (1)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja activităţile de jocuri de noroc şi pariuri sportive,

 

(5’*) Prin excepţie de la prevederile alin. (5^), sunt permise inserturile grafice, respectiv reprezentarea, statică sau în mişcare, cu sau fără sunet, a mărcii, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, a siglei sau a altui simbol prin care se identifică titularul mărcii, al siglei sau al simbolului ori imaginea unui produs reprezentativ al acestuia, dacă acestea sunt efectuate în timpul transmisiunilor sportive în direct în orice situaţie, aceste inserturi grafice vor fi însoţite de mesajul „FII responsabil”.

 

(5^) Orice formă de comunicare comercială desfăşurată în baza prevederilor alin (5^) şi (5‘^) din prezentul articol se va desfăşura cu respectarea prevederilor art. 13^ din Legea nr. 148/2000 privind modificările şi completările ulterioare. ”

 

Art. 13^. – (1) Publicitatea pentru jocurile de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin (1) din Ordonanţa de urgentă nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, nu este permisă în condiţiile în care:

a) nu este însoţită de mesajul „Fii responsabil^ şi nu menţionează interdictia participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani.

b) poate încuraja în mod direct sau indirect minorii şi adolescenţii să participe la jocuri de noroc.

 

(3) Formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depăşesc, în mod individual, pentru un material publicitar aferent unui singur operator de jocuri de noroc licenţiat, o suprafaţă totală de 30 de metri pătraţi. Se interzice promovarea de premii în bani sau bunuri materiale prin formele de publicitate exterioară.

 

(4) în sensul prezentei legi, prin forme de publicitate exterioară se înţeleg elementele de tipul panourilor publicitare sau structurilor publicitare care sunt amplasate în zone publice, inclusiv pe diverse construcţii sau clădiri.

 

Mai jos puteti parcurge Raportul in integralitatea sa:

amendamente legea jocurilor
Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.