Progressive Texas Hold’em Poker – more fun, more excitementProgressive Texas Hold’em Poker – mai multă distracție, mai multă adrenalină

luni, 24 februarie 2014

Through the world’s casinos there is a type of poker that people are playing more and more.Tthanks to its successful combination between the classic game of Poker Texas Hod ‘em and various bonuses and jackpots one can win during the game, this „progressive poker” provides players with a overdose of fun and excitement.

The Game

The objective of the game is to beat the Dealer’s hand by making the best five-card poker hand using your two cards (Hole Card) and up to five of the Community Cards (or Play the Board). You can also bet on Progressive Jackpot in addition to the basic game.

The Progressive Texas Hold’em Poker system allows multiple credit betting and Dealer hand bets. Players can participate in the auxiliary game by placing a side bet either on his own hand and/or on the Dealer’s hand. If the player’s hand matches one of the winning cards or hands on the side bet payout chart, he wins.

Players place their progressive bets through the bet manager electronically at the press of a button. Using the bet manager helps to speed up the game by reducing the number of transactions between the players and the dealers. The player’s bets are automatically deducted from their credit bank for each hand dealt making it fast and easy to play the game.

So, we have:

–         2 Cards to each Player and the Dealer

–         5 Community Cards: Players and Dealer may use 3, 4 or all 5 cards (Play the Board) along with their 2 cards.

–         Best 5-card poker hand wins

–         Additional winning chances if you bet on the Bonus bet and Progressive Jackpot bet (You can bet on your hand as well as the Dealer’s hand.)

How To Play

Step 1 – Place your Ante wager. This will determine your minimum and maximum bets throughout the hand.

Step 2 – Place your Bonus or Progressive Jackpot bet. This is an optional bet giving you for a strong starting hand and the chance to win a share of the Progressive Jackpot.

Step 3 – 2 cards will be dealt to the Players (HOLE card). View your Hole card to decide: FOLD – surrender your Ante and Bonus, or BET – Double the amount of your Ante on FLOP.

Step 4 – The first 3 Community Cards (Flop Card) will be dealt face-up. You can either CHECK / PASS (stay in the game without betting) or BET (same amount as Ante) on the TURN.

Step 5 – A 4th Community Card (Turn Card) will be dealt face-up, likewise you can either CHECK or BET (same amount as Ante) on the RIVER.

Step 6 – A 5th Community Card (River Card) will be dealt face-up. 2 cards are then dealt face-up to the Dealer’s hand. If you make a better 5-card poker hand than the Dealer you will be paid even money on your Flop, Turn and River wagers. If you win on a STRAIGHT or better, you will be paid even money on your Ante. If not, the Ante is a PUSH.

BONUS bet is paid when the Player’s Hole card matches the posted pay table. The maximum payout is subject to the table limit as stipulated below:

Table Limit Bonus Bet Max Payout
Minimum bet is 10 & 25 10,000
Minimum bet is 50 15,000
Minimum bet is 100 20,000

 

BONUS BET

PAYOUT*

A-A in both the Player’s and Dealer’s Hand

1000 to 1

A-A in the Player’s Hand (only)

30 to 1

A-K (Suited)

25 to 1

A-Q or A-J (Suited)

20 to 1

A-K (Unsuited)

15 to 1

K-K or Q-Q or J-J (High Pairs)

10 to 1

A-Q or A-J (Unsuited)

5 to 1

10-10 through 2-2 (Low Pairs)

3 to 1

*Up to maximum payout

PROGRESSIVE JACKPOT is won on either a combination of the Player’s / Dealer’s first or second HOLE cards with any Community Cards OR using only the Community Cards and is paid on the FOUR OF A KIND or better.

PROGRESSIVE JACKPOT PAYOUT

HAND

 PAYOUT

Royal Flush (5 cards/FLOP)

100% of the Progressive Jackpot

Royal Flush (6 cards/TURN)
With at least one player pocket card

25% of the Progressive Jackpot

Royal Flush (7 cards/RIVER)
With at least one player pocket card

5% of the Progressive Jackpot

 

BEST OF 7 CARDS – FIXED PAYOUT

 

HAND

 PAYOUT

Community Royal Flush

10,000 x credits bet

Community/Straight Flush

1,500 x credits bet

Community/Four of a Kind

300 x credits bet

Payment of the progressive jackpot will start from the player position 1 to 8 (Left to Right) with the dealer’s position counted as number 8 and paid last. Jackpots will be processed by position regardless of the type of jackpot struck. 

Prin cazinourile lumii se joacă din ce în ce mai mult un anumit stil de poker. Datorită reușitei combinații dintre jocul clasic de Poker Texas Hod’em și diverse bonusuri și jackpoturi pe care le poți câștiga pe parcursul jocului, acest “poker progresiv” reușește să le ofere jucătorilor o supra-doză de distracție și emoție.

Jocul

Obiectivul jocului este acela de a bate mâna dealer-ului făcând cea mai bună mână de poker de cinci cărţi folosind două cărţi și până la cinci împreună cu cărţile comune (cele de pe masă). De asemenea, pe lângă jocul de bază, puteţi paria în plus și pe Jackpotul Progresiv.

Sistemul Progressive Texas Hold’em Poker permite parierea de credite multiple şi pariurile pe mâna dealer-ului. Jucătorii pot participa în jocuri auxiliare prin plasarea unui pariu secundar, fie pe propria lui mână şi/sau pe mâna dealer-ului. În cazul în care mâna unui jucător corespunde uneia dintre cărțile sau mâinile câştigătoare aflate pe graficul de plată a pariurilor, acesta câştigă.

Jucătorii își plasează pariurile progresive electronic, prin managerul de pariuri, prin apăsarea unui buton. Utilizarea managerului de pariuri ajută la accelerarea vitezei jocului prin reducerea numărului de tranzacţii între jucători şi dealeri. Pariurile jucătorului sunt deduse automat din banca lui de credit pentru fiecare mână împărțită, astfel jocul devine rapid şi uşor.

Deci, avem:

         2 cărți pentru fiecare Jucător și pentru Dealer

         5 Cărți Comune: Jucătorii și Dealer-ul pot folosi 3, 4 ori toate cele 5 cărți (Joacă Masa) împreună cu cele 2 cărți din mâna lor.

         Cea mai bună mână de poker de 5 cărți câștigă.

         Dacă pariați pe pariul Bonus și pe Jackpot Progresiv (puteți paria atât pe mâna dvs., cât și pe cea a Dealer-ului) apar șanse de câștig adițional.

Cum se joacă

Pas 1 – Plasați pariul dvs. Ante. Acest lucru va determina pariurile dvs. minime şi maxime pe tot parcursul mâinii.
Pas 2 – Plasaţi pariul dvs. pentru Bonus sau Jackpot Progresiv. Acesta este un pariu opţional, oferindu-vă pentru o mână de început puternică, şi şansa de a câştiga o parte din Jackpotul Progresiv.

Pas 3 – câte 2 cărți vor fi împărțite jucătorilor (HOLE card). Priviți cărțile din mâna dvs. pentru a decide: FOLD – predați Ante-ul și Bonus-ul dumneavoastră  sau BET – dublați suma Ante-ului pe FLOP.

Pas 4 – Primele 3 cărţi comune (Flop) vor fi împărțite cu faţa în sus. Aveţi posibilitatea să jucați fie CHECK / PASS (rămân în joc fără să pariez) fie BET (pariați aceeaşi sumă ca Ante-ul) pe TURN.

Pas 5 – O a 4-a carte comună (Turn) va fi împărțită cu faţa în sus, de asemenea, puteţi juca CHECK sau BET (aceeaşi sumă ca Ante-ul) pe RIVER.


Pas 6 – A 5-a carte comună (River) va fi împărțită cu faţa în sus. Apoi se împart 2 cărți cu faţa în sus la mâna Dealer-ului. Dacă faceţi o mână de poker de 5 cărți mai bună decât cea a Dealer-ului veți fi plătit cu contravaloarea pariurilor dvs. de pe Flop, Turn şi River. Dacă veți câştiga o chintă sau mai bine, veți fi plătit cu valoarea pariului dvs. ante, dacă nu, Ante-ul este un PUSH.

Pariul BONUS este plătit atunci când cărțile din mâna unui jucător se potrivesc cu tabelul de plăți de mai jos. Câștigul maxim depinde de limita de masă prevăzută mai jos:

Limita de Masă

Plată Maximă Pariu Bonus

Pariul Minim este 10 & 25

10.000

Pariul Minim este 50

15.000

Pariul Minim este 100

20.000

 

 

   

PARIU BONUS

PLATA*

A-A atât în mâna Jucătorului cât și a Dealer-ului

1000 la 1

A-A doar în mâna Jucătorului

30 la 1

A-K (suită)

25 la 1

A-Q sau A-J (suită)

20 la 1

A-K (fără suită)

15 la 1

K-K sau Q-Q sau J-J (Perechi Mari)

10 la 1

A-Q sau A-J (fără suită)

5 la 1

10-10 până la 2-2 (Perechi Mici)

3 la 1

*Până la plata maximă

 

JACKPOT-ul este câștigat fie printr-o combinație între cărțile din mâna Jucătorului/Dealer-ului (prima sau a doua) și Cărțile Comune, fie folosindu-se numai Cărți Comune, și se plătește la CAREU sau mai bine.

PLĂȚI JACKPOT PROGRESIV

MÂNA

 PLATA

Chintă Roială Mare (5 cărți/FLOP)

100% din Jackpot-ul Progresiv

Chintă Roială Mare (6 cărți/TURN)
cu cel puțin o carte din mâna jucătorului

25% din Jackpot-ul Progresiv

Chintă Roială Mare (7 cărți/RIVER)
cu cel puțin o carte din mâna jucătorului

5% din Jackpot-ul Progresiv

 

CELE MAI BUNE MÂINI DIN 7 CĂRȚI – PLATĂ FIXĂ

 

MÂNA

 PLATA

Chintă Roială cu Cărți Comune  

10.000 x credite pariate

Chintă Roială Mică sau cu Cărți Comune

1.500 x credite pariate

Careu/Cărți Comune

300 x credite pariate

Plata jackpot-ului progresiv va începe de la poziţia jucătorului 1 la 8 (de la stânga la dreapta), poziţia Dealer-ului fiind socotită drept numărul 8 şi plătită ultima. Jackpot-urile vor fi procesate în funcție de poziţie, indiferent de tipul de Jackpot lovit.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.