Procedura de aprobare a programelor de joc noi – între neclarități legislative și practică imprevizibilă

luni, 23 septembrie 2019

Pentru operatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați și autorizați să ofere jocuri de tip cazinou la distanță, procedura de extindere a ofertei de jocuri cu alte programe de software noi s-a dovedit încă de la începutul deschiderii pieței de online mai degrabă dificilă, presupunând o desfășurare în timp îndelungată, ridicând de-a lungul vremii mai multe aspecte problematice provocate atât de lipsa de reglementare specifică sau de claritate a prevederilor existente, cât și de o abordare a autorității care s-a cristalizat în timp, fără a fi neapărat uniformă însă.  

Pentru început, necesitatea supunerii spre aprobarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc („ONJN”) a utilizării unor noi programe de joc pe platformele operate de organizatorii licențiați survine dintr-o interpretare coroborată a câtorva texte legale, respectiv art. 15 alin. (1) lit. B pct. (iv) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și operarea jocurilor de noroc, împreună cu art. 140 alin. (3) din HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009.

În esență, textele legale menționate prevăd în termeni foarte generali faptul că orice nouă versiune de software utilizată pentru desfășurarea jocurilor de noroc la distanță trebuie să fi fost aprobată în prealabil de ONJN în baza testelor efectuate de un laborator licențiat, precum și faptul că orice modificare a regulamentelor de joc va fi supusă aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN. Ca atare, nu există o procedură specifică prevăzută de lege care să detalieze documentația ce ar trebui depusă în vederea obținerii aprobării autorității și nici standarde sau criterii exacte cu privire la respectivele documente.

Pentru a exemplifica această situație, ne vom referi în cele ce urmează în mod special la abordarea privind rapoartele de certificare depuse de operatori cu privire la programele de software noi, aspect cu impact atât asupra operatorilor de jocuri de noroc licențiați clasa 1, dar și asupra societăților furnizoare de software specializat, care dețin licențe clasa a 2-a emise de ONJN și care, în practică, își certifică produsele de software oferite.

Mai exact, în lipsa unor standarde specifice de certificare în România, rapoartele de certificare pe care laboratoarele de certificare licențiate clasa a 2-a le emit se raportează la alte standarde recunoscute la nivelul Uniunii Europene.

Incertitudinea provine din faptul că, dată fiind neclaritatea legislativă, operatorii de jocuri de noroc la distanță s-au confruntat cu situații în care documentația depusă la ONJN astfel a fost aleatoriu aprobată, respectiv refuzată în cadrul aceluiași tip de procedură de aprobare de jocuri noi.

În alte cazuri, laboratorul de certificare licențiat clasa a 2-a a emis, alături de rapoartele de certificare pentru jocuri emise pentru jurisdicții străine, și o adresă de confirmare prin care atesta faptul că, prin raportare la testele deja efectuate în baza reglementărilor sau standardelor existente în jurisdicțiile străine respective, jocurile testate respectă și cerințele legislației din România. Totuși, și în aceste situații a existat o abordare diferită, sens în care în anumite cazuri rapoartele de certificare împreună cu adresa de confirmare au fost acceptate în procedura de aprobare și în alte cazuri același tip de documentație nu a fost acceptat.

Trebuie menționat în acest context faptul că, prevederile Ordinul Președintelui ONJN nr. 93/2016 pentru aprobarea dispozițiilor obligatorii pentru certificare și auditarea sistemelor de jocuri de noroc la distanță stabilesc neechivoc în primul articol faptul că cerințele de certificare enumerate în Anexa 1 a ordinului menționat se referă la sistemele de jocuri de noroc, prin urmare aceste cerințe nu vizează software-ul/programul de jocuri de noroc.

Prin urmare, deși, după cum spuneam mai sus, prevederile generale din OUG nr. 77/2009 vorbesc despre faptul că software-ul de jocuri de noroc trebuie testat de un laborator licențiat și că operatorii de jocuri de noroc la distanță trebuie să depună certificări pentru programele de joc, nu există propriu-zis un standard tehnic în vigoare care să reglementeze procesul de testare sau certificare pentru programele de jocuri de noroc la distanță. Mai mult decât atât, din moment ce prevederile Ordinului Președintelui ONJN nr. 93/2016 se referă strict la obligația operatorilor de jocuri de noroc de a avea sistemul de joc certificat și nu la certificarea programelor de joc, iar legislația din România nu impune vreo altă cerință expresă pentru procesul de certificare al acestor programe, ar reieși pe cale de consecință faptul că acest proces se poate realiza și în conformitate cu standarde sau reglementări existente într-o altă jurisdicție.

Cu toate acestea, în lipsa unor prevederi legale clare sau a unor instrucțiuni emise de autoritate, nu a existat o abordare consecventă cu privire la certificările de jocuri necesare în cadrul procedurii de aprobare în fața ONJN, deși acesta constituie un aspect esențial cu implicații atât pentru furnizorii de software specializat, laboratoarele de certificare, cât mai ales pentru operatorii de jocuri de noroc la distanță propriu-ziși în procesul lor de lansare de jocuri noi, cât mai competitive și atractive pentru piața jocurilor de noroc din România.

Pe lângă rapoartele de certificare pentru programele de jocuri noi, autoritatea de reglementare solicită însă și alte documente, unele care ar putea fi justificate în baza unor segmente de legislație – precum regulamentele de joc noi care trebuie să prevadă anumite elemente analizate de ONJN, dar și alte documente a căror necesitate ar putea fi înțeleasă la nivel practic, însă care nu sunt prevăzute expres de lege – de exemplu, furnizarea unei liste cu programele de joc noi intenționate a fi oferite pe platformele de joc, într-un anumit format solicitat de ONJN. Este în mod neechivoc atributul autorității de reglementare să solicite informații necesare în activitatea sa de supraveghere și reglementare și să implementeze anumite formate de raportare. O standardizare a proceselor este de altfel binevenită în opinia noastră, atâta vreme cât se asigură transparența și uniformitatea necesară.

Așadar, în lumina aspectelor expuse mai sus, reiese cu claritate faptul că o reglementare legislativă sau infralegislativă neechivocă, în care să se prevadă expres documentația, criteriile și standardele avute în vedere de autoritate în cadrul procedurii de aprobare a jocurilor noi, ar fi benefică atât operatorilor de jocuri de noroc licențiați, cât și societăților furnizoare de software specializat și deținătoare de licențe clasa a 2-a și, în general, pieței de jocuri de noroc din România.

Nu în ultimul rând, dată fiind suprapunerea ofertei de joc la nivelul mai multor operatori, un sistem de aprobare a jocurilor în sine, ulterior adiția celor deja aprobate de noi operatori de jocuri fiind supusă unor proceduri simplificate ar ușura procedurile atât la nivelul operatorilor, dar chiar și la nivelul autorității de reglementare, unde la acest moment efortul aprobărilor se multiplică în mod ne-necesar per fiecare operator care vrea sa îmbunătățească oferta cu același joc, deja aprobat anterior la nivelul altui operator.

Avem încredere că adoptarea unei astfel de reglementări care să faciliteze și să clarifice aspectele practice ale procedurilor azi imprevizibile este doar o chestiune de timp, dată fiind necesitatea ei indubitabilă pentru dezvoltarea pieței de jocuri de noroc la distanță din România și trecerea la următorul nivel.

Faceți jocurile!

 

Cosmina Simion

Co-Managing Partner

Din perspectiva formării profesionale, Cosmina este avocat specializat în proprietate intelectuală, tehnologie și aspecte de reglementare, cu peste 20 de ani de experiență profesională și expertiză în varii industrii, în special în industriile de media, divertisment, online și jocuri de noroc.

Înainte de înființarea Simion & Baciu, Cosmina a fost partener al practicii de proprietate intelectuală și a coordonat practica de jocuri de noroc, protecția consumatorului și publicitate în una dintre cele mai vechi firme de avocatură din România. Cosmina combină expertiza extinsă în consultanță, dobândită în urma rolului de coordonator deținut în firme de avocatură de top cu abordarea specifică construită în timpul ocupării unei funcții in-house (în cadrul unui grup american, lider în sectorul regional de media). De-a lungul carierei sale, a coordonat echipe de specialiști în proceduri complexe de licențiere, achiziții și licitații.

În domeniul jocurilor de noroc, experiența Cosminei include întreaga gamă de aspect operaționale și de reglementare din domeniu, pentru operatorii de pariuri și jocuri de noroc, pentru furnizorii de software și platforme, pentru furnizorii de servicii financiare, pentru auditori și certificatori, pentru asociațiile relevante în industrie sau pentru afiliații în domeniul marketing, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea clienților în fața autorității de reglementare din România, iar Cosmina a fost implicată în mod activ în revizuirea și redactarea cadrului legislativ românesc din domeniul jocurilor de noroc.

Recunoscută de către clienți pentru experiența ei vastă în domeniul de reglementare media, Cosmina contribuie la grupurile de lucru din țară și din străinătate în încercarea de a îmbunătăți abordările din domeniul de reglementare și business în industriile în care este activă. Cosmina contribuie în mod regulat la publicații specializate și ține conferințe pe aspecte de jocuri de noroc, IP, social media și domeniul digital, fiind clasată Leading Individual de către Legal 500 în domeniul Jocurilor de Noroc și recomandată în Proprietate Intelectuală de către TMT. De asemenea, este Membru General al International Masters of Gaming Law (“IMGL”), o asociație non-profit care cuprinde 340 de membri la nivel global. Membrii asociației sunt recunoscuți ca experți de top în jurisdicțiile lor și sunt implicați în majoritatea aspectelor de dezvoltare substanțială din sectorul de jocuri de noroc la nivel mondial.

 

Teodora Popescu

Associate

Teodora se ocupă de o gamă largă de probleme juridice care variază de la aspecte privind jocurile de noroc, unde oferă asistență clienților pe teme de conformitate cu reglementările legale și licențiere, dar și cu privire la chestiuni de AML, protecția datelor și a consumatorilor, până la multiple aspecte de drept civil, comercial și privind publicitatea. De asemenea, Teodora oferă asistență și reprezentare clienților în fața autorităților de reglementare din România.

Teodora este dublu licențiată în drept și limbi străine, în cadrul Universității din București și este avocat membru în Baroul București, precum și traducător autorizat de Ministerul Justiției.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *