The problems of the local equipment producersProblemele producătorilor locali de echipamente

miercuri, 8 iunie 2011

The general situation of the local equipment producers in Romania is not pink at all. The crisis, the decreasing numbers of clients or the legislative regulations seem to be disastrous for many of them…

Today, producing gambling equipments in Romania, either we refer to slot machines or roulettes, is a real challenge. The economical crisis that seems to be present at least by next year reduced the investments. Actually, the casinos or gaming rooms are closing down rather than inaugurating. The clients are not the same, since most of them risk less. If two or three years ago someone would have spent 2000 euros at night, now the amount is 10 times less. This is a reality; the statistics prove that; it is enough to remember certain columns of the financial newspapers.

David Codlea, sales director of BaumGames, focuses on other causes of the problems of the equipment producers. “The crisis and the new legislation determined many small operators to close down their business, and that affected seriously the large gaming producers in Romania. Among this aspect, we are dealing with another problem: the second hand gaming inflation from Ukraine or Russia.” Unfortunately, those gaming machines have no pollution taxes, as the SH automobiles forgotten in the car parks have

The decreasing number of the clients, the legislative regulations, the new taxes and other incoming regulations are the problems the gaming producers have to face. We believe the solution might be one- seriousness and quality. This is the only way to deal with the “difficult” moments we are facing, said Codlea.

Of course, when we talk about seriousness, we are waiting for it to come from the authorities. They should take the gambling industry seriously, they should look at it as a real golden mine for the state budget. Instead, the concern for the Romania business is not active at all, it is not even passive- it is almost inexistent on our opinion.

Marton Atilla, general director at Gamex, is even more pessimist “I honestly see no solution, since the state will never be able to deal the money issues, even if we would pay ten times more, the legislation will never change. Every year, other taxes might be applied, larger prices for gas or energy, and so on. I see no way out”Starea generală a producătorilor locali de aparate din România nu este deloc una fericită. Criza, numărul tot mai mic de clienţi sau modificările legale par a fi dezastruoase pentru mulţi dintre aceştia…

Să produci aparate de gambling în România de faţă, fie că e vorba de sloturi sau rulete, a devenit o adevărată provocare. Criza economică, de care pare că nu prea vom scăpa nici anul viitor, a adus investiţii reduse. De fapt, cazinouri sau săli de jocuri mai degrabă se închid decât se inaugurează. De asemenea, nici clienţii nu mai sunt aceeaşi, fiindcă majoritatea riscă mai puţin. Dacă acum doi sau trei ani cineva arunca 2.000 de euro într-o seară, acum scoate din buzunar de 10 ori mai puţin. Iar asta e o realitate, statisticile o dovedesc, e de-ajuns să vă reamintiţi câteva articole din ziarele noastre financiare.

David Coldea, director de vânzări la BaumGames, relevă şi alte cauze ale problemei producătorilor de echipamente. “Criza şi noua lege au făcut ca o mare parte din micii operatori să-şi închidă activitatea, fapt care a afectat foarte serios producătorii de jocuri din România. Pe lângă acest aspect, ne confruntăm cu o altă mare problemă: inflaţia de jocuri second-hand din Ucraina sau Rusia”. Din păcate, acest gen de aparate nu au taxă de poluare, cum este în cazul automobilelor SH, care zac în parcurile auto luni de zile.

“Restrângerea numărului de clienţi, schimbările legislative dese, noile taxe şi cine ştie ce  reglementări vor mai apărea sunt probleme cu care producătorii de jocuri se confruntă. Soluţia credem că ar putea fi una singură, compusă din două adjective importante, şi anume seriozitate şi calitate. Numai aşa vom putea depăşi aceste momente destul de dificile”, a mai spus Coldea.

Sigur, când ne referim la seriozitate, aşteptăm ca ea să vină din partea autorităţilor. Aceştia ar trebui să ia mai în serios industria de gambling, care ar trebui văzută ca o adevărată mină de aur pentru bugetul de stat. Dar grija faţă de afacerile româneşti nu este deloc activă, ci nici măcar pasivă – aproape inexistentă, am considera noi.

Marton Atilla, director general Gamex, este şi mai pesimist de-atât. “Sincer, nu văd nici o soluţie, pentru că statul nu se va descurca vreodată cu banii, nici dacă am plăti de zece ori mai mult, şansa ca legislaţia să se schimbe în bine este zero. În fiecare an, te poţi aştepta numai la taxe mai mari, preţuri la combustibil mai mari, la energie la fel şi tot aşa. Nu văd nici o ieşire.”

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.