NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

Președinte RENAR, Prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Fănel Iacobescu: ”Este în curs de finalizare schema de evaluare a conformității specifică jocurilor de noroc”

sâmbătă, 17 iulie 2021

Pentru că Ordinului ONJN nr. 404/2020 privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc a oferit ocazia a nenumărate discuții în spațiul public în rândul actorilor industriei de jocuri de noroc, mai ales articolul 23, am considerat necesar să discutăm cu domnul președinte RENAR – Organismul Național de Acreditare, Prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Fănel Iacobescu pentru a ne acorda mai multe detalii pe acest subiect pe care să vi le prezentăm în continuare.

Prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Fănel Iacobescu

Prof. univ. dr. ing. Dr. h.c. Fănel Iacobescu

Vă rugăm să ne spuneți pe scurt ce este RENAR și care este menirea acestei instituții pentru economie și societate în general?

RENAR este organismul national de acreditare al României, îndeplinind toate condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr.765/2008 în acest sens. Rolul său este de a furniza servicii de acreditare a organismelor de evaluare a conformității, în condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr.765/2008 referitor la activitatea de acreditare.

Vă rugăm să ne spuneți pe scurt ce este acreditarea și de ce este important să deții așa ceva?

Prin acreditare este furnizată o declarație oficială asupra competenței unui organism de a desfășura activități de evaluare a conformității: încercări, etalonări, analize medicale, inspecții, certificări ale sistemelor de management, ale produselor/proceselor/serviciilor sau ale persoanelor, verificări privind emisiile de gaze cu efect de seră.

De asemenea, prin acreditare se asigură acceptarea de către autoritățile statelor membre UE a rezultatelor evaluării conformității efectuate de organismele acreditate de un organism național conform cu cerințele regulamentului european referitor la acreditare; deci, se evită repetarea acestora și se asigură cale liberă exporturilor.

Anul acesta, Ziua Mondială a Acreditării a fost consacrată acreditării ca element de susținere a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Ce semnifică acest lucru mai exact?

În fiecare an, pe 9 iunie, sărbătorim Ziua mondială a acreditării. Anul acesta, această zi a fost consacrată acreditării ca element de susținere a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite.

Încercările și etalonările, certificările, inspecțiile și verificările de emisii GES acreditate sunt instrumente care sprijină autoritățile publice din România pentru a verifica siguranța produselor și serviciilor, pentru a proteja sănătatea populației și siguranța mediului, contribuind la susținerea obiectivelor stabilite de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015. Exemplele sunt multiple, și mă rezum a enumera doar câteva.

Astfel, legat de obiectivul care vizează asigurarea securității alimentare, ameliorarea hranei și promovarea agriculturii durabile, evidențiez acreditarea organismelor de certificare a produselor ecologice, organisme care verifică respectarea regulilor UE privind agricultura ecologică, acreditarea organismelor de certificare și inspecție în cadrul sistemelor UE din domeniul calității produselor agricole și alimentare, acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor, acreditarea laboratoarelor care activează în cadrul controlului oficial al alimentelor.

Un alt exemplu constă în contribuția la obiectivul privind asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la toate vârstele, prin acreditarea laboratoarelor medicale pe baza standardului internațional ISO 15189, care oferă sectorului sănătății încredere în competența tehnică a acestor laboratoare, esențială pentru furnizarea unor rezultate de încredere. Acest lucru contribuie la reducerea posibilelor riscuri pentru siguranța pacientului și sporesc calitatea diagnosticului.

De asemenea, contribuim la obiectivul de asigurare a calității apei, prin acreditarea laboratoarelor care analizează calitatea apelor, la obiectivul de luptă împotriva schimbărilor climatice, prin acreditarea laboratoarelor care fac încercări/analize ale aerului, apelor, solurilor, acreditarea verificatorilor de mediu în cadrul sistemului comunitar de management de mediu și audit-EMAS, acreditarea organismelor care verifică rapoartele de emisii de gaze cu efect de seră, acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al mediului.

Nu în ultimul rând, evidențiez contribuția la obiectivul Acces la justiție pentru toți și construirea de instituții eficiente, prin acreditarea laboratoarelor de criminalistică și a organismelor de certificare a sistemelor de management anti-mită, sisteme care permit organizațiilor de toate tipurile să prevină, să detecteze și să rezolve problemele de corupție.

Care este misiunea RENAR pentru țara noastră? Ce își propune instituția pe care o conduceți pe termen mediu și lung?

Misiunea noastră este de a fi un instrument eficient al economiei românești în procesul de integrare în economia europeană și în procesul de globalizare prin asigurarea premizelor pentru libera circulație a mărfurilor și serviciilor agenților economici din România pe piețele lumii. În acest sens asigurăm recunoașterea pe plan european și internațional a tuturor serviciilor de evaluare a conformității desfășurate de către organismele din România, prin dobândirea și menținerea calității de semnatar al acordurilor de recunoaștere EA – MLA, ILAC – MRA și IAF – MLA.

Faptul că acreditarea este din ce în ce mai mult utilizată în domenii reglementate de legislația europeană și/sau națională ne obligă să dezvoltăm permanent domenii noi, pentru a veni în întâmpinarea cerințelor economiei, mediului, sănătății. Acest lucru nu este simplu, având în vedere cerințele din ce în ce mai riguroase impuse acreditării pentru a primi recunoaștere.

Care sunt cele mai importante reușite cu care vă mândriți în mandatul în care ați fost președinte RENAR?

RENAR este în serviciul public ca organism național de acreditare de peste 20 de ani și a reușit să-și mențină această calitate, furnizând servicii de acreditare la nivelul celorlalte organisme de acreditare din Europa, precum și din întreaga lume. Pentru a-și păstra această calitate, și pentru a demonstra că acreditările sale se efectuează cu respectarea Regulamentului (CE) nr.765/2008 și a tuturor cerințelor aplicabile organismelor de acreditare din lume, RENAR este obligat să se supună periodic unor evaluări inter pares organizate de EA- European co-operation for Accreditation. Rezultatul acestor evaluări se publică și se comunică de către EA tuturor statelor membre și Comisiei și, în cazul evaluării soldate cu succes, statele membre trebuie să recunoască  acreditările efectuate de RENAR, precum şi atestările emise de organismele acreditate de acesta. Obligaţia vizează țările Asociației Europene de Liber Schimb (UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția) și Turcia.

Pe baza rezultatelor evaluărilor efectuate de EA, RENAR a semnat protocoale de recunoaștere atât la nivelul UE cât și la nivel mondial. Astăzi, RENAR este semnatar al tuturor protocoalelor, din toate domeniile.

Certificatele de acreditare emise de RENAR, respectiv documentele emise de organismele de evaluare a conformității, acreditate de RENAR, sunt recunoscute în întreaga lume.

Ce înseamnă o schemă de acreditare în general? Și ce va conține în particular pentru industria jocurilor de noroc / organisme de conformitate / mijloace fixe această schemă de acreditare?

Schemele de acreditare sunt specifice fiecărei activități de evaluare a conformității și sunt grefate pe standardele armonizate publicate în Jurnalul Oficial al UE, de ex. EN ISO/IEC 17025 pentru laboratoarele de încercări/etalonări, EN ISO 15189 pentru laboratoarele medicale, EN ISO/IEC 17020 pentru inspecție, etc. În cadrul acestora, se dezvoltă schemele de evaluare a conformității, respectiv ca scheme specifice de acreditare, care vizează un anumit domeniu, în acest caz jocurile de noroc. În cadrul acesteia din urmă, este evaluată competența organismelor de evaluare a conformității de a stabili conformitatea jocurilor de tip slot-machines cu cerințele prevăzute de Ordinul Președintelui ONJN nr. 404/2020, utilizând procedurile prevăzute de același ordin, respectiv aprobare de tip, verificări inițiale, periodice sau după reparare și, după caz, încercările adiacente. De asemenea, la acreditare se va ține seama de prevederile aplicabile din documentele emise de organizația europeană a acreditării -EA și după caz, a organizațiilor mondiale-IAF/ILAC, care trebuie respectate de orice organism național de acreditare care lucrează sub acordurile de recunoaștere a acreditărilor.

RENAR a fost desemnat oficial, de către autoritatea de reglementare în domeniul jocurilor de noroc –  ONJN, în vederea întocmirii schemei de acreditare specifice?

Prin art.23 al Ordinului ONJN nr. 404/2020 privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc se stabilește că emiterea schemei specifice de acreditare se efectuează de către organismul naţional de acreditare. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.765/2008, în fiecare stat membru există un singur organism național de acreditare, în România, Organismul Național de Acreditare este RENAR.

Termenul prevăzut în art. 23 din ordinul 404/2020 va începe să curgă de la data publicării schemei de acreditare specifice în domeniul jocurilor de noroc ce va fi publicată de către RENAR? Dacă nu, atunci termenul respectiv se va raporta la ce schemă de acreditare?

Răspunsul este da. Textul acestui art.23 este clar, se raportează la activitatea organismelor de evaluare a conformității și le permite acestora să emită certificate de verificare tehnică iniţiale, periodice sau după reparaţii bazate pe procedurile existente anterior datei emiterii ordinului pe o perioadă de maximum 12 luni de la emiterea schemei de acreditare  de către organismul național de acreditare.

Articolul menționat nu oferă alternativă.

RENAR este semnatar al protocoalelor la nivel mondial, pentru schema de acreditare a organismelor de inspecție; este în curs de finalizare schema de evaluare a conformității, specifică jocurilor de noroc.

Celelalte organisme de evaluare a conformității, altele decât cele din România, care sunt deja acreditate (sau care vor fi acreditate în viitor) de organisme de acreditare, altele decât RENAR, vor fi obligate să preia schema de acreditare RENAR după publicarea ei, sau fiecare organism de acreditare își va face propria sa schemă de acreditare specifică?

Conform prevederilor OUG 77/2009 și a Normelor de aplicare, jocurile de noroc tradiționale se desfăşoară prin mijloace de joc instalate pe teritoriul României, iar controlul tehnic al acestora este realizat de organisme de evaluare a conformității licențiate de ONJN pe baza acreditării.

Aceste mijloace de joc nu sunt reglementate la nivelul UE și nici nu sunt standarde referitoare la ele, astfel încât este responsabilitatea fiecărui stat să le reglementeze și să le stabilească condițiile tehnice. Deci, schema specifică de acreditare dezvoltată de RENAR, în temeiul art 23 din Ordinul 404/2020, se aplică numai în România.

Nu există posibilitatea legală (reglementată) ca un organism național de acreditare al altui stat membru al UE să utilizeze schema de acreditare dezvoltată de RENAR; această schemă de acreditare este dezvoltată în domeniul jocurilor de noroc, reglementat la nivel național.

Conform prevederilor Regulamentului 765/2008 al Parlamentului și Consiliului UE:

  • în fiecare stat membru funcționează un singur organism național de acreditare; organismele naționale de acreditare nu intră în concurență cu alte organisme naționale de acreditare.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *