Pot Odds (part I)Pot Odds (partea I

marți, 18 octombrie 2011

Pot odds involves playing a strong hand in a passive way, to give others the false impression that you have a weak one and thus believing they could win.

Pot odds are the odds the pot is giving you for calling a bet. If there is $50 in the pot and the final bet was $ 10, you are getting 5-to-1 odds for your call. It is essential to know pot odds to figure out expectation. In the example just given, if you figure your chances of winning are better than 5-to-1, then it is correct to call. If you think your chances are worse than 5-to-l, you should fold.

Calling on the Basis of Pot Odds When All the Cards are Out

When all the cards are out, you must decide whether your hand is worth a call, and that depends upon the odds you are getting from the pot and what you think of your chances of having the best hand. It is a judgment problem more than a math problem because there is no way to calculate your chances of winning precisely. If you can beat only a bluff, you have to evaluate the chances that your opponent is bluffing. When you have a decent hand, you must evaluate the chances that your opponent is betting a worse hand than yours. Making these evaluations is often not easy, especially when you have a marginal hand like two pair in seven-card stud. Your ability to do so depends upon your experience, especially your ability to read hands and players. Some things can be learned only through trials by fire at the poker table.

Calling on the Basis of Pot Odds With More Cards to Come

What about deciding whether to call before the draw in draw poker and in stud games when there is one card to come? Now the math becomes important. If you know you have to improve your hand to win. you have to determine your chances of improving in comparison to your pot odds. With a flush draw or an open-ended straight draw – we’ll assume the game is five-card draw poker – you would be correct to call a $10 bet when the pot is $50 since your chance of making the flush or the straight is better than 5-to-I. Specifically, the odds of making the flush are 4.22-to-l against and the odds of making the straight, 4.88-to-l against.

Figuring the odds for making a hand is done on the basis of the number of unseen cards and the number among them that will make the hand.. In five-card draw there are 47 unseen cards – the 52 in the deck minus the five cards in your hand. If you are holding four of a suit, nine of the 47 unseen cards will give you a flush and 38 won’t. Thus, the odds against making the flush are 38-to-9, which reduces to 4.22-to-1. If you are holding, say

9♥ T♠ J♦ Q♥

then eight of the 47 unseen cards will make the straight – four 8s and four kings – while 39 of the cards won’t help, which reduces to 4.88-to-l. When a joker or bug is used, as in public card rooms in California, you have an additional card to use to make flushes and straights, which improves the chances of making the flush to 3.8-to-l and of making the straight to 4.33-to-l. With a joker in your hand, the chances of making a straight improve dramatically; instead of having eight or nine cards to help your hand, you might have 12 or even 16. For example, if you are holding

8♣ 9♣ T♠ The Joker

any 6, 7, jack, or queen makes the straight, reducing the odds to exactly 2-to-1 against. Sixteen cards make the hand, and 32 don’t.

The smaller the pot odds vis-a-vis the chances of making your hand, the more reason you have to fold. With only $30 in the pot instead of $50, calling a $10 bet for a flush draw or a straight draw (assuming you do not have a joker in your hand) becomes incorrect – that is, it becomes a wager with negative expectation – unless the implied odds are very large, as they might be in a no-limit or pot-limit game.

It is because of the pot odds that people say you need at least three other players in the pot to make it worth paying to draw to a flush in draw poker. With the antes in there, the pot odds are about 4-to-l, and when the bug is used, your chances of making the flush are 3.8-to-l. Notice, incidentally, the effect of the antes. The higher they are, the better the pot odds, and the easier it is to call with a flush draw. On the other hand, with no ante and three other players in the pot, you’d be getting only 3-to-l if you called a bet before the draw, and so you’d have to fold a four-flush.

Exposed Cards

There is one aspect of comparing the odds of making your hand to your pot odds that is frequently overlooked in open-handed games like stud poker and razz: The effect on your play of the cards exposed in other players’ hands, which of course includes cards that were folded along with those still out against you. For instance, it would be crazy to play a pair of 5s in seven-card stud with the two other 5s exposed.

Your chances of improving a hand change dramatically according to the number of needed cards that are gone and the total number of cards exposed. The second factor is important. For example, with three spades on your First three cards and no other cards seen, you will make a spade flush in seven cards 18 percent of the time. Now, suppose when you look around the table, you see that exactly one of your seven opponents shows a spade. What does this do to your chances of making a flush? If you say it increases them, you are right. True, one of your needed cards is gone, but so too are six unneeded cards. Therefore, there are more spades proportionally among the unseen cards than you would assume if you had seen no cards at all.

Generally, though, it’s not so much the total number of exposed cards that people ignore but the number of cards among them that they need. It is very important to pay attention to these cards because their presence can change a playable hand into an unplayable one. Let’s say you start with three spades on your first three cards in seven-card stud, and you have seen seven other cards. The following table shows the effect of the other cards on your making a flush.

Number of Spades Besides Your Own Chances For a Flush %
0 1 2 3

4

23.6 19.6 15.8

12.3

9.1

With no spades out, you have a strong hand. With two out, your hand becomes marginally playable. With four or more out, it becomes a hand not worth a call.

Here are a few more examples from seven-card stud and seven-card razz to demonstrate the effect of exposed cards on the chances of making a hand.

You start with

A♦
5♠ 5♣

on your first three cards in seven-card stud. You have seen seven other cards.

Number of 5s and Aces Seen Besides Your Own Chances For Aces Up Or Three-of-a-Kind (%)
0 1 2 3 4 41.0 34.1 26.5 18.3 10.5

You start with

8♠ 9♥
6♣ 7♦

on your first four cards in seven-card stud and have seen eight other cards.

Number of 5s and 10s Seen Chances For a Straight (%)
0 1 2

3

4

49.8 44.8 39.4

33.8

27.8

You start with

3♠ 4♦
A♣ 2♠

on your first four cards in seven-card razz. You have seen ten other cards.

Number of 5s, 6s, 7s, and 8s Seen Chances For an 8 Low or Better (%)
0 2 3

4

5

6

7

8

81.8 76.0 72.7

69.2

65.3

61.2

56.7

51.9

Though you’re a favorite to make an 8 low or better with as many as eight of your needed cards among the ten exposed, notice how much harder it is to make a 7 low.

Number of 5s, 6s, and 7s Seen Chances For a 7 Low or Better (%)
0 4 8 69.2 51.9 29 1

These tables indicate the importance of taking the cards you see in other players’ hands into account before you compare the pot odds you are getting to your chances of making your hand.

-Will be continued-Pot odd constă în a juca o mână puternică în mod pasiv, pentru a da impresia unei mâini slabe, făcându-i pe adversari să creadă că pot câştiga.

Pot oddurile sunt șansele pe care potul ți le oferă pentru a anunța un pariu. Dacă există un pot de 50 de dolari și ultimul pariu a fost 10 dolari, ai șanse de 5 la 1 pentru call-ul tău. Este esențial să cunoşti pot oddurile pentru a-ți evalua speranțele. În exemplul de mai sus, dacă îţi dai seama că șansele tale de câștig sunt mai mari de 5 la 1, atunci este indicat să faci call. Dacă, dimpotrivă, consideri că șansele sunt mai mici de 5 la 1, atunci ar trebui să faci fold.

Cum faci un call când nu mai sunt cărți de împărțit, evaluând pot oddurile

Când nu mai sunt cărți de împărțit, trebuie să decizi dacă mâna ta este suficient de bună pentru call și asta depinde de șansele pe care ți le oferă potul și desigur, care sunt șansele de a avea cea mai bună mână. Este mai degrabă o chestiune de alegere și nu un calcul matematic, pentru că nu există nici o modalitate de a-ți calcula șansele în mod sigur. Dacă poți bate doar un bluff, trebuie să evaluezi șansele pe care le are oponentul care face această mișcare. Dacă ai o mână decentă, trebuie să evaluezi care sunt șansele ca oponentul tău să aibă o mână mai slabă decât a ta. Nu este ușor să faci astfel de evaluări, mai ales când ai o mână marginală, cum ar fi două perechi la jocul seven-card stud. Contează foarte mult experiența, și desigur abilitatea de a ”citi” mâinile și pe ceilalți jucători.  Unele lucruri se depind numai prin experiența acumulată la masa de poker.

Cum faci un call când mai sunt cărți de împărţit, evaluând pot oddurile

Cum procedezi cînd trebuie să decizi să faci call înainte de draw la jocul poker draw sau stud când mai este o carte de venit? Acum matematica devine importantă. Dacă ești convins de faptul că trebuie să îți îmbunătățești mâna pentru a câștiga, trebuie să îți evaluezi șansele de îmbunătățire a mâinii în comparație cu șansele la pot. Cu un flush draw sau open ended straight draw- la un joc de five card draw poker, să spunem- ar fi corect să faci un pariu de 10 dolari când potul este 50 de dolari, pentru că șansele de a face flush sau straight sunt mai bune decât 5 la 1. În mod normal, șansele de a face flush sunt 4.22 la 1 față de cele pentru a face straight, de 4.88 la 1.

Evaluarea şanselor pentru a face o mână este determinată de numărul de cărţi necunoscute şi numărul cărţilor care pot forma mâna. În jocul de five card draw sunt 47 de cărţi necunoscute – 52 de cărţi din pachet, minus cele 5 care formează mâna ta. Dacă ai în mână patru cărţi de acelaşi fel, 47 de cărţi necunoscute îţi vor da un flush, 38 nu. Şansele de a face flush sunt de 38 la 9. Dacă aveţi, să spunem, următoarele cărţi:

9♥ T♠ J♦ Q♥

8 dintre cărţile necunoscute vor forma un straight- patru de 8 şi patru popi- în timp ce 39 dintre cărţi nu îţi vor fi de ajutor, ceea ce se reduce la şanse de 4.88 la 1. Când este folosit un joker, cum se procedează în sălile din California, ai o carte în plus pentru a face flush sau straight, ceea ce măreşte şansele de a face flush la 3.8 la 1 şi de a face straight la 4.33 la 1. Cu un joker în mână şansele de a face straight sunt cu mult mai mari. În loc de a avea 8 sau 9 cărţi pentru a îţi îmbunătăţi mâna, ai putea avea 12 sau 16. De exemplu, dacă ai

8♣ 9♣ T♠ Joker

orice carte de 6,7, jack sau damă poate forma un straight, reducând şansele la 2 la 1. 16 cărţi pot face mâna, restul de 32 nu.

Cu cât pot oddurile sunt mai mici vis-a-vis de şansele de a face o mână, cu atât mai mult cresc motivele pentru a face fold. Cu doar 30 de dolari la pot în loc de 50 de dolari, a paria 10 dolari pentru flash draw sau straight draw (presupunând că nu ai un joker), devine o decizie incorectă- devine un pariu cu aşteptări negative- dacă implică şanse foarte mari, cum ar fi în cazul unui joc de pot- limit game sau no-limit.

Se spune că din pricina pot oddurilor este nevoie să fie cel puţin alţi trei jucători la pot ca să merite să plăteşti pentru un draw la un flush în draw poker. Cu ante, pot oddurile sunt 4 la 1 şi când este folosit un joker, şansele de face flush sunt 3.8 la 1. Trebuie remarcat efectul ante. Cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai bune pot oddurile, şi cu atât mai uşor devine să faci call cu flush draw. Pe de altă parte, cu nici un ante şi cu trei jucători la pot, poţi obţine doar 3 la 1 şanse dacă ai făcut un call înainte de draw, aşa că trebuie să faci fold pe four flash.

Cărţile expuse

În jocul de stud poker şi razz există un aspect de comparaţie a şanselor de a face o mână care de multe ori este omis în jocurile open handed precum stud poker şi razz: efectul cărţilor din mâna oponentului, care desigur includ şi cărţile de fold şi cele împărţite deja au un efect negativ asupra jocului tău. De exemplu, ar fi o nebunie să joci o pereche de cinciari într-un joc de seven-card stud cu celelalte cărţi de 5 expuse deja.

Şansele de a îţi îmbunătăţi o mână se schimbă dramatic în funcţie de numărul de cărţi necesare, dar care au trecut deja şi numărul total de cărţi expuse. Cel de-al doilea aspect este important. De exemplu, cu trei cărţi de pică în primele trei cărţi şi fără alte cărţi expuse, vei face un flush de pică în procent de 18%. Acum, să presupunem că arunci un ochi pe masă şi vezi că unul dintre adversari arată o carte de pică. Care sunt şansele tale de a face un flush? Dacă spui că şansele cresc în acest caz, atunci ai dreptate. E adevărat că una dintre cărţile de care ai avea nevoie s-a dus, dar la fel s-a întâmplat şi cu cele 6 cărţi de care nu aveai nevoie. De aceea, sunt mai multe cărţi de pică între cele neexpuse decât ai presupune în cazul în care nu ai fi văzut nici o carte.

În general, nu este ignorat numărul de cărţi expuse, ci cărţile de care este nevoie dintre acestea. Este foarte important să fiţi atenţi la aceste cărţi, întrucât ele pot schimba o mână plătibilă într-una neplătibilă. Să spunem că începeţi cu trei cărţi de pică între cele trei cărţi de start într-un joc seven-card stud şi aţi văzut alte şapte cărţi până la acel moment. Masa următoare arată efectul celorlalte cărţi în acţiunea voastră de a face un flush.

numărul cărţilor de pică în afara celor pe care le aveți şansele de a face un flush  %
0 1 2 3

4

23.6 19.6 15.8

12.3

9.1

Cu nici o carte de pică afară, aveţi o mână puternică. Cu două afară, mâna devine plătibilă. Cu patru sau mai multe afară, devine o mână pentru care nu merită să faceţi call.

Mai jos sunt ate câteva exemple în jocul de seven-card stud şi seven-card razz ce demonstrează efectul cărţilor expuse asupra şanselor de a face o mână.

Începeţi cu:

A♦
5♠ 5♣

În primele trei cărţi la jocul de seven- card stud. Aţi văzut deja alte şapte cărţi.

numărul cărţilor se 5 și ași în afara cărților pe care le aveți şansele pentru aşi sau trei cărți de același fel (%)
0 1 2 3 4 41.0 34.1 26.5 18.3 10.5

Începeţi cu:

8♠ 9♥
6♣ 7♦

În primele patru cărţi la jocul de seven-card stud. Aţi văzut deja alte opt cărţi.

numărul de decari şi cinciari pe care i-ați văzut şansele pentru un  Straight (%)
0 1 2

3

4

49.8 44.8 39.4

33.8

27.8

Începeţi cu :

3♠ 4♦
A♣ 2♠

În primele patru cărţi la jocul de seven-card razz. Aţi văzut deja alte zece cărţi.

Numărul de cinciari, şesari, șeptari și optari pe care i-ați văzut şanse pentru  8 Low sau mai bine (%)
0 2 3

4

5

6

7

8

81.8 76.0 72.7

69.2

65.3

61.2

56.7

51.9

Deşi sunteţi favorit pentru a face un 8 low sau mai bine, cu cât mai mulţi optari necesari dintre cei 10 expuşi, trebuie să luaţi în considerare cât de greu se poate face 7 low.

Numărul de cinciari, şesari și șeptari pe care i-ați văzut şanse pentru  7 Low sau mai bine  (%)
0 4 8 69.2 51.9 29 1

Cele de mai sus indică importanţa luării în considerare a cărţilor oponenţilor, înainte de a compara pot oddurile ce se pot adăuga la şansele de a face o mână.

– Va urma –

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.