Pontoon

joi, 5 mai 2011

Pontoon is an unlicensed variant of the American game Spanish 21 that is played in Australian and MalaysianTreasury Casino, Brisbane, it is known as Treasury 21. In Jupiters Casino, Gold Coast, it is known as Jupiters 21, in The Reef Casino, Cairns, it is known as Paradise Pontoon, and in Tasmania, it is known as Federal Pontoon. casinos, in

It should not be confused with the British blackjack variant, which is also called Pontoon, found in the UK and Commonwealth, and played with regular 52-card decks. British pontoon uses special terms („twist” – for hit, „stick” – stand and „buy” – double the bet (not to be confused with doubling down) and a special set of rules. Pontoon has proven to be far more popular in Australia than Spanish 21 has been in the United States.

Pontoon is the British or domestic version of Blackjack, which is in its turn, the American version, of Vingt-et-unFrench for Twenty-one), a French gambling game popular at the court of Louis XV and later, much favored by Napoleon, especially at St. Helena. In the twentieth century it became the most popular game of the armed forces of English-speaking nations. Pontoon, unlike casino Blackjack, has no official rules and varies widely from school to school. (

Pontoon is an arithmetical game played on a table with the same layout as blackjack. In each deal, the punter’s aim is to receive cards totalling more in face value than the banker’s, but not exceeding 21, otherwise he is „bust” and loses. A 21 consisting of an Ace and a card worth 10 is a pontoon, and pays extra. A player’s 21 or pontoon always beats a dealer 21 or pontoon. Like Spanish 21, it is played from either a shoe or a 4-deck continuous shuffling machine (CSM). The shoe games use six or eight Spanishdecks, which are regular 52-card decks, minus the ten-spot cards. Cards Two to Nine count 2 to 9 respectively, courts 10 each, Aces 1 or 11, depending on what is better for the hand.

Rules

Pontoon has similar rules to Spanish 21, with some notable differences, listed below.

 1. Just like in Australian, Asian, and European blackjack, the dealer has no hole card (NHC). This means that the players do not know whether or not the dealer has a natural (a.k.a Blackjack, an Ace and a 10-valued card) until the end of the round, when the dealer draws his second card. Therefore, it is possible to draw to „21” and win against a dealer natural, which is player advantageous and not possible in either Spanish 21 or Blackjack.
 2. Because the dealer has no hole card, it is possible to double and/or split and lose multiple bets to a dealer natural. All casinos, except for SkyCity Adelaide, offer either BB+1 or OBBO to compensate.
 3. An Ace in a pre-double hand is always counted as 1, rather than 1 or 11. For example, if the player doubles on soft 18 (an Ace plus one or more cards totaling 7), he/she is essentially doubling on 8. This rule makes doubling on soft hands highly inadvisable.
 4. Players are not allowed to draw on split Aces (NDSA), which means that if the player splits Aces, he/she is given one card only on each Ace.
 5. Compared with Spanish 21, which allows splitting to four hands (SPL3), there are limitations on how many hands players are allowed to split to. Casinos in Queensland and New South Wales do not permit resplitting (SPL1). In most venues, players cannot resplit Aces (SPA1), apart from Burswood Casino, Perth, and Casino de Genting, Malaysia, where it is allowed to resplit once (SPL2).
 6. Players can only surrender against a dealer Ace or face (a.k.a Picture) card. If the dealer ends up with a natural, the player will still lose the entire bet; moreover, he/she missed out on the opportunity to draw to „21” and win unconditionally. This is why surrendering is a less valuable play in Pontoon than in Spanish 21.
 7. In Skycity Adelaide, and Casino de Genting, Malaysia, it is allowed to double only on two-card hands. Elsewhere, players can double on any number of cards, which is called „not last chance” (NLC) doubling.
 8. The dealer always hits on soft 17, abbreviated as H17.
 9. Pontoon has the same super bonus payouts are Spanish 21, with the exception of Casino de Genting, Malaysia, which has a super bonus payout of RM1,000 on bets of RM10 to RM99, and RM5,000 on bets of RM100 or above.

OBBO and BB+1

 • BB+1 (Busted Bets plus one): After removing from the table all busted bets, all winnings and original bets from hands totaling „21”, and all original bets from forfeited hands, the player loses just one bet, even if he has multiple split hands in the one box.
 • OBBO (Original Bets and Busted Only): After removing from the table all busted bets, all winnings and original bets from hands totaling „21”, and all original bets from forfeited hands, the player loses just one bet from each split hand remaining. If he has not split, he loses just one bet.

In summary, BB+1 is a loss of one bet per box, and OBBO is a loss of one bet per hand, given that busted bets, winnings, and original bets from forfeits and winning hands have been removed from the table. BB+1 is the more common of the two rules; the only casinos that have OBBO are Burswood Casino in Perth, and Casino de Genting, Malaysia.

Despite the player disadvantage of rules 2-9, on average, the house edges for Pontoon are lower than for Spanish 21, because rule 1 is so profoundly player advantageous. The rule differences mean that there are several significant strategy differences between Spanish 21 and Pontoon.

There are different variants of Pontoon – Federal Pontoon, Jupiters 21, Treasury 21.Pontoon este varianta Spanish 21 care se joacă în cazinourile australiene și cele din Malaesia. În Treasury Casino, Brisbane, jocul este cunoscut sub numele de Treasury 21. În Jupiter Casino, Gold Coast, este numit Jupiters 21, în The Reef Casino, Cairns, i se spune Paradise Pontoon, iar în Tasmania, Federal Pontoon.

Nu trebuie confundat cu varianta britanică de blackjack, care de asemenea, este numită Pontoon și care se joacă cu un pachet normal de 52 de cărți. Jocul britanic utilizează termeni speciali („twist” pentru hit, „stick” – așteptare, „buy”) – dublarea pariului, a nu se confunda cu „doubling down”) și are reguli speciale. Pontoon s-a dovedit a fi mult mai populat în Australia decât Spanish 21 în Statele Unite.

Pontoon este varianta britanică a blackjackului, care la rândul său, este varianta americană a Vingt-et-un (varianta franceză a jocului 21), un joc popular mai ales la curtea lui Louis XV-lea și mai târziu, jocul favorit al lui Napoleon, mai ales pe insula Sf. Elena. În secolul XX, a devenit cel mai popular joc al armatelor anglofone. Pontoon, spre deosebire de Blackjack, nu are reguli oficiale și diferă de la regiune la regiune.
Pontoon este un joc aritmetic ce se desfăsoară la o masă asemănătoare cu cea de blackjack. La fiecare rundă, scopul jucătorului este de a primi cât mai multe cărți, dar cu o valoare de maxim 21, altfel este „prins” și pierde. Un 21 constând într-un as și un zecar se consideră pontoon și este plătit suplimentar. Pontoonul realizat de jucător întotdeauna bate pe cel al dealerului. La fel ca și la jocul Spanish 21, pontoon se joacă cu CSM (aparat de împărțit cărți, având 4 pachete de cărți) sau card shoe. Jocurile în care este utilizat crd shoe folosește șase sau opt pachete spaniole, care conțin 52 de cărți normale, în afară de decari. Cărțile de la 2 la 9 au valoare de 2, respectiv 9, valetul, dama sau popa au fiecare valoare de 10, iar asul 1 sau 11, în funcție de ce este nevoie la mâna respectivă.

Reguli de joc

Pontoon are aceleași regului ca și Spanish 21, cu diferențele de mai jos:

La fel ca și în cazul jocului de blackjack australian, european și cel jucat în Asia, dealerul nu deține nici o carte cu fața în jos. Asta înseamnă că jucătorul nu știe niciodată dacă dealerul are un as sau un decar până la finalul rundei, în momentul în care ia cea de a doua carte. În felul acesta este posibil să primească un „21” și să câștige în fața dealerului, ceea ce este în avantajul jucătorului, dar nu este posibil în jocul de Blackjack sau Spanish 21.

Din pricina faptului că dealerul nu are cărți cu fața în jos, este posibilă dublarea și /sau pierderea pariurilor multiple. Toate cazinourile, cu excepția  SkyCity Adelaide, oferă ori BB+1 ori OBBO ca și compensații.

Un as într-o mână spre dublare este întotdeauna calculată ca 1, mai degrabă decât  11. De exemplu, daca jucatorul pariaza pe un 18 (un as si mai multe carti cu valoare totala de 7), jucătorul practic dublează pe 8. Această regulă nu încurajează dublarea pe mâini slabe.

Jucătorii nu au voie să ia un as împărțit (NDSA), ceea ce înseamnă că dacă un jucător împarte ași, primește o singură carte pentru fiecare as.

În comparație cu Spanish 21, care permite împărțirea în patru mâini (SPL 3), există limitarea numărului de mâini pe care un jucător are voie să le împartă. Cazinourile Queensland și New South Wales nu permit reîmpărțirea (SPL1). În cele mai multe cazuri, jucătorii nu pot reîmpărți așii (SPA1); excepție fac Cazinoul Burswood (Perth) și Cazino de Genting (Malaesia), unde este permisă o reîmpărțire (SPL3).

Jucătorii „se predau” numai în fața unui as sau culoare a dealerului. Dacă dealerul face blackjack, jucătorul pierde întreg pariul. Mai mult, jucătorul pierde șansa de a face „21” și de a câștiga. De aceea, „predarea” este mai puțin valoroasă în jocul de Pontoon decât la Spanish 21.

În Skycity Adelaide și Casino de Genting (Malaesia), este permisă dublarea doar pe mâini de două cărți. În alte locuri, jucătorii pot dubla pe orice număr de cărți, care se numește dublare „înaintea ultimei șanse” (NLC).

Dealerul lovește întotdeauna pe 17, numit pe scurt H17.

Pontoon are același bonus ca și Spanish 21, cu excepția Cazinoului de Genting (Malaesia), care are un super bonus de 1000 RM pentru pariuri de 10 RM și 5000 RM pentru pariuri de 100 RM sau mai mari.

OBBO și  BB+1

 • După eliminarea de pe masă a tuturor pariurilor nefolositoare, a tuturor câștigurilor și pariurilor inițiale rezultate din mâinile de „21” a tuturor pariurilor inițiale rezultate din mâinile pierdute, jucătorul pierde doar un pariu, chiar dacă a avut mai mult mâini împărțite.
 • OBBO (doar pariuri inițiale nefolositoare): după eliminarea de pe masă a tuturor pariurilor nefolositoare, a tuturor câștigurilor și pariurilor inițiale rezultate din mâinile de „21” a tuturor pariurilor inițiale rezultate din mâinile pierdute, jucătorul pierde un pariu din fiecare mână împărțită rămasă. Dacă nu a împărțit, pierde doar un pariu.

În concluzie, BB+1 reprezintă pierderea unui singur pariu, iar OBBO este pierderea unui pariu pe fiecare mână, după eliminarea tuturor pariurilor nefolositoare, câștiguri, pariuri inițiale și mâini câștigătoare. BB+1 este cel mai des întâlnită ca regulă. Singurele cazinouri unde întâlnim OBBO sunt Burswood Casino din Perth și Casino de Genting (Malaesia).

În ciuda dezavantajelor jucătorului, în general avantajul casei la jocul Pontoon este mai mic decât în cazul jocului Spanish 21, întrucât regula nr. 1 este mult mai avantajoasă pentru jucător. Diferențele legate de reguli demonstrează faptul că există diferențe de strategie importante între cele două jocuri, Pontoon și Spanish 21.

În lume există mai multe variante de Pontoon: Federal Pontoon, Jupiters 21, Treasury 21.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.