Community card poker – part 2Pokerul cu cărți comune – partea a 2-a

marți, 23 octombrie 2012

We continue with the description of the community card poker games, which began in our last issue of Casino Inside magazine. After talking about Texas Hold’em and its game variations, this article presents you the most popular poker games played in casinos:  Omaha, Pineapple and Manila poker.

Omaha Hold’em

Another hold ‘em variant is Omaha hold’em. Each player is dealt four cards to his private hand instead of two. The betting rounds and layout of community cards is identical to Texas hold ‘em. At showdown, each player’s hand is the best five-card hand he can make from exactly three of the five cards on the board, plus exactly two of his own cards.

The high-low split version of Omaha is called many different names, such as „Omaha Eight or better”, „Omaha HiLo” or „Omaha8”. Each player, using the above rules, makes a separate five-card high hand and five-card low hand, and the pot is split between the high and low (which may be the same player). To qualify for low, a player must be able to play an 8-7-6-5-4 or lower. A few casinos play with a 9-low qualifier instead, but this is rare. In high-low split games, aces count as both high and low.

The low hand is unavailable if the board cards do not include cards of at least three different ranks of 8 or lower (with aces counting as low). Paired cards lower than eight don’t qualify.

When high hands only are used, the game is generally called „Omaha high” to avoid ambiguity.

Omaha can be played fixed limit, pot limit (where it is often called „PLO”) or no limit. It is sometimes played where each player gets five cards instead of four. The same rules apply for showdown: each player must use two of his cards with three of the community cards.

In the game of „Courcheval”, popular in Europe, instead of betting on the initial four cards and then flopping three community cards for the second round, the first community card is dealt before the first betting round, so that each player has four private cards and the single community card on his first bet. Then two more community cards are dealt, and play proceeds exactly as in Omaha.

Pineapple – Crazy Pineapple – Tahoe Hold’em – Super Hold’em

Pineapple hold ‘em exists halfway between Texas hold ‘em and Omaha hold ‘em. Players are initially dealt three cards. Each player then discards one of the three cards, and the game proceeds exactly as in Texas hold ‘em.

In Crazy Pineapple, the players discard their third card after the flop betting round, before the fourth community card is dealt.

In Tahoe (Lazy Pineapple), players keep all three cards through showdown, but may not use all three of them to make a hand. Each player may use none, one, or two cards from his hand, combined with those on the board, to make his final five-card hand. Crazy Pineapple and Tahoe are usually played high-low split.

In the variant known as Super hold’em, players keep all 3 private cards throughout the play and may use all three cards to determine high hand.

Manila

One of the most popular games in Australian casinos is a Texas hold ‘em variant called „Manila” (also called „Seven-up” in some places). It is played with a Stripped deck in which all cards below the rank of 7 are removed (leaving 32 cards). Each player is dealt two private cards, and a single community card is dealt face up, followed by the first betting round. Then a second community card is followed by a second round, a third community card and a third round, and fourth community card and a fourth round, and finally a fifth community card, fifth betting round, and showdown. On showdown, unlike Texas hold ‘em (and more like Omaha), each player makes the best hand possible from both of their own hole cards with exactly three of the five community cards.

Because of the stripped deck, a flush beats a full house. Also, an ace may not be played low for a straight (that is, the hand A-7-8-9-10 is not a straight in Manila). Manila and its variants are rarely played high-low split (in fact, very few stripped deck games are ever played low).

Common variations involve dealing three cards to each player, one of which can either be discarded at some point (like Pineapple, above), or else held to the end, but maintaining the requirement that players play exactly two of their own cards with exactly three of the board. The three-card variant is sometimes played with 6s being restored to the deck, making it 36 cards.

Pinatubo

Because Manila has five betting rounds, it does not play well at no limit or pot limit. This can be easily modified by eliminating the betting round between the second and third community cards. So, each player is dealt two private cards and a single community card is dealt to the board, followed by the first betting round. Then two community cards are dealt, followed by a second betting round. Then a fourth community card and third betting round, a fifth and final community card and fourth betting round, followed by a showdown as above.

The three-card variant can be played this way as well (as with Manila, the players must use exactly two of their three hole cards with three of the board cards to make a hand).Continuăm cu partea a doua a descrierii începută în numărul trecut al lui Casino Inside despre jocurile de poker cu cărți comune (community card poker). După ce am descris jocul de Texas Hold’em și variațiunile acestui joc, în numărul curent o să puteți citi despre cunoscutele jocuri de poker ce se joacă în cazino: Omaha, Pineapple sau Manila poker.

Omaha Hold’em

Omaha Hold’em este și el un joc tip hold’em. Fiecărui jucător îi sunt împărțite patru cărți în loc de două pentru mâna privată. Rundele de pariere și așezarea cărților comune sunt identice cu cele din jocul Texas Hold’em. La afișare, mâna fiecărui jucător reprezintă cea mai bună mână pe care acesta a putut să o alcătuiască cu exact trei din cele cinci cărți comune plus încă două cărți din mâna sa.

Versiunea de split high-low din Omaha poartă diferite denumiri, cum ar fi „Omaha 8 or better”, „Omaha HiLo” sau „Omaha8”. Fiecare jucător alcătuiește separat conform regulilor de mai sus, o mână mare de cinci cărți și o mână mică de cinci cărți, iar pot-ul este împărțit între mâna mare și cea mică (care pot fi ale aceluiași jucător). Pentru a se putea califica la o mână mică un jucător trebuie sa joace 8-7-6-5-4 sau chiar o mână mai mică. Câteva cazinouri acceptă 9 drept carte calificatoare pentru această mână, dar acestea sunt destul de rare. În jocurile de split high-low, accesul se punctează atat pentru high (mare) cât și pentru low (mic).

Mâna mică nu este disponibilă dacă printre cărțile afișate pe masă nu se numără cel puțin trei cărți diferite de 8 sau mai mici decât 8. Cărțile perechi mai mici decât opt nu se pot califica.

Atunci când se folosesc numai mâini high (mari) jocul se numește în general „Omaha high” pentru a se evita ambiguitatea.

Omaha se poate juca cu limită fixă, limită de pot, (joc numit adesea „PLO”) sau fără limită. Uneori se joacă cu cinci cărți pentru fiecare jucător în loc de patru. Afișarea se supune regulilor menționate: fiecare jucător trebuie să folosească două cărți din mâna sa și trei cărți dintre cele afișate pe masa de joc.

În cazul jocului „Courcheval”, popular în Europa, nu se pariază doar pe baza celor patru cărți inițiale urmând afișarea de trei cărți comune pentru cea de-a doua rundă, ci se întoarce prima carte comună înainte de primul pariu, astfel încât, fiecare jucător are la dispoziție patru cărți private și o carte comună pentru a își plasa primul pariu. Apoi se întorc încă două cărți comune și jocul continuă exact ca cel de Omaha.

Pineapple – Crazy Pineapple – Tahoe Hold’em – Super Hold’em

Pineapple Hold’em se află la jumătatea drumului între Texas Hold’em și Omaha Hold’em. Jucătorii primesc inițial trei cărți. Fiecare jucător va renunța apoi la o carte și jocul continuă exact ca în Texas Hold’em.

În jocul Crazy Pineapple, jucătorii renunță la o carte după runda de pariere, înainte ca cea de-a patra carte comună să fie arătată.

În Tahoe (Lazy Pineapple), jucătorii păstrează toate cele trei cărți și în runda de afișare, dar nu le pot folosi pe toate trei pentru a alcătui o mână. Fiecare jucător poate folosi una, două sau nicio carte din cele trei aflate în mâna sa și în combinație cu cele de pe masa de joc vor alcătui mâna finală de cinci cărți. De obicei,  Crazy Pineapple și Tahoe se joacă folosindu-se high-low split.

În varianta cunoscută sub numele de Super Hold’em, jucătorii păstrează toate cele trei cărți tot timpul jocului și le pot folosi pe toate pentru a alcătui o mână mare (high).

Manila

Un joc foarte popular în cazinourile din Australia este o variantă de Texas Hold’em numită „Manila” (se mai numește și „Seven-up” în unele locuri). Acesta se joacă cu Stripped Deck (pachet “curățat”) de unde se înlătură toate cărțile sub 7 (rămân numai 32 de cărți). Fiecărui jucător i se împart două cărți și se afișează o singură carte comună, după care urmează prima rundă de pariere. Apoi urmează afișarea unei alte cărți comune și o altă rundă de pariere, o a treia carte comună și o rundă de pariere, o a patra carte și a patra rundă, și în sfârșit, o a cincea carte finală comună și a cincea rundă de pariuri după care urmează afișarea. La afișare, spre deosebire de Texas Hold’em (și mai asemănător jocului de Omaha), fiecare jucător alcătuiește cea mai bună mână posibilă folosind cele două cărți personale și exact trei din cele cinci cărți comune.

Din cauza pachetului “curățat”, culoarea întrece un full house. De asemenea, asul nu poate fi jucat low (mic) pentru o mână de chintă (adică A-7-8-9-10 nu este chintă în Manila). Manila și variantele sale se joacă rareori cu high-low split (de altfel, jocurile cu “pachete curățate” sunt rareori jucate low).

Variantele mai populare ale acestui joc implică împărțirea de trei cărți fiecărui jucător, dintre care una poate fi înapoiată la un moment dat (asemenea jocului de Pineapple de mai sus), sau poate fi păstrată până la final, însă regula ca jucătorii să folosească exact două cărți personale și trei cărți comune pentru a alcătui o mână finală rămâne valabilă. Varianta cu trei cărți pentru fiecare jucător se joacă adesea cu 36 de cărți, în pachet se reintroduc cărțile de 6.

Pinatubo

Deoarece Manila are cinci runde de pariere, acest joc nu poate fi jucat bine cu limită de pot sau fără limită. Acest lucru poate fi modificat ușor, prin eliminarea rundei de pariere dintre a doua și a treia carte comună. Astfel că, fiecare jucător primește două cărți private, iar pe masa de joc se distribuie o singură carte comună urmată de prima rundă de pariuri. Apoi, se împart două cărți comune, urmate de a doua  rundă de pariuri. Se împarte a patra carte comună și urmează a treia rundă de pariuri, a cincea carte comună și ultima rundă de pariuri, urmată de afișare, după cum am descris și mai sus.

Varianta cu trei cărți poate fi și ea jucată astfel (în cazul jocului de Manila, jucătorii trebuie să folosească exact două cărți din mâna lor și trei cărți comune de pe masă pentru a alcătui o mână).

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.