Community Card Poker – „Home Games” (3)Pokerul cu Cărți Comune – “Jocuri pentru Acasă” (3)

miercuri, 21 noiembrie 2012

Part 3 of community card poker description refers to the so-called “Home Games”, which are variations of the game of poker with community cards that one cannot find in casinos, for they are played in the comfort of one’s home (hence the name of “home games”) accompanied by  friends.  

Although some of these games (notably Chowaha and Tic tac toe) have been played in formal casino settings, they are generally better suited to less serious low-stakes home games. They also lend themselves to ad-hoc variation, since the games themselves have not been time-tested for balanced play as have many casino games, so making variations is likely to make the game much worse.

Cincinnati

Each player is dealt four hole cards, and then one community card is dealt face up to the table. After a first betting round, a second community card is dealt, followed by a second betting round. This continues until a fourth community card is dealt, followed by a fourth betting round and showdown. Each player plays the best five-card hand he can make from his four hole cards plus the four community cards in any combination. Some variants restrict each player to using exactly two of his hole cards (as in Omaha) or no more than two (as in Pineapple).

Iron cross

Each player is dealt five hole cards, and then five community cards are dealt one at a time followed by a betting round, exactly as in Cincinnati. (One variant permits a discard and draw after the five hole cards are dealt, followed by the betting round) But they are dealt in a cross pattern with a center card (dealt last) and four other cards to its left, right, top, and bottom. Each player plays the best five-card poker hand he can make from his five hole cards plus the three cards from either the vertical arm or the horizontal arm of the cross. A common variant is to make the center card wild, or the center card and all of the same rank wild. The game is often played also where the highest and lowest hands split the pot. Also, in some variants, the first card of the cross (always one of the outer cards) is flipped prior to the first round of betting. Still another variant called Matrix Cross has only 2 hole cards which must be played with the cross cards in order to make 5.

Another variant is played by reducing to four betting rounds: one after the hole cards are dealt but before any community cards are, then another after the left and right cards of the cross are dealt at the same time, a third after the top and bottom cards of the cross are dealt, and a final round after the center card is dealt.

Still another variant, sometimes called „monkey’s nuts,” is sometimes played, usually in home games. Before the center card is turned up, there is a round that is simultaneously a twist round and an additional card to each player, i.e., a player can either discard one card and receive two, or keep the cards he or she has and still receive one card.

Chowaha

Each player is dealt two hole cards and there is a round of betting as in Texas hold’em. After betting is complete the dealer deals three sets of three communities cards (F1, F2 and F3 in the diagram below). There is another round of betting and the dealer deals two turn cards (T1 and T2 in the diagram) followed by another round of betting. A single card is dealt (R in the diagram) and there is a final round of betting. Each player makes their best hand using both their hole cards plus three from one of the valid boards. There are four valid boards F1-F1-F1-T1-R, F2-F2-F2-T1-R, F2-F2-F2-T2-R and F3-F3-F3-T2-R.

F1-F1-F1 \

T1

F2-F2-F2 <    > R

T2

F3-F3-F3 /

Chowaha is often played as a high-low split game in which case you can use one board for the high hand and another for the low hand. Chowaha is occasionally played at low limits in casinos (usually in conjunction with B.A.R.G.E).

Tic tac toe

In this game, each player will end up with two private cards, and there will be a board of nine cards arranged in a 3×3 square. Each player will make a five-card hand from a combination of his two cards plus any consecutive row of three on the board, either a horizontally, vertically, or diagonally (as in Tic-tac-toe). Variations exist in the number of betting rounds based on which community cards are revealed in what order. The simplest is probably to deal each player both hole cards then deal the three cards across the top of the 3×3 array before the first betting round; then deal the three cards across the bottom of the array followed by a second betting round; then deal the two cards on the left and right edge of the middle row, followed by a third round; and finally deal the center community card followed by a fourth betting round and showdown.

Another variation is to deal three or four hole cards to each player, though each player may still only play exactly two of them with any consecutive row of three from the grid. In still another variation, each player is given five cards, and may play any or all of them; sometimes, this game includes a twist, where players may replace one or more cards.

A poker-like beginner’s home game is also called „Tic tac toe”; it involves dealing each player two hole cards and then dealing the 3×3 grid face up, followed by a single betting round after which players announce the best hand they can make from their two cards plus any consecutive row, column, or diagonal of the board as above. Hole cards can be redealt several times to the same board of community cards. This is primarily for practice at recognizing and evaluating poker hands.Partea 3 a descrierii pokerului cu cărţi comune face referire la aşa numitele “Home Games”, variaţii ale jocului de poker cu cărţi comune care nu se găsesc în cazinouri, ci se joacă în confortul oferit de propria casă (de unde şi denumirea de “home games”) în compania amicilor.

Deși unele dintre aceste jocuri (Chowaha și Tic tac toe) s-au jucat în cazinouri pretențioase, ele se potrivesc mai bine în categoria jocurilor mai puțin serioase, cu mize mici, pentru acasă. De asemenea, acestea se pretează la variaţii ad-hoc, din moment ce jocurile în sine nu au fost testate din punct de vedere al timpului sau echilibrului de joc cum s-a întâmplat în cazul multor altor jocuri de cazino astfel încât, probabil, că variaţiile înrăutățesc simțitor jocul.

Cincinnati

Fiecare jucător primește patru cărți întregi și o carte comună este pusă cu fața în sus pe masă. După o primă rundă de pariuri, se împarte o a doua carte comună și urmează o altă rundă de pariuri. Acest lucru continuă până când se împarte cea de-a patra carte comună, urmată de a patra rundă de pariuri și afișare. Fiecare jucător joacă cea mai bună mână de cinci cărți pe care o poate alcătui cu cele patru cărți întregi ale sale plus cele patru cărți comune, în orice combinație. Unele variante restricționează fiecare jucător să folosească exact două cărți din mâna sa de cărți întregi (similar cu Omaha) sau nu mai mult de două cărți întregi (similar Pineapple).

Iron cross

Fiecare jucător primește patru cărți întregi și apoi 5 cărți comune sunt puse cu fața în sus pe masă deodată, urmând o rundă de pariuri, exact ca în Cincinnati. (O variantă presupune renunțarea și tragerea după ce au fost împărțite toate cele cinci cărți întregi, urmând runda de pariuri) dar cărțile sunt împărțite în formă de cruce, având în centru o carte (împărțită la sfârșit) și încă alte patru cărți aflate în dreapta, stânga, în sus și jos de aceasta. Fiecare jucător joacă cea mai bună mână de poker de cinci cărți pe care o poate alcătui din cele cinci cărți întregi ale sale plus cele trei cărți fie de pe linia verticală  sau de pe cea orizontală a crucii. O variantă uzuală este aceea în care cartea din centru are rol wild, sau toate cărțile cu valoarea celei din centru devin astfel. Deseori acest joc se joacă cu împărțirea potului între mâna cea mai mare și mâna cea mai mică. De asemenea, în unele variante, cartea crucii (întotdeauna una dintre cărțile periferice) este întoarsă înainte de prima rundă de pariere. Totuși, o altă variantă a jocului numită Matrix Cross are doar 2 cărți întregi care trebuie jucate cu cele din cruce pentru a obține o mână de 5 cărți.

O altă variantă se joacă doar cu patru runde de pariere: una după ce se impart cărțile întregi dar înainte de împărțirea cărților comune, apoi altă rundă după ce au fost împărțite în acelasă timp cărțile din dreapta și din stânga crucii, o a treia după ce se împart cărțile de sus și de jos, și runda finală după ce se împarte cartea din mijloc.

Încă o altă variantă a jocului numită „monkey’s nuts,” (nucile maimuței) este folosită uneori ca joc de acasă (home games). Înainte de întoarcerea cărții din mijloc, apare o rundă care este simultan o rundă de întoarcere și fiecare jucător mai primește o carte, spre exemplu, jucătorii au posibilitatea să renunțe la o carte și să primească două, sau să își păstreze cărțile pe care le au, primind doar o carte.

Chowaha

Fiecare jucător primește două cărți întregi și apoi urmează o rundă de pariuri ca în Texas Hold’em. După ce s-a terminat parierea, dealerul împarte trei seturi a câte trei cărți comune (F1, F2 și F3 conform diagramei de mai jos). Urmează o altă rundă de pariuri iar dealerul împarte două cărți la rând (T1 și T2 conform diagramei de mai jos), urmând o altă rundă de pariuri. Se împarte încă o carte (R în diagramă) și urmează o rundă finală de pariuri. Fiecare jucător alcătuiește cea mai bună mână folosind atât cărțile lui întregi, plus încă trei cărți din una dintre punțile valabile. Există patru punți valabile F1-F1-F1-T1-R, F2-F2-F2-T1-R, F2-F2-F2-T2-R și F3-F3-F3-T2-R.

F1-F1-F1 \

T1

F2-F2-F2 <    > R

T2

F3-F3-F3 /

Chowaha se joacă des cu diviziune între mare și mic, caz în care se poate folosi o punte pentru mâna mare și una pentru cea mică. Jocul Chowaha se joacă ocazional în cazinouri cu limite mici (de obicei îmbinat cu B.A.R.G.E).

Tic tac toe

În acest joc, fiecare jucător  primește două cărți private și există o punte de nouă cărți aranjate într-un pătrat 3×3. Fiecare jucător va face o mână de cinci cărți combinând cele două cărți ale sale cu orice rând consecutiv de trei cărți de pe punte, care poate fi orizontal, vertical sau în diagonală. Variațiile constau în numărul de runde de pariere, pe baza cărora se stabilește și ordinea de împărțire a cărților comune. Cel mai probabil, cea mai simplă variantă este aceea în care înainte de prima rundă de pariere se împart tuturor jucătorilor ambele cărți întregi, apoi se împart cele trei cărți aflate în partea de sus a formației de 3×3; apoi se împart cărțile din partea de jos a formației și urmează o altă rundă de pariuri; acum se împart cele două cărți de la dreapta si de la stânga marginii rândului mijlociu, urmând o altă rundă de pariuri; și în cele din urmă, se împarte și cartea centrală comună urmată de o a patra rundă de pariere și afișarea.

O altă variantă a jocului este aceea în care se împart trei dintre cele patru cărți întregi fiecărui jucător, deși jucătorii pot în continuare să joace numai două dintre acestea împreună cu orice rând consecutiv de trei din formație. Există și o variantă în care fiecare jucător primește cinci cărți și poate juca oricare carte și chiar pe toate; uneori acest joc implică schimbarea și jucătorii au în acest caz posibilitatea de a schimba una sau mai multe cărți.

Există și un joc pentru începători, joc pentru acasă ce seamănă cu pokerul, care se numește tot  „Tic tac toe”; acesta implică împărțirea de două cărți întregi fiecărui jucător și apoi se împart cu fața în sus cărțile din formația 3×3, urmând o singură rundă de pariere după care fiecare jucător anunță cea mai bună mână pe care o poate alcătui cu cele două cărți personale plus oricare rând, coloană sau diagonală consecutivă de pe masă, ca mai sus. Se pot re-împărți cărți întregi pe aceeași punte de cărți comune de câteva ori. Acest joc este un exercițiu bun de recunoaștere și evaluare a mâinilor de poker.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.