Three Card Poker, another entertaining kind of pokerPokerul cu 3 cărţi, un alt gen interactiv de poker

marți, 3 august 2010

The attraction for beginners in this kind of poker is that there are two games in one, while this game uses just few cards.

Three Card Poker is a popular casino table game that was invented by poker player Derek Webb in the 1990’s. Derived from the English game of 3-Card Brag, Three Card Poker is also known as Tri-Card Poker at some casinos. As its name suggests, Three Card Poker is played with only three cards. It is actually two games in one: „Pair Plus” and „Ante and Play”. The player can choose to play either one or both games in each round. The player or players bet against the dealer and the better hand wins.

In „Pair Plus” the players place their initial bets in the center of the table, three cards are dealt to each one including the dealer. A pair or better wins. Anything less than a pair loses. In „Ante and Play”, the player places an ante bet in, addition to the initial bet, before he receives his cards. If the player feels or thinks that his hand is better than the dealer’s, he raises by placing an additional bet, equivalent to the ante. To meet the raise, the dealer must have a „qualifying” hand, which means he must have a queen high combination or better to „see” the player’s hand. If the dealer’s hand does not qualify, the player wins. If it does qualify, the hand with the highest value wins the three card poker game.

Payouts in Three Card Poker usually go according to the following schedule: Straight Flush pays 40:1; 3 of a Kind pays 30:1; Straight pays 6:1; Flush pays 4:1; Pair pays 1:1. In the Ante and Play option there is also an Ante Bonus payout which is given for particularly good hand combinations. The Ante Bonus is not dependent on the value of the dealer’s hand. The winning hands for the Ante Bonus payouts are as follows: Straight Flush pays 5:1; Three of a Kind pays 4:1; Straight pays 1:1.

Of course if a player Folds (throws in his cards) in either of the 3 Card Poker options, he loses his play bet, his Ante bet and any chance for an Ante Bonus. Since you are only playing with three cards, the hand rankings for 3 Card Poker is a bit different than in other poker variations . The hand rankings are as follow:

 • Straight Flush – Three cards of the same suit in sequence (very hard to achieve in Three Card Poker and, therefore, the highest hand)
 • Three of a Kind – Three cards of the same denomination
 • Straight – Three cards from any suit in numerical sequence
 • Flush – Any three cards of the same suit
 • Ace High – A combination of an Ace and any other two cards
 • King High – A King and any two cards with a lower value
 • Queen High – A Queen and any two cards with a lower value

It is quite obvious that it is always advantageous to play both the Pair Plus and the Ante and Play games together. This combined method of three card poker play qualifies the player for the Ante Bonus payout which, if applicable, greatly increases his winnings.Online Three Card Poker  can also be played at online casinos. It follows the same rules as the regular casino table game except that your computer is the dealer. Whichever way it is played – online or on land – it is a fast and highly entertaining kind of poker.Începătorii sunt atraşi de acest tip de poker pentru că, deşi se joacă cu puţine cărti, reprezintă de fapt două jocuri, într-unul singur.

Pokerul cu 3 cărţi (Three Card Poker) este un cunoscut joc de noroc, care a fost inventat de jucătorul de poker Derek Webb, în 1990. Fiind un derivat al jocului englezesc 3-Card Brag, el mai este cunoscut în unele cazinouri şi sub numele de Tri-Card Poker. După cum spune şi numele, Three Card Poker se joacă cu doar trei cărţi şi are de fapt două jocuri, într-unul singur: Pair Plus şi Ante and Play. Jucătorul poate alege să joace oricare dintre acestea, în orice partidă. Jucătorul sau jucătorii pariază împotriva dealerului şi cea mai bună mână câştigă.

În Pair Plus, jucătorii îşi plasează pariurile la centrul mesei, iar trei cărţi sunt distribuite fiecărui jucător, inclusiv dealerului. O pereche sau o mâna mai mare, este cea care câştigă. Mâinile care nu au nici măcar o pereche, pierd. În jocul Ante and Play, jucătorul plasează un pariu ante înainte de a primi cărţile, suplimentar faţă de pariul iniţial. Dacă jucătorul crede că mâna sa este mai bună decât cea a dealerului, măreşte miza prin plasarea unui pariu adiţional, echivalent cu valoarea antelui. Pentru a face faţă acestei plusări, dealerul trebuie să aibă o mână ″de calificare″, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă o combinaţie de cărţi mari sau să ″vadă″ mâna jucătorului. Dacă dealerul nu se califică, jucătorul câştigă. Dacă jocul continuă, mâna cu cea mai mare valoare câştigă partida.

Câştigurile din Three Card Poker  merg de obicei după următorele reguli: chintă la culoare 40:1, 3 bucăţi 30:1, chintă 6:1, culoare 4:1, o pereche 1:1. În jocul Ante and Play, există de asemenea un bonus numit Ante Bonus, are este oferit pentru mâini cu o combinaţie reuşită de cărţi şi nu depinde de valoarea pe care o are mâna. Tipurile de mâini pentru care se primeşte Ante Bonus sunt: chintă la culoare 5:1, 3 bucăţi 4:1 şi chintă 1:1.

Însă orice pariu făcut la 3 Card Poker se pierde dacă jucătorul se retrage prin opţiunea Fold, fie că vorbim de pariul de joc, de ante sau de oportunitatea de a câştiga Ante Bonus. Deoarece se joacă cu numai trei cărţi, clasamentul mâinilor câştigătoare este puţin diferit faţă de celelalte versiuni de poker, după cum urmează:

 • Chintă la culoare – trei cărţi de aceeaşi culoare în suită (foarte greu de obţinut la pokerul cu trei cărţi, motiv pentru care este cea mai mare mână)
 • 3 bucăţi: trei cărţi de aceeaşi valoare
 • Chintă: trei cărţi în suită
 • Culoare: trei cărţi de aceeaşi culoare
 • Ace High: o combinaţie de As cu alte două cărţi
 • King High – o combinaţie de Popă cu alte două cărţi de valoare mai mică
 • Queen High – o Damă şi alte două cărţi cu valoare mai mică

Este, oarecum, evident că cel mai avantajos mod de joc este să combini Pair Plus cu Ante and Play. Această metodă de joc califică jucătorul pentru Ante Bonus, care poate creşte sumele primite într-un mod semnificativ, atunci când este cazul.

Pokerul cu trei cărţi se poate juca şi în cazinourile online, după aceleaşă reguli ca la cazinourile obişnuite, cu excepţia faptului că dealerul este un calculator. Dar în orice mod se joacă, fie că este online sau tradiţional, este un gen de poker extrem de interactiv.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.