POKERUL – officially recognized as a sports branch POKERUL – recunoscut oficial ca ramură sportivă

joi, 28 aprilie 2011

In a conversation with Liviu Radu- General secretary of the Romanian Poker Federation, we tried to learn about poker news within the Federation

“Poker has been officially recognized as a sport branch by ANS- The National Authority for Sport under the signature of president Doina Melinte , says Liviu Radu’.

What does this represent for the Romanian Poker Federation?

“it represents our first step to normality, our entrance into the world, so to say… it means to align to the international order, it also mean that Romania is going to participate to certain international competitions, we might have the perspective of a team world championship under legal circumstances. It will also lead to extending our area of playing poker and maybe it is the moment to get rid of the gambling canons”

There are some doors opening due to this announcement…

According to the statement of the general secretary of the Romanian Poker Federation, this means going from amateurs to proffesionals, go beyond the bounds of gambling. “Poker means competition, as the procedure we have developed together with the National Commission for Recognizing the Sports Branches- commission under the Authority of ANS- demonstrated. The Commission accepts or not an activity as being sport, under the circumstances of certain objective analysis”

Following the idea of detailing all the aspects regarding the official recognition of poker as sport in Romania, Liviu Radu says: “For me, as a sports man, poker is a fair, loyal competition that teaches us to respect ourselves and the opponent in front of us. Poker has also a social engagement. The role of socialization is recognized in the entire world”

Will people consider poker differently in the years that follow, once it will be considered and recognizes as a sport?

Liviu Radu considers that ”the poker tournaments can be organized for juniors, for example. The players under 18 are not allowed to enter a casino, but the amateur sport had definitely disappeared in the world, it made space for the professional branch. There is no sport without reward. Even our players who participated to the World Poker Championship received the reward for their performance, even though poker was not officially a sport branch yet. Let’s separate poker from gambling. It is true, the border between poker a game and poker as a sport is smooth. But the difference is in mentality. Our children must learn about competition. In other words, the perception will change once the message will be transmitted to people and of course, once the people will adopt poker as sport.

Which are the future plans of the federation?

The General Secretary of the Romanian Poker Federation says “we have prepared the poker school we want to launch soon, because we have noticed the desire of so many poker players for learning… but they are learning searching the internet. We also want to regulate the legal right of the dealers, table head, as they are registered within the List of occupation in Romania. We have discussed with the training school of the National Authority for Sports to develop classes for trainers, as any other sport. On April 25, we will open a training poker school, a free roll competition. We have invited representatives of the Police and Financial Guard  ”Într-o discuţie cu Liviu Radu – secretar general a Federaţiei Române de Poker am încercat să aflăm ce noutaţi mai sunt în poker la nivelul organismului care-l patronează ca şi sport.

“Pokerul a fost recunoscut oficial ca fiind ramură sportivă de către Autoritatea Naţională pentru Sport (ANS) sub semnatura doamnei preşedinte Doina Melinte” ne spune Liviu Radu, în deschiderea convorbirii noastre. Ce înseamnă acest lucru pentru Federaţia Română de Poker? “Reprezintă intrarea în rândul lumii, înseamnă că ne raliem la ordinea mondială şi europeană, mai înseamnă că România va participa la diverse competiţii internaţionale, în perspectivă chiar şi un campionat mondial pe echipe în condiţii de totală legalitate. De asemenea, conduce la extinderea ariei de practicare a pokerului şi ieşirea lui puţin din canoanele  jocului de noroc”.

Ce uşi deschide acest anunţ? Conform spuselor secretarului general al Federaţiei Române de Poker, acest lucru presupune trecerea de la amatorism la profesionism, depaşind graniţele strâme ale jocului de noroc. “Pokerul înseamnă competiţie, aşa cum a demonstrat procedura de aproape 3 ani de zile pe care am desfaşurat-o împreună cu Comisia Naţională de Recunoaştere a Ramurii Sportive, organism aflat sub patronajul ANS”. Această comisie acceptă sau nu ca sport o activitate luând în considerare mai multe condiţii obiective pe care această entitate verifică dacă le îndeplineşti sau nu.

În continuarea detalierii tuturor aspectelor privind recunoaşterea oficială a pokerului ca sport în România, Liviu Radu spune:”Pentru mine care am facut sport o viaţa întreagă pokerul este o competiţie corectă, loială în care învăţăm să ne respectăm pe noi înşine şi pe adversarul de lângă noi şi din faţa noastră. Este şi un act de cultură socială. Rolul de socializare a pokerului este unul recunoscut în lume.”

Oare oamenii vor privi altfel pokerul în anii ce vor urma, odată cu conştientizarea lui ca şi sport? Liviu Radu consideră că: “turnee de poker se pot organiza şi pentru juniori de exemplu. În casino nu pot intra jucătorii sub 18 ani, dar vreau să vă spun că în mod cert sportul amator a dispărut în toată lumea şi a facut loc celui profesionist în totalitate. Nu mai există sport în care să nu se mai dea bani să se rasplatească efortul, performanţa. Chiar şi jucătorii noştri care au participat la Campionatul Mondial de Poker, înainte ca acesta să fie recunoscut oficial ca sport, au primit bani pentru performanţă realizată. Să desparţim total pokerul de jocurile de noroc. Într-adevar, graniţa dintre jocul de poker ca joc de noroc şi pokerul ca sport este una restrânsă. Dar diferenţa apare în mentalitate. Copii noştri trebuie învăţaţi cu competiţia.”

Cu alte cuvinte imaginea pokerului va începe să se cosmetizeze o dată cu transmiterea mesajului către oameni şi conştientizarea sa de către marele public ca fiind sport.

Ce planuri de viitor are federaţia? Secretarul General al Federaţiei Române de Poker spune caam pregatit şcoala de poker pe care vrem s-o lansăm în curând pentru că am constatat că foarte mulţi jucători învaţă poker după internet şi-l învaţă “după ureche”. De asemenea, vrem să reglementam statutul legal al dealerilor, respectiv “cap de masă” (table head) – aşa cum sunt ei înregistraţi în nomenclatorul meseriilor din România. Am discutat cu şcoala de antrenori de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Sport să facem şi nişte cursuri de antrenori ca la orice sport. Pe 25 aprilie, la mare vom demara o tabără de pregatire de poker, va fi un concurs free-roll. Avem invitaţi şi reprezentanţi ai Poliţiei, Garda Financiara…”.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.