POKERSTARS APPLAUDS THE PASSAGE OF THE INTERNET GAMBLING REGULATION, CONSUMER PROTECTION, AND ENFORCEMENT ACTPokerstars salută promulgarea actului pentru regulamentul jocurilor de noroc pe internet şi protecţia consumatorului

sâmbătă, 31 iulie 2010

PokerStars, the world’s largest poker site, welcomes news of the successful mark up of H.R. 2267:  The Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act in the House Financial Services Committee by an overwhelming, bipartisan margin of 41-22. 

The bill, sponsored by Committee Chairman Barney Frank, offers a long overdue common sense approach to internet gaming regulation in the United States. PokerStars wholeheartedly supports the efforts of Chairman Frank and the bill’s proponents.

This bill represents the most significant US legislative accomplishment in the history of the internet gaming industry. The Committee vote was one step in a road to passage of H.R. 2267 in the US Congress. Further steps are required and a great deal of hard work for the legislators lies in store.

It is important to note that H.R. 2267 was passed out of Committee with the addition of certain amendments. Two in particular warrant additional comment:

Representative Brad Sherman offered language accepted by the Committee which would in part render as unsuitable for licensure any person who fails to certify in writing that it and its affiliated business entities have never committed an intentional felony violation of Federal or State gambling laws.

Ranking Member Spencer Bachus and Representative Michelle Bachmann also sponsored an amendment, accepted by the Committee, which would in part render unsuitable for licensing any person who knowingly participated in illegal internet gambling activity after enactment of the UIGEA in 2006.

The UIGEA by its clear terms shall not be construed as “altering, limiting or extending any Federal or State law or Tribal-State compact prohibiting, permitting, or regulating gambling within the United States”. Therefore, in light of the more comprehensive view on this point set forth in Rep. Sherman’s amendment, the Bachus/Bachmann amendment, with its UIGEA timeline, appears redundant (as Ranking Member Bachus himself observed during the mark up).

Nevertheless, PokerStars supports the provisions in both amendments as neither would adversely affect the availability of a license for a respected operator such as PokerStars. As reflected in legal opinions provided to PokerStars, its activities in the US are and at all times have been lawful.

Paul Telford, PokerStars’ General Counsel stated that “PokerStars maintains its strong support for H.R. 2267 and encourages the full House and ultimately the Senate to move quickly to secure passage during the current Congressional term. PokerStars, a pioneer in operating online poker under stringent regulatory frameworks, looks forward to working with incumbent and new operators in promoting a safe and healthy online poker industry in the United States, as it currently does under similar licensing models in Italy and France”.

About PokerStars

PokerStars, the worldwide leading online poker provider, is based in the Isle of Man, where it is licensed and subject to a stringent regulatory regime.

These regulations have been deemed by the United Kingdom as being properly designed to prevent underage gambling, to protect vulnerable people from gambling addiction, to protect the security of customer deposits, to prevent money laundering, and to protect the integrity of the games.

Recent additions to the PokerStars family are:

  • PokerStars.it, which operates in Italy under a license issued by the Italian Government. PokerStars.it is the largest independent online poker site in Italy.
  • PokerStars.fr, which operates in France under a license issued by the French Government, and is the market leader in French poker market.

PokerStars, cel mai mare website de poker din lume, salută ştirea despre dezbaterea cu succes a H.R. 2267: Regulamentul pentru Jocuri de Noroc, Protecţia Consumatorului şi Actul de Intrare în Vigoare, aprobat de Comitetul pentru Servicii Financiare printr-o majoritate zdrobitoare, de 41 la 22. 

Actul, susţinut de Preşedintele Comitetului, Barney Frank, oferă o abordare de bun-simţ care devenise de multă vreme necesară pentru regulamentul jocurilor de noroc pe Internet în Statele Unite. PokerStars susţine întru totul eforturile Preşedintelui Frank şi ale celor care au propus acest act.

Actul reprezintă cea mai importantă realizare legislativă a SUA din istoria jocurilor de noroc pe Internet. Votul Comitetului a reprezentat un pas înainte pe calea către promulgarea H.R. 2267 în Congresul SUA. Mai sunt necesari însă mulţi alţi paşi şi multe eforturi susţinute din partea legislatorilor, în acest sens.

Este important de remarcat că, în cadrul discuţiilor Comitetului, H.R. 2267 a fost completat cu câteva amendamente, dintre care două în mod deosebit merită comentate: 

  • Reprezentantul Brad Sherman a propus un limbaj acceptat de Comitet care să confirme drept necorespunzătoare pentru acordarea de licenţă orice persoană care nu certifică în scris că subsemnata şi entităţile sale de afaceri afiliate nu au încălcat niciodată în mod intenţionat legile pentru jocuri de noroc, la nivel federal sau statal.
  • Spencer Bachus, Membru al Comitetului, şi Michelle Bachmann, Reprezentant, au susţinut un alt amendament, acceptat de Comitet, care confirmă drept necorespunzătoare pentru acordarea licenţei orice persoană care a participat cu bună ştiinţă la activităţi ilegale de jocuri de noroc pe Internet, după intrarea în vigoare a UIGEA, în 2006 (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act – actul care interzice transferul de fonduri de la o instituţie financiară catre portaluri de pariuri sportive).

UIGEA, cu terminologia sa clară, nu poate fi interpretat ca fiind “capabil să altereze, să limiteze sau să extindă orice lege federală sau statală sau orice Tribal-State Compact (acord scris între stat şi comunitatea respectivă) care interzice, permite sau regularizează jocurile de noroc pe teritoriul Statelor Unite”. Ca urmare, în lumina viziunii mai complexe asupra acestui punct, prezentată în amendamentul Reprezentantului Sherman, amendamentul Bachus/Bachmann, cu cronologia UIGEA, apare ca redundant (după cum a observat însuşi Spencer Bachus, Membru al Comitetului, în timpul discuţiei despre actul legislativ propus). 

Cu toate acestea, PokerStars susţine prevederile ambelor amendamente, întrucât niciunul dintre acestea nu ar putea influenţa în mod negativ acordarea unei licenţe pentru un operator respectat, aşa cum este PokerStars. După cum se reflectă şi în activităţile de consultanţă pe teme legale oferite operatorului PokerStars, activitatea acestuia în SUA a fost dintotdeauna şi se menţine în conformitate cu legea. 

Paul Telford, Consilier General al PokerStars, a declarat: “PokerStars susţine cu căldură H.R. 2267 şi încurajează Camera Reprezentanţilor şi apoi Senatul să acţioneze rapid, pentru a asigura aprobarea acestui act în actualul mandat al Congresului. PokerStars, un adevărat pionier în domeniul pokerului online supus unor cadre regulatorii stricte, aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noi operatori, pentru a promova o industrie a pokerului online care să fie un mediu sănătos şi sigur în Statele Unite – aşa cum procedează la ora actuală în cadrul unor modele similare de licenţe, emise în Italia şi Franţa”.    

Despre PokerStars

PokerStars, cel mai mare provider de poker online la nivel mondial, are sediul în Insula Man, unde şi-a obţinut licenţa şi se supune unui regim regulatoriu foarte strict.

Marea Britanie consideră că aceste reguli şi norme au fost concepute astfel încât să prevină practicarea jocurilor de noroc de către minori; să protejeze persoanele vulnerabile împotriva dependenţei de jocurile de noroc; să protejeze securitatea depozitelor consumatorilor; să prevină spălarea de bani; şi să protejeze integritatea jocurilor.

Printre adăugirile recente la familia PokerStars se numără:

  • PokerStars.it, care operează în Italia sub o licenţă emisă de guvernul italian. PokerStars este cel mai mare website independent de poker online din Italia.
  • PokerStars.fr, care operează în Franţa sub o licenţă emisă de guvernul francez şi este lider pe piaţa pokerului din Franţa.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.