POKERSTARS DETAILS PLANS FOR FULL TILT POKER RE-LAUNCH ANDPAYMENT OF $184 MILLION TO PLAYERSPOKERSTARS PREZINTĂ PLANURILE DE RELANSARE PENTRU FULL TILT POKER ŞI DE RETURNARE A SUMEI DE 184 MILIOANE DE DOLARI JUCĂTORILOR

marți, 2 octombrie 2012

PokerStars revealed details of its plan to repay $184 million to former customers of Full Tilt Poker outside of the United States of America and announced that FullTiltPoker.com will re-launch during the first week of November.
PokerStars has been working with regulators in all relevant jurisdictions to ensure that repayment is conducted in strict compliance with local regulatory requirements that ensure the security of player accounts and confirmation of the rightful ownership of those accounts.

Depending upon their jurisdiction, players will follow slightly different processes for accessing their funds.
*             France, Spain, Denmark, Estonia and Belgium:  In order to comply with local regulations, former Full Tilt Poker players will be repaid through the locally-licensed PokerStars platform.  Players will ‘pair’ a PokerStars account with their Full Tilt account allowing them to withdraw or use their balances on the licensed PokerStars site
*             In Italy, PokerStars is working with regulators to determine the appropriate process to ensure compliance with local regulations.  Those details will be announced as soon as possible
*             In all other markets (with the exception of the USA), Full Tilt Poker players will have full access to their accounts when www.FullTiltPoker.com re-launches during the first week of November.

PokerStars received the assets of Full Tilt Poker this summer under a wide-ranging agreement with the U.S. Department of Justice.  As part of that agreement, PokerStars committed to repaying the former Full Tilt Poker players outside of the United States.  The total of those balances is USD$184 million.   PokerStars also paid the U.S. Government USD$547 million, which will in part be used to reimburse former Full Tilt Poker customers in the United States through a remission process to be administered by the U.S. Government.PokerStars a prezentat detalii despre planurile sale de a realiza plăţi în valoare totală de 184 milioane de dolari către foştii clienţi ai Full Tilt Poker din afara Statelor Unite ale Americii. În plus, PokerStars a anunţat că site-ul FullTiltPoker.com va fi relansat în prima săptămână din noiembrie.

PokerStars a colaborat cu autorităţile de reglementare din toate jurisdicţiile relevante, pentru a se asigura că plăţile sunt efectuate în strictă concordanţă cu cerinţele normative locale, care asigură securitatea conturilor jucătorilor şi confirmarea proprietarilor de drept ai conturilor respective.

În funcţie de jurisdicţia de care aparţin, jucătorii vor urma proceduri oarecum diferite pentru a-şi accesa fondurile.

  • În Franţa, Spania, Danemarca, Estonia şi Belgia – pentru a acţiona în conformitate cu normele locale, foştii jucători Full Tilt Poker vor fi plătiţi prin intermediul platformei cu licenţă locală PokerStars. Jucătorii vor folosi un cont PokerStars în combinaţie cu contul lor Full Tilt, ceea ce le va permite să facă retrageri de fonduri sau să îşi utilizeze fondurile pe site-ul licenţiat PokerStars.
  • În Italia, PokerStars colaborează cu autorităţile de reglementare din domeniu pentru a stabili care este cea mai potrivită procedură prin care se va asigura conformitatea cu normele locale. Aceste detalii vor fi anunţate în cel mai scurt timp posibil.
  • În toate celelalte ţări (cu excepţia SUA), jucătorii Full Tilt Poker vor avea acces total la conturile lor după ce site-ul www.FullTiltPoker.com se va relansa, în prima săptămână a lui noiembrie.

PokerStars a primit activele Full Tilt Poker în această vară, în cadrul unui acord cu domeniu mai larg, încheiat cu Departamentul de Justiţie al SUA. În cadrul acestui acord, PokerStars s-a angajat să efectueze plăţile către foştii jucători Full Tilt Poker din afara Statelor Unite – în sumă totală de 184 milioane de dolari. De asemenea, PokerStars a plătit deja Guvernului Statelor Unite 547 milioane de dolari, care vor fi parţial utilizaţi pentru a rambursa sumele datorate foştilor clienţi Full Tilt Poker din Statele Unite, în cadrul unui proces ce va fi administrat de Guvernul Statelor Unite.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.