PokerFest Club has a new homePokerFest Club are o nouă casă

sâmbătă, 22 martie 2014

PokerFest Club has moved to a new location – the Hotel Marriott, basement, a space where until recently the old location of the live casino Grand Casino Marriott used to be, meanwhile the last one has moved to the ground floor of the building. For you, I have found out from Mr. Sorin Constantinescu what benefits will this new location bring players, which are the services provided by the club and the schedule of the tournaments to be held here this year.

Starting March 1st you will reopen the PokerFest Club, Marriott. What led to the decision to move from the Pullman Hotel?

Indeed, we relocated from Pullman, it was a super place, but the activity is more intense in the Marriott Hotel, which also has the advantage of being located in a central area. Many clients who came to our daily tournaments complained about traffic and that we were hard to get to, this is why, since I was the director of this casino for 8 years and since this location was built by me in 2001 when we opened the casino from Marriott, I may consider that we practicality came back “home”. By the way, I wanted to come here from the beginning, but due to the fact that there were things that remained unclear regarding the casino that moved up, we had to look for another location. I chose Pullman because it was a very good place, considering the 25 percent needed to organize WPTs, EPTs or other international poker tournaments. Unfortunately the elimination of the 25% is dragged due to political instability, because all Ministers of finance are political appointees and they are afraid to replace taxes not to have a negative political impact. For Romanian politicians, unfortunately, image it is much more important than the state budget.

What changes do you plan to bring to the Marriott location?

We will at least change the style of approach in comparison with the one at Pullman, because now we have a casino above us and there are many groups of Jews who come on Wednesdays and depart on Sundays. This is a huge advantage because there will be a lot of cash games. Here we become partners with those from the Casino above us, who also own the Casino Platinum and we’ll do satellites for all the major tournaments. I have already started with a satellite tournament held at the Platinum and we will soon have one at Mall Vitan, another location opened now.

Give us some details about the other location you have.

We wanted to address also to a different segment of the market that comprises beginners or those who want much lower-stakes tournaments because they do not want to put a lot of money in the game. I was already a partner in the Mall Vitan gaming room, therefore we thought it would be appropriate to open the room right across the street from the mall, taking advantage of the gaming room there since we can promote more easily. As mentioned, we shall have small tournaments, such as the 25 to 50, betting also, but also around 20 slots machines.

How many poker tables will be installed in the new location?

We will have 10 tables, because this is the minimum number of for Bucharest. However, at Marriott we have 20 tables, with the possibility of adding more tables for larger tournaments. Here we also have a restaurant and our regular clients are already accustomed with that; it has reasonable prices and quality food. A difference comparing to Pullman, is the fact that all the orders at the bar, both food and drink, will be free for all cash tables from 5 with 10 and higher.

What tournaments do you plan for the next period in your main location, the Marriott one?

We have a festival of tournaments; it has started on March 1st, with a VIP High Roller tournament with a number of seats limited at 99, and 11 tables of 9 places for more comfort. We will then proceed with a weekly tournament, with a $ 330 buy-in, after which follows the traditional tournament with 100 euro entry, and 40,000 Euros in prizes, guaranteed.

What is your opinion about the fact that 2 months of this year have already passed and we still don’t have a new valid law for gaming?

Our association (the Casino, betting, slots) had countless discussions with the Office and we have reached common ground, to replace the slot tickets with a annual fee of 400 Euros, to increase the entrance ticket for the casinos from 20 € to 50 € and for the clubs from 10 € to 20 €. The condition was to get rid of the 25% tax, which now is no longer valid anywhere in Europe. I said at the beginning of the interview that the Minister Chitoiu, was very found of his political image and he had refused the proposals for the replacement of this tax. In view of the current political crisis and the breaking of the USL alliance, we are waiting to see who will be the new Minister. The one who loose here are not only those who invested money in this field, but also players, because they cannot participate in international tournaments.

What message do you have for prospective customers?

We can say that we are opened 24-hours a day, that we have a special offer at Marriott’s rooms, namely 80 Euros per night with 2 breakfasts included. The price is very good considering that the price of a breakfast at the Marriott is 20 Euros. We have agreements with vicinity Hotels – the Parliament Hotel and Ibis hotel, where we offer 40 euro per night (45 euro with breakfast), in order to be able to satisfy everyone. Parking is free at the Marriott location.

PokerFest Club s-a mutat într-o locație nouă – în incinta Hotelului Marriott, la demisol, în spațiul unde a fost până de curând vechea locație a cazinoului live, Grand Casino Marriott, care între timp s-a mutat la parterul clădirii. Am aflat pentru voi de la dl. Sorin Constantinescu ce beneficii va aduce jucătorilor acest nou spațiu, care sunt serviciile puse la dispoziție de club și care este programul turneelor ce vor fi organizate aici în acest an.

Începând cu 1 Martie redeschideți PokerFest Club în cadrul Hotelul Marriott. Ce a stat la baza deciziei de a vă muta de la Hotelul Pullman.

Într-adevăr, ne-am relocat de la Pullman, care era un loc super, însă activitatea este mai intensă în cadrului hotelul Marriott, care are și avantajul de a fi situat într-o zonă centrală. Foarte mulți clienți care veneau la turneele noastre zilnice se plângeau de trafic și de faptul că ajungeau greu, de aceea în calitate de fost director al acestui cazino timp de 8 ani, locația aceasta fiind construită de mine în 2001 când am deschis cazinoul de la Marriott, pot considera practic că am venit ”acasă”. De altfel, eu de la început am vrut să vin aici, însă din cauza faptului că erau lucruri nelămurite în privința cazinoului care s-a mutat sus, a trebuit să căutăm altă locație. Am ales Pullman care era un loc foarte bun în condițiile în care se scoteau cei 25% necesari pentru a organiza WPT-uri, EPT-uri sau alte turnee internaționale de poker. Din păcate însă, se tergiversează eliminarea celor 25% din cauza instabilității politice, din cauză că toți miniștrii de finanțe sunt numiți politic și le este frică să înlocuiască taxele pentru a nu avea un impact politic negativ. Pentru politicienii români, din păcate, e mult mai importantă imaginea decât bugetul statului.

Ce plănuiți să schimbați în locația de la Marriott?

Vom schimba puțin stilul de abordare în comparație cu cel de la Pullman în sensul că acum avem un cazino deasupra noastră și sunt foarte multe grupuri de evrei care vin de miercuri și pleacă duminică. Acesta este un avantaj foarte mare pentru că vor fi multe jocuri de cash. Aici devenim parteneri cu cei de la cazinoul de sus care dețin și Casino Platinum și vom face sateliți pentru toate turneele mari. Am început deja cu un turneu satelit desfășurat la Platinum și urmează să avem și la Mall Vitan, o altă locație deschisă acum.

Dați-ne câteva detalii referitoare la cealaltă locație pe care o dețineți.

Am vrut să ne adresăm și unui alt segment de piață care cuprinde începătorii sau pe cei care își doresc turnee cu mize mult mai mici întrucât nu doresc să pună mulți bani în joc. Eu eram deja partener la sala de jocuri de la Mall Vitan, de aceea ne-am gândit că ar fi oportun să deschidem sala chiar vizavi de mall, întrucât având avantajul sălii de acolo ne putem promova mult mai ușor. Așa cum am menționat, vom avea turnee mici, cum ar fi cele 25 cu 50, vom avea și pariuri, dar și în jur de 20 de mașini de sloturi.

Câte mese de poker vor fi instalate în noua locație?

Vom pune 10 mese, pentru că acesta este numărul minim de mese din București. La Marriott însă vom avea 20, cu posibilitatea de suplimentare pentru turneele mai mari. Aici avem, de asemenea, și un restaurant cu care am obișnuit clienții, care are prețuri rezonabile și mâncare de calitate. O diferență față de Pullman este faptul că toate comenzile de la bar, atât mâncare cât și băutură, vor fi gratuite pentru toate mesele de cash de la 5 cu 10 în sus.

Ce turnee pregătiți în perioada imediat următoare în locația principală, cea de la Marriott?

Avem un festival de turnee, pe care îl începem mâine (n.r. 1 martie) cu un turneu pentru PokerFest Club, Marriott cu locuri limitate la 99, și vom avea 11 mese a câte 9 locuri pentru a se sta mai lejer. Vom continua apoi cu un turneu pe care îl vom ține săptămânal, care are un buy-in de 330 RON, după care urmează tradiționalul turneu cu 100 euro intrare, cu 40.000 euro garantat.

Ce opinie aveți cu privire la faptul că deja au trecut 2 luni din noul an și încă nu avem o lege nouă valabilă pentru domeniul gaming?

Am avut nenumărate discuții cu Oficiul la nivel de asociație (de cazino, de pariuri, de sloturi) și am ajuns la un numitor comun, acela de a înlocui la sloturi biletele de intrare cu o taxă de viciu de 400 euro anuală, de a mări biletul de intrare la cazinouri de la 20 RON la 50 RON și de la 10 RON la 20 RON pentru cluburi. Condiția pusă a fost aceea de a scăpa de taxa de 25%, care nu mai este acum valabilă nicăieri în Europa. Spuneam și la începutul interviului faptul că ministrul Chitoiu ținea foarte mult la imaginea politică și a refuzat propunerile de înlocuire a acestei taxe. Având în vedere criza politică actuală și ruperea alianței USL, așteptăm să vedem cine va fi noul ministru. Perdanții sunt nu numai cei care au investit bani în domeniu, dar și jucătorii pentru că nu pot avea parte de turnee internaționale.

Ce mesaj aveți pentru potențialii clienți?

Le pot spune că avem program non-stop, că avem o ofertă specială la camere în Marriott și anume 80 euro pe noapte cu 2 mic dejunuri incluse. Prețul este foarte bun având în vedere că prețul unui mic dejun la Marriott este de 20 de euro. Avem înțelegeri și cu hoteluri de lângă noi – Hotelul Parliament și Hotelul Ibis, unde avem oferte de 40 euro pe noapte (45 euro cu mic dejun inclus), pentru a putea mulțumi pe toată lumea. Parcarea este gratuită în locația din Marriott.

PokerFest Club s-a mutat într-o locație nouă – în incinta Hotelului Marriott, la demisol, în spațiul unde a fost până de curând vechea locație a cazinoului live, Grand Casino Marriott, care între timp s-a mutat la parterul clădirii. Am aflat pentru voi de la dl. Sorin Constantinescu ce beneficii va aduce jucătorilor acest nou spațiu, care sunt serviciile puse la dispoziție de club și care este programul turneelor ce vor fi organizate aici în acest an.

Începând cu 1 Martie redeschideți PokerFest Club în cadrul Hotelul Marriott. Ce a stat la baza deciziei de a vă muta de la Hotelul Pullman.

Într-adevăr, ne-am relocat de la Pullman, care era un loc super, însă activitatea este mai intensă în cadrului hotelul Marriott, care are și avantajul de a fi situat într-o zonă centrală. Foarte mulți clienți care veneau la turneele noastre zilnice se plângeau de trafic și de faptul că ajungeau greu, de aceea în calitate de fost director al acestui cazino timp de 8 ani, locația aceasta fiind construită de mine în 2001 când am deschis cazinoul de la Marriott, pot considera practic că am venit ”acasă”. De altfel, eu de la început am vrut să vin aici, însă din cauza faptului că erau lucruri nelămurite în privința cazinoului care s-a mutat sus, a trebuit să căutăm altă locație. Am ales Pullman care era un loc foarte bun în condițiile în care se scoteau cei 25% necesari pentru a organiza WPT-uri, EPT-uri sau alte turnee internaționale de poker. Din păcate însă, se tergiversează eliminarea celor 25% din cauza instabilității politice, din cauză că toți miniștrii de finanțe sunt numiți politic și le este frică să înlocuiască taxele pentru a nu avea un impact politic negativ. Pentru politicienii români, din păcate, e mult mai importantă imaginea decât bugetul statului.

Ce plănuiți să schimbați în locația de la Marriott?

Vom schimba puțin stilul de abordare în comparație cu cel de la Pullman în sensul că acum avem un cazino deasupra noastră și sunt foarte multe grupuri de evrei care vin de miercuri și pleacă duminică. Acesta este un avantaj foarte mare pentru că vor fi multe jocuri de cash. Aici devenim parteneri cu cei de la cazinoul de sus care dețin și Casino Platinum și vom face sateliți pentru toate turneele mari. Am început deja cu un turneu satelit desfășurat la Platinum și urmează să avem și la Mall Vitan, o altă locație deschisă acum.

Dați-ne câteva detalii referitoare la cealaltă locație pe care o dețineți.

Am vrut să ne adresăm și unui alt segment de piață care cuprinde începătorii sau pe cei care își doresc turnee cu mize mult mai mici întrucât nu doresc să pună mulți bani în joc. Eu eram deja partener la sala de jocuri de la Mall Vitan, de aceea ne-am gândit că ar fi oportun să deschidem sala chiar vizavi de mall, întrucât având avantajul sălii de acolo ne putem promova mult mai ușor. Așa cum am menționat, vom avea turnee mici, cum ar fi cele 25 cu 50, vom avea și pariuri, dar și în jur de 20 de mașini de sloturi.

Câte mese de poker vor fi instalate în noua locație?

Vom pune 10 mese, pentru că acesta este numărul minim de mese din București. La Marriott însă vom avea 20, cu posibilitatea de suplimentare pentru turneele mai mari. Aici avem, de asemenea, și un restaurant cu care am obișnuit clienții, care are prețuri rezonabile și mâncare de calitate. O diferență față de Pullman este faptul că toate comenzile de la bar, atât mâncare cât și băutură, vor fi gratuite pentru toate mesele de cash de la 5 cu 10 în sus.

Ce turnee pregătiți în perioada imediat următoare în locația principală, cea de la Marriott?

Avem un festival de turnee, pe care îl începem mâine (n.r. 1 martie) cu un turneu pentru PokerFest Club, Marriott cu locuri limitate la 99, și vom avea 11 mese a câte 9 locuri pentru a se sta mai lejer. Vom continua apoi cu un turneu pe care îl vom ține săptămânal, care are un buy-in de 330 RON, după care urmează tradiționalul turneu cu 100 euro intrare, cu 40.000 euro garantat.

Ce opinie aveți cu privire la faptul că deja au trecut 2 luni din noul an și încă nu avem o lege nouă valabilă pentru domeniul gaming?

Am avut nenumărate discuții cu Oficiul la nivel de asociație (de cazino, de pariuri, de sloturi) și am ajuns la un numitor comun, acela de a înlocui la sloturi biletele de intrare cu o taxă de viciu de 400 euro anuală, de a mări biletul de intrare la cazinouri de la 20 RON la 50 RON și de la 10 RON la 20 RON pentru cluburi. Condiția pusă a fost aceea de a scăpa de taxa de 25%, care nu mai este acum valabilă nicăieri în Europa. Spuneam și la începutul interviului faptul că ministrul Chitoiu ținea foarte mult la imaginea politică și a refuzat propunerile de înlocuire a acestei taxe. Având în vedere criza politică actuală și ruperea alianței USL, așteptăm să vedem cine va fi noul ministru. Perdanții sunt nu numai cei care au investit bani în domeniu, dar și jucătorii pentru că nu pot avea parte de turnee internaționale.

Ce mesaj aveți pentru potențialii clienți?

Le pot spune că avem program non-stop, că avem o ofertă specială la camere în Marriott și anume 80 euro pe noapte cu 2 mic dejunuri incluse. Prețul este foarte bun având în vedere că prețul unui mic dejun la Marriott este de 20 de euro. Avem înțelegeri și cu hoteluri de lângă noi – Hotelul Parliament și Hotelul Ibis, unde avem oferte de 40 euro pe noapte (45 euro cu mic dejun inclus), pentru a putea mulțumi pe toată lumea. Parcarea este gratuită în locația din Marriott.

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. O sigura corectare, parcarea NU este gratuita in locatia Mariott.
    5RON / Ora

    In afara de situatia asta, 5*

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.