POKER – LET IT RIDEJOC DE POKER – LET IT RIDE

marți, 12 aprilie 2011

Let It Ride is a casino variation of poker, played against the casino rather than against the other players. The game’s relatively slow pace and the chance to pull back two of the three bets has made Let It Ride popular with older players and table game neophytes. At the same time, the game’s slow pace has resulted in some casino dealers nicknaming the game Let It Die. (A slow-paced game results in fewer tips for the dealer, hence the derogatory nickname.)

Basic rules

Let It Ride is a variation of five-card stud invented by Michael Parisi & Karen Elder where the player wagers on a poker hand consisting of three cards in the player’s hand and two community cards in the dealer’s hand. Like in video poker, the payout is determined by the ranking of the player’s hand and the payout schedule.

Payout schedule
Hand Payout
Royal flush 1,000 to 1
Straight flush 200 to 1
Four of a kind 50 to 1
Full house 11 to 1
Flush 8 to 1
Straight 5 to 1
Three of a kind 3 to 1
Two pair 2 to 1
Pair of 10’s or better 1 to 1

Please note that this is the standard payout schedule used at most casinos. Other payout schedules exist at the option of individual casinos, and appropriate strategy changes with different payout schedules.

How to play

Bets

Each player places three equal bets in three spaces labeled (1),(2) and ($)

Optional side bets

Some casinos offer an optional $1 side bet. This side bet offers an additional payout if the player’s first three cards contains a winning hand. The house edge on this bet is generally over 13%, making it one of the worst bets for a player in a casino. A more common $1 side bet is against a fixed payout scheduling typically starting with two pair (typically a $4 payout, but really only 3:1 since the original dollar is collected before the hand is dealt) or three of a kind (typically a $8 payout).

Deal

Each player receives three face down cards. The dealer deals two community cards face down.

Play

Let It Ride compares the player’s poker hand with a payout chart, rather than comparing it with the other players’ hands or the dealer’s hand. The player’s hand consists of the player’s three cards and the dealer’s two cards.

Each player is required to keep the three cards in full view of the dealer at all times.

Winners are paid according to the payout schedule (pair of 10’s or better, two pair, etc.).

After looking at his three cards, each player has the option of pulling back the first bet or leaving the wager there. To leave the bet live is to „let it ride”.

The dealer then exposes one community card. The players then each have the option of pulling back the second bet or letting it ride.(they can’t add their first bet back on if they get a better hand, however.) After each player decides whether to pull back the second bet, the cards are placed face down on the designated area of the layout and may not be touched again. In the event that a player has a hand that has no chance of winning unless the dealer turns up a pair of 10’s or better, the player will root for „Valai” (pronounced VAWL-eye) in coaxing the dealer to turn up a pair of 10’s or better. The term „Valai” originated in Macau casinos.

The dealer then turns up the second community card and in a counterclockwise direction, turns the three cards of each player face up. For players with bad hands, hopefully they just achieved Valai.

All losing wagers are then collected, and then all winning hands are paid by the dealer according to the payout schedule.

Regardless of the decision made concerning the first or second bets, a player may not take back the third bet.

Players are not allowed to show their hands to the other players, as this gives them an advantage by increasing their chances of knowing what cards the dealer is likely to turn up. In many casinos this is often not enforced at all or very sparingly. At a full table, it is sometimes difficult not to see the cards of a player on either side of you.

Strategy and house edge

Like blackjack and video poker, player decisions in this game affect the house edge. The strategy outlined below assumes the standard payout structure shown above. With correct strategy, the casino’s edge in Let It Ride is about 3.5%.

When deciding whether to let bet (1) ride, you should pull your bet back unless you have one of the following:

 • Any paying hand. (A pair of tens or better.)
 • Any three cards to a royal flush.
 • Any three suited connectors where the lowest card is three or above.
 • Three to a straight flush, spread four, with at least one card that’s ten or higher.
 • Three to a straight flush, spread five, with at least two cards ten or higher.

When deciding whether to let bet (2) ride, you should pull your bet back unless you have one of the following:

 • Any paying hand. (A pair of tens or better.)
 • Any four to a flush.
 • Any four to an outside straight.
 • Any four to an inside straight, if the four cards are ten or higher.

An outside straight is a draw to a straight that can be completed by two different cards, like 4-5-6-7. Any 3 and any 8 will complete the straight. There are eight cards in the deck that will complete an outside straight draw.

An inside straight is a draw to a straight that can only be completed by one specific card, like 4-5-6-8. Any 7 will complete the straight. There are only four cards in the deck that will complete an inside straight draw.Let it Ride este un alt fel de poker ce se joacă în cazinou , iar oponentul este mai degrabă cazinoul decât ceilalți jucători. Ritmul relativ liniștit și posibilitatea de a retrage două din trei mize a făcut jocul acesta popular printre jucătorii mai vechi și printre iubitorii jocurilor de masă. În același timp, viteza redusă de desfășurare a jocului a făcut ca în anumite cazinouri acesta să fie cunoscut sub numele de Let it Die. (Un ritm mai puțin rapid înseamnă bacșișuri mai puține pentru dealer, de aici și numele peiorativ).

Reguli Generale

Let It Ride este o variație de stud cu cinci cărți inventată de Michael Parisi și Karen Elder în care jucătorul pariază pe o mână formată din trei cărți în mâna jucătorului și două cărti comune pe care le păstrează dealerul. Ca la video poker, câștigul este determinat în funcție de evaluarea mâinii jucătorului și de tabelul de plată.

Tabel de plată
Mâna Plata
Chinta royală De la1,000 la 1
Chinta mică De la 200 la 1
Careu De la 50 la 1
Full De la11 la 1
Culoare De la 8 la 1
Chintaă De la 5 la 1
Trei bucăti De l3 la 1
Pereche de două De la 2 la 1
Pereche de zecari sau  mai bine De la 1 la 1

Țineți cont de faptul că acesta este tabelul de plată standard folosit în majoritatea cazinourilor, iar eventualele schimbări de strategie vor modifica tabelul de plată.

Cum se joacă

Pariuri

Fiecare jucător va pune trei fise egale în trei spații desemnate (1),(2) și ($)

Secțiuni de pariuri

Unele cazinouri au secțiuni opționale de pariat 1$. Acestea asigură un caștig adițional dacă în primele trei cărți ale jucătorului se află o mână câștigătoare. Câștigul cazinoului  din  acest pariu este de obicei în jur de 13%, fiind unul dintre cele mai proaste pariuri pentru un jucător în cazinou. O secțiune optională de pariat 1$ mai comună este împotriva unui tabel de plată ce începe în mod normal cu două perechi (de obicei câștig de 4$, dar de fapt doar de 3:1, în condițiile în care dolarul original se colectează înainte să se facă mâna) sau pereche de trei (de obicei plătită cu 8$).

Împărțirea cărților

Fiecare jucător primește trei cărți întoarse cu fața în jos. Dealerul se ocupă de două cărți întoarse cu fața în jos.

Jocul

Let it Ride compară mâna de poker a jucătorului mai degrabă cu un tabel de plată decât cu mâinile celorlalți jucători sau cu mâna dealerului. Mâna jucătorului este formată din cele trei cărți ale jucatorului și din cele două cărți ale dealerului.

Fiecare jucător trebuie să țină cele trei cărți în fața dealerului tot timpul.

Câștigătorii sunt plătiți conform tabelului de plată (pereche de zecari sau mai bine, pereche de două, etc.)

După ce se uită la cele trei cărți ale sale, fiecare jucător poate alege dacă se retrage sau nu din primul pariu. Dacă rămâne în pariu înseamnă că joacă Let It Ride.

Dealerul arată apoi una din cărțile comune. Jucătorii au apoi fiecare opțiunea de a se retrage din al doilea pariu sau de a continua (jucătorii pot totuși să introducă din nou primul lor pariu dacă au o mână mai bună). După ce fiecare jucător se hotărăște dacă retrage al doilea pariu cărțile sunt așezate cu fața în jos în zona desemnată a mesei și nu mai pot fi atinse din nou. Dacă un jucător are o mână cu șansă de câștig doar dacă dealerul arată o pereche de zecari sau ceva mai bun, jucătorul va folosi tehnica  « Valai », convingând dealerul să arate o pereche de zecari sau ceva mai bun. Termenul « Valai » își are originea în cazinourile din Macau.

Dealerul arată apoi a doua carte comună și întoarce cele trei cărți ale fiecărui jucător în sensul opus direcţiei acelor ceasornicului. Din fericire, poate că unii dintre jucători cu mâini proaste tocmai au obținut « Valai ».

Toate pariurile pierdute sunt apoi adunate iar mâinile câștigătoare sunt plătite de dealer conform tabelului de plată.

Indiferent de hotărârea luată în privința primului și al celui de-al doilea pariu, un jucător nu trebuie să retragă al treilea pariu.

Este interzis ca jucătorii să-și arate mâinile celorlalți jucători, deoarece acest lucru le dă un avantaj prin creșterea șanselor de a afla ce probabilitate există ca dealerul să întoarcă anumite cărți. În multe cazinouri acest lucru nu este impus deloc sau este foarte permisiv. La o masă plină este dificil să nu vezi cărțile jucătorilor din jurul tău.

Strategie și câștigul cazinoului

La fel ca la blackjack și video poker, deciziile jucătorului influențează câștigul cazinoului. Strategia conturată mai jos are la bază tabelul de plată standard arătat mai sus. Cu strategia corectă, câștigul cazinoului la Let It Ride este în jur de 3,5%.

Atunci când decizi dacă rămâi în primul pariu ar trebui să verifici dacă ai:

 • orice fel de mână care sa fie plătită (o pereche de zecari sau ceva mai bun)
 • oricare trei cărți sau chinta royală
 • oricare trei conectori utili unde cea mai mică dintre cărți este trei sau mai mare de trei
 • trei cărti de aceeași culoare, patru cărți împrăștiate, dintre care cel puțin una să fie 10 sau mai mare
 • trei sau toate cărțile de aceeasi culoare, cinci cărți împrăștiate, cu cel puțin două cărți de 10 sau mai mare decat 10.

Atunci când decizi dacă rămâi în al doilea pariu ar trebui să verifici dacă ai:

 • orice fel de mână care să fie plătită (o pereche de zecari sau ceva mai bun)
 • oricare patru cărți de aceeași culoare
 • oricare patru cărți în linie descrescătoare
 • oricare patru cărți în linie crescătoare, acestea sunt zecari sau mai mari

O linie descrescătoare este un șir ce poate fi finalizat de alte două cărți diferite, cum este de exemplu 4-5-6-7. Orice carte de 3 sau 8 va încheia șirul. Sunt opt cărți în pachet care vor completa o linie descrescătoare.

O linie crescătoare este un șir care poate fi finalizat numai de o carte specifică, cum este de exemplu 4-5-6-8. Orice carte de 7 va completa șirul. Sunt numai patru cărți în pachet vor completa o linie crescătoare.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.