DGL MotherboardPlaca de bază DGL

luni, 19 martie 2012

 

The DGL PRO  Society develops a wide range of gambling activities. Among others, they want to create a motherboard for gambling machines. Marius Stoi, General Manager of DGL PRO, is part of the team that focuses on this development and shares with us a few details regarding this product.

In the first place, the aim of this society is to develop a new platform, for the hardware and software as well. The platform would have the two components: hardware and software. The software would consist of some libraries specific to the games. This way, for those who want to create their own game, we’ll make their job easier. They’ll have to purchase this hardware  platform, to buy these libraries and then he’s free to create the game as they wish.

Motherboard development

  -Stages

The board is, in fact, the game itself, as the „brain” of the game. The elements around the board are just to implement an interface as friendly with the player as possible, design and aestethisc. When developing such a board we don’t usually start from scratch, that is the previous experience of the developer, but others’ as well, have a word to say.

Firstly, there are the operating general principles to sketch, what is wanted of it, if it’s for one game or more, that the resolution is, how many monitors there will be – one or two –  and other details, too. After the initial details are decided, there comes the actual making of the board, which involves hardware resources – thare are the useful pieces, what processor  and so on. Generally speaking, the work is done using assembly language, and the processor used is most of the times the one used most of the times and that created the board.

Then comes the board design and establishement of the routes. It must be taken into acount the type of memory and most of the ins and outs.

Board parts

The board is a mini-computer, so it has a processor, a working memory, a read-only memory where the soft of the game is, a video memory and the ins-outs feature.

The board is initially projected in the shape of a hardware, taking into account its chosen components. So it is developed at this stage as a physical object. Then there’s a prototype  made in three or four copies, and afterwards comes the software part, the hardest.

Risks – from software to harware

After the software is being developed, there can be shortcomings such as insufficient board resources or harware mistakes. The soft that is going to be used may be incompatible with the existent hard, which will require some adjustments. After this hard adjustments, there comes the development of the three or four prototypes.”It’s a difficult process, the soft and the hard is adjusted until a stable product is reached”, says Marius Stoi.

This stable product is tested in the laboratory and the it is integrated in the field, where the real tests are made. It has to withstand the operating environment found in the gambling rooms. While projection develops, the use of ventilation and radiators is restricted, since the hardware part must work as cold as possible without their help. The result mult be a very reliable and safe, since it’s about the money invested by the player.

This is the description of how a gambling room motherboard works. In the next issue we will continue the process of detailing its characteristics. We will talk at length about its way of operation, about its most important utilities and other curiosities of those who use game machines that have such a board. This first episode opens a series of articles that aims to exhaust this topic.


Societatea DGL PRO desfășoară o gamă largă de activități în domeniul jocurilor de noroc. Printre altele, se dorește crearea unei plăci de bază pentru aparatele de gambling. Marius Stoi, general manager al DGL PRO, face parte din echipa care se ocupă de acest lucru și ne dă câteva detalii în legătură cu acest produs.

În primul rând, ideea societății este de a crea o platformă nouă, atât pentru partea de hard cât și pentru cea de soft. Platforma va avea cele două componente: de hard și de soft. Componentele de soft vor consta din niște biblioteci specifice jocurilor. Astfel, celui care va dori să-și creeze propriul joc, i se va ușura munca. El va trebui să achiziționeze această platformă hard, cumpără aceste biblioteci, apoi este liber să își creeze jocul după dorința lui.

Crearea unei plăci de bază

  -Etape

Placa reprezintă de fapt jocul în sine, fiind „creierul” jocului. Elementele din jurul plăcii sunt doar pentru a implementa o interfață cât mai prietenoasă cu jucătorul, design și estetică. În crearea unei astfel de plăci, nu se pornește în general de la zero, în sensul că experiența anterioară a celui care o creeză, dar și a altora, are un cuvânt de spus.

Mai întâi se schițează principiile generale de funcționare ale plăcii, ce se dorește de la ea, dacă va fi cu un singur joc sau mai multe, ce rezoluție se dorește pentru jocuri, câte monitoare vor avea- unul sau două, precum și alte detalii. După ce se stabilește ce se vrea inițial, urmează compunerea efectivă a plăcii, care implică resursele hard- ce piese sunt necesare, ce procesor sau altele. În general se lucrează în limbaj de asamblare, iar procesorul folosit este de cele mai multe ori cel cu care este obișnuit cel care creează placa.

Urmează proiectarea plăcii și stabilirea traseelor. Se are în vedere tipul de memorie necesară precum și parte de intrări-ieșiri.

Componentele plăcii

Placa este un mini-calculator, așadar are un procesor, o memorie de lucru, o memorie de tip read-only, unde se află de fapt tot softul jocului, memorie video, partea de intrări-ieșiri.

Placa se proiectează inițial sub forma hard, avându-se în vedere componenetele alese. Așadar, ea se realizează în această etapă ca obiect fizic. Se face apoi un prototip, care va fi în trei sau patru exemplare, apoi se începe lucrul la partea de soft, care este și cea mai grea.

Riscuri – de la soft la hard

După ce se realizează partea de soft, pot apărea neajunsuri precum insuficiența resurselor plăcii sau descoperirea unor greșeli în proiectarea hard. Softul care se dorește a fi folosit poate să nu fie compatibil, să nu poată fi implementat pe hardul existent, ceea ce va cere niște modificări. După aceste modificări la partea de hard, se repetă realizarea celor trei sau patru prototipuri. „Așadar este un proces anevoios, se ajustează softul și hardul până când se ajunge la un produs stabil”, explică Marius Stoi.

Acest produs stabil se testează în laborator și urmează punerea în teren, unde se fac adevăratele teste. Ea trebuie să reziste condițiilor de operare din sălile de jocuri. În proiectare, se evită în general folosirea ventilatoarelor și a radiatoarelor, partea de hard trebuie să lucreze cât mai rece fără a folosi aceste componenete. Ceea ce rezultă trebuie să fie un produs foarte fiabil și foarte sigur în exploatare, pentru că este vorba despre banii celui care utilizează jocurile.

Aceasta fiind descrierea modului de realizare a unei plăci de bază pentru sălile de jocuri, în următoarele numere vom continua procesul de detaliere a caracteristicilor ei. Vom vorbi mai pe larg despre modul de funcționare, despre principalele utilități și alte curiozități pentru cei care folosesc aparatele de joc ce au încorporată o astfel de placă. Acest prim episod deschide o serie de articole în care se va încerca epuizarea subiectului.

Author: Editor

Share This Post On

3 Comments

  1. as vrea si eu schema la integratele placi va rog frumos un mail pls

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.