The market of gambling electronic equipments is falling downPiaţa echipamentelor electronice pentru jocuri de noroc, în declin

luni, 19 iulie 2010

The businesses of the electronic equipment manufacturers started to fall. The economic crisis, the significant increase of the taxes starting with 2009, the decrease of investment in new machines as well as the second-hand items’ avalanche, reduced the sales even deeper.

The representatives of this market claim that one of the main obstacles that prevent the carrying of activities are the lack of security, the very often and extremely short-notice changes of legislation, of taxes and fees, not only for gambling but for all economic sectors, as well as the high offer of second hand items. “The sales have practically stopped, and the only segment still running is that of machine rental. The net income has significantly decreased, compared to last years”, explained Martin Ivanov, the General Director of the local subsidiary of the Bulgarian equipment producer, Casino Technology.

Gyula Csortan, General Manager of Alfastreet, the Romanian subsidiary of Alfastreet Gaming Instrument in Slovenia, says that the operators noticed a predisposition of the clients to shift from the roulette to other games. Gyula Csortan also claims that the changes of the current legislation led to the disappearance of many gambling operators, which affected the net income of his company.

According to Marius Stoi, the General Director of DGL PRO, a company focused on design, production and maintenance for electronic machines with jackpots, the sales of games have decreased by 80%, while that of components by 50%. Stoi also says that the only impediment for the activities is the high offer of second hand items, with a low degree of usage and very competitive prices, which come both from the local market and from Russia or Ukraine.

The increase of taxes for this industry combined with the noteworthy decrease of cashing-ins, the quarterly based payments (instead of monthly) as well as the minimum number of slot machines imposed for each venue, all these are the most important measures of legislation that have mostly affected the business of gambling electronic equipment. “The gambling operators have no more money for investment. The very cheap equipments are in search, no matter the quality. Most of our clients started to delay their payments because they cannot afford them and the high taxes altogether”, said Ivanov.

The decrease of taxes and a clear and defined set of rules-that’s what the representatives of the market wish in order to keep their businesses alive. Ivanov opinionates that only the evolution of the market should decide who has to survive and who doesn’t, and not the legislation, as it is now the case.

Marius Stoi believes that a very good categorization of the electronic gaming equipments could help the industry even more. “In my opinion, exploitation of gambling should be divided into categories: one for the gaming rooms, like electronic casinos, with high stakes machines and the implicit taxes, and one for bars and cafes which have a low and limited stake, depending on their location, with lower implicit taxes than for the first category”, Stoi explains.

The Alfastreet representative considers that the Romanian state should take a look to our neighbors in order to set more appropriate rules of functioning. “The only aspect which could be a great help for selling more machines could be the implementation of a rule, like the one in Hungary, which states that a roulette can be used for a maximum of 5 years. However, I don’t believe this could be an option now; it could be a support for us, but for the gaming operators would be anything but a help taking into account the situation”, declared Gyula Csortan for Casino Inside.

A true fight for survival

This is the way to describe in few words the activity of the gambling equipment producers. The reorganizing and refocusing of the business are the main strategies of the producers to be able to stay alive. Hence, for the survival of the business, they look for the most varied solutions, despite all impediments. While the local subsidiary of Casino Technology blends in with the needs of its clients and tries to launch itself on new places on the Romanian market, DGL PRO wants to expand beyond borders, based on gained experience. “Just as last year, I am very focused on maintenance. This is the way we managed to break even in 2009 and stop the losses. Our maintenance services allow us to surpass this difficult period and we have to offer a prompt delivery for our clients. We are now still surviving due to this bunch of services”, said the Alfastreet manager.

During these troubled times, the estimations of the electronic equipment producers show numbers that are half of last year’s net income and that emphasize the decline of gambling.Afacerile producătorilor de echipamente electronice specifice jocurilor de noroc au intrat în declin. Criza economică, majorarea substanţială a taxelor, începând cu vara lui 2009, reducerea investiţiilor în aparate noi, precum şi avalanşa de produse second hand au redus masiv vânzările.

Reprezentanţii pieţei de profil susţin că unul dintre principalele obstacole, care împiedică buna desfăşurare a activităţii, sunt lipsa siguranţei, modificările extrem de rapide şi de dese ale legislaţiei, ale nivelului taxelor şi impozitelor, nu doar în zona jocurilor de noroc, ci în toate sectoarele economice, precum şi oferta mare de aparate second hand. „Vânzările practic s-au oprit, singurul segment care mai merge în prezent este cel al închirierilor de aparate. Cifra de afaceri s-a redus substanţial, comparativ cu anii trecuţi”, a explicat Martin Ivanov, directorul general al subsidiarei locale a producătorului bulgar de echipamente Casino Technology.

Gyula Csortan, managerul general al Alfastreet, reprezentanta din România a companiei Alfastreet Gaming Instruments din Slovenia, susţine că operatorii au observat o tendinţă de migrare a clienţilor de la ruletă, către alte tipuri de joc. Gyula Csortan mai spune că modificarea legislaţiei în domeniu a dus la închiderea multor operatori de jocuri de noroc, fapt care a afectat direct cifra de afaceri a companiei pe care o reprezintă.

Potrivit lui Marius Stoi, directorul general al DGL PRO, companie specializată pe proiectarea, fabricaţia, service-ul şi repararea maşinilor electronice cu câştiguri, vânzările de jocuri au scăzut cu 80%, iar cele de componente cu 50%. Stoi mai spune că singurul obstacol, care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, este oferta mare de jocuri second hand, cu un grad de uzură foarte mic şi un preţ foarte bun, provenite atât de pe piaţa locală, cât şi din Rusia sau Ucraina.

Mărirea taxelor în domeniu, coroborată cu scăderea semnificativă a încasărilor, modul de plată, trimestrial în loc de lunar, precum şi impunerea unui număr minim de aparate de joc pentru fiecare locaţie sunt principalele prevederi ale legislaţiei care au afectat cel mai mult businessurile producătorilor de echipamente electronice de jocuri de noroc. “Operatorii de jocuri de noroc nu mai au bani pentru investiţii. Se caută numai echipamente foarte ieftine, indeferent de calitate. Majoritatea clienţilor noştri a început să întârzie plăţile, pentru că nu pot suporta în acelaşi timp şi plata taxelor mărite prin noua lege”, completează Ivanov.

Reducerea nivelului taxelor şi reguli foarte clare şi explicite – asta îşi doresc reprezentanţii pieţei de profil pentru susţinerea afacerilor lor. Ivanov susţine că doar evoluţia pieţei ar trebui să decidă cine să supravieţuiască şi cine nu, nicidecum legislaţia, aşa cum se întâmplă în prezent.

Marius Stoi susţine că o diferenţiere foarte clară între categoriile de jocuri de noroc electronice ar ajuta mai mult industria. “După părerea mea, exploatarea jocurilor de noroc ar trebui împărţită pe categorii: prima, a sălilor de jocuri, să le spunem specializate, gen cazinou electronic, cu aparate cu mize mari şi câştiguri mari şi taxe de licenţiere aferente, iar cea de-a doua, specifică jocurilor pentru baruri, cafenele, limitate ca miză, câştig şi număr pe locaţie şi, bineînţeles, cu taxe de licenţiere mult mai mici decât pentru cele din prima categorie”, explică Stoi.

Reprezentantul Alfastreet consideră că statul român ar trebui să privească puţin în grădina vecinilor pentru a stabili reguli mai bune de funcţionare în domeniu. „Singurul aspect care ne-ar putea ajuta să vindem mai multe aparate ar fi impunerea unei condiţii, aşa cum este şi în Ungaria, care să presupună exploatarea unei rulete pentru o perioadă de maxim cinci ani. Dar acum nu cred ca aceasta ar fi o soluţie; pentru noi ar fi un sprijin, dar pe operatorii de jocuri de noroc nu i-ar ajuta deloc, în contextul actual”, a declarat, pentru Casino Inside, Gyula Csortan.

O veritabilă luptă pentru supravieţuire

Cam aşa poate fi descrisă pe scurt activitatea producătorilor de echipamente electronice pentru jocuri de noroc. Reprofilarea şi reorganizarea afacerii sunt principalele strategii pe care le iau în calcul producătorii pentru a rezista condiţiilor actuale. Astfel, pentru supravieţuirea afacerilor în ciuda tuturor impedimentelor, ei caută soluţii dintre cele mai diverse. În timp ce reprezentanta locală a Casino Technology se pliază pe nevoile clienţilor săi, intenţionand să lanseze produse noi pe piaţa din România, planul DGL PRO vizează extinderea pe alte pieţe din afara graniţelor, mizând pe experienţa acumulată. “Ca şi anul trecut, eu mă bazez foarte mult pe service. Aşa am reuşit şi în 2009 să ţinem afacerile pe 0 şi să nu ne confruntăm cu pierderi. Service-ul ne va ajuta să depăşim mai uşor această perioadă dificilă, astfel că trebuie să răspundem prompt la solicitările clienţilor. Practic, acum noi supravieţuim prin prestări servicii”, completează managerul Alfastreet.

În aceste vremuri tulburi, estimările producătorilor de echipamente electronice pentru jocurile de noroc vizează pentru anul curent afaceri reduse la jumătate faţă de 2009, dar şi declinul pieţei jocurilor de noroc.

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. Ma intereseaza sa stiu in ce lege scrie ca daca am jocuri mecanice in bar 9 ex. 3 slot mashin trebuie ca viecare persoana in parte care intra sa joace trebuie sa plateasca o taxa de 5 ron . Va multumesc anticipat

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.