Greece’s online slot market gets an ugly makeoverPiața de sloturi online din Grecia cunoaște schimbări nefavorabile

vineri, 21 august 2020

Earlier this year, Greece submitted its updated iGaming framework to the European Commission (EC) to get the latter’s seal of approval. That framework received the commission’s blessing, and the country’s iGaming industry was off to the races. There has been substantial interest on the part of operators to get involved with the Greek market, but changes that are being made to the slot machine segment certainly won’t make them happy. Greece is following in the footsteps of the UK and a small handful of other countries, and will severely handicap a lot of iGaming activity.

According to Greece’s new gambling rules, which were just published through the country’s official Gazette media outlet, digital random number generator (RNG) games are getting an overhaul. Going forward, online slots will have to implement a stake cap of €2 ($2.36), a wait time between spins of at least three seconds and avoid being advertised anywhere other than on the operator’s site. In addition, slot winnings are limited to €5,000 ($5,900) per gaming session.

The three-second rule will apply to all RNG-based games, except poker. Across the board, no Internet-based game will be able to offer a prize of more than €70,000 ($82,614), and all online gamblers are required to establish limits for deposits, losses and duration of play going in. If a user gets to 80% of their limits, operators will be required to alert them.

Affiliates will be allowed to work with the operators, but under strict control. They have to sign agreements with the operators that cover things like the method of calculation of fees and how these are paid, and the operator is required to inform Greece’s gaming regulator, the Hellenic Gaming Commission, of any affiliate agreements.

Social media advertising will be allowed; however, like everything else, only with strict controls. Operators are going to have to be able to target only those who are 21 years old or older – something not easy to do when social media platforms like Facebook and Twitter allow anyone and everyone to sign up without identity verification – and no advertising can offer a “feel good” take on gambling. This means not promoting a “positive image” that shows how gambling revenue goes to the country through taxes or showing “unfounded statements about the chances of winning.” The operator is also prevented from hinting that skill at a particular game will improve the odds of winning.

There is at least a little bit of good news. For sports gambling, operators can open the floor to both wagers on established and “real” sports organizations and virtual sports. However, gamblers will need to moderate how much they wager, as the top payout per bet is capped at €500,000 ($590,000).

Operators will now have to decide if the restrictions are too much to justify the licensing fees. For an online gambling license, the cost is €3 million ($3.54 million), while an iGaming license will set a company back €2 million ($2.36 million). Both would be valid for seven years.

Sursa: calvinayre.com

 La începutul acestui an, Grecia a transmis structura sa de iGaming actualizată la Comisia Europeană (CE) pentru a obține aprobarea acesteia. Structura a primit susținerea Comisiei, iar industria de jocuri online a țării a intrat în cursa pentru dezvoltare. Operatorii au manifestat un interes considerabil de a colabora cu piața elenă, însă, cu siguranță, aceștia nu vor fi deloc încântați de modificările apărute în segmentul aparatelor de joc. Grecia o ia pe urmele Marii Britanii și a altor câteva țări și va întâmpina dificultăți serioase în ceea ce privește activitățile de iGaming.

Conform noilor reguli dedicate jocurilor de noroc în Grecia, care tocmai au fost publicate prin intermediul agenției media a Buletinului oficial, jocurile digitale cu generatoare de numere aleatorii (RNG) sunt în revizie generală. Pe viitor, sloturile online vor trebui să implementeze o miză de 2€ (2.36$), un timp de așteptare între rotiri de cel puțin trei secunde și să evite să fie promovate în alt loc decât pe site-ul operatorului. În plus, câștigurile la sloturi sunt limitate la 5.000€ (5.900$) pentru fiecare sesiune de jocuri.

Regula de trei secunde se va aplica tuturor jocurilor bazate pe RNG, cu excepția poker-ului. În general, niciun joc online nu va putea oferi un premiu mai mare de 70.000€ (82.614$), iar toți jucătorii online vor trebui să își stabilească limite pentru depuneri, pierderi și durata jocului. Dacă un utilizator ajunge la 80% din limitele sale, operatorii vor fi obligați să-l avertizeze.

Afiliații vor avea voie să lucreze cu operatorii, dar sub un control strict. Aceștia trebuie să semneze acorduri cu operatorii responsabili de aspecte precum metoda de calcul a taxelor și modul în care acestea sunt plătite, iar operatorul se obligă să informeze Autoritatea de joc din Grecia, Comisia elenă pentru jocuri de noroc, despre orice acorduri de afiliere.

Se va permite publicitatea pe rețelele de socializare; însă și aceasta, ca orice altceva, va fi supusă controalelor riguroase. Urmează ca operatorii să se poată adresa doar persoanelor care au 21+ de ani, schimbare destul de dificilă în contextul în care platformele de socializare precum Facebook și Twitter permit oricui să se înscrie fără verificarea identității – și nicio reclamă nu poate oferi o perspectivă „confortabilă” asupra jocurilor de noroc. Acest aspect presupune împiedicarea promovării unei „imagini pozitive” care să prezinte modul în care veniturile din jocuri de noroc ajung în bugetul statului prin intermediul taxelor sau afișarea de „declarații nefondate despre șansele de câștig”. Operatorul este, de asemenea, împiedicat să sugereze că abilitatea la un anumit joc va îmbunătăți șansele de câștig.

Însă există și o veste bună. Pentru pariurile sportive, operatorii pot deschide terenul atât pentru pariuri pe organizații sportive consacrate și „reale”, cât și pentru sporturi virtuale. Cu toate acestea, jucătorii vor trebui să reducă sumele pariate, întrucât plata maximă pe pariu este plafonată la 500.000€ (590.000$).

Operatorii vor trebui acum să decidă dacă restricțiile sunt prea mari pentru a justifica taxele de licență. Pentru o licență de jocuri online, costul este de 3 milioane € (3,54 milioane $), în timp ce pentru o licență iGaming companiile vor achita 2 milioane € (2,36 milioane $). Ambele ar fi valabile timp de șapte ani.

Sursa: calvinayre.com

 Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.