ROMANIAN SLOTS MARKET (I)

Wednesday, 19 March 2014

Starting with this magazine issue, we propose to take up a new topic, namely an objective and realistic analysis of the Romanian slots market. We would like to highlight a number of indicators and a number of developments which may explain the trends of the past few years, and a possible dynamic for future years.

We will generically denote betting posts, any slot or any electronic roulette station regardless of its manufacturer, platform or type of cabinet.

According to the latest ONJN-MF estimates the year 2013 ended with approximately 65,000 betting posts, of which 9,400 in Bucharest and the rest 55,600, distributed in the rest of the counties. Their distribution on the Romanian territory is uneven and is influenced by both the size of the counties, number of inhabitants, and the purchasing power and by the presence of manufacturers of slots.

Despite the legends saying that betting posts concentrate in areas with high appetite for slots/roulette (for example, Moldova), the counties that exceed the number of 2,000 betting posts are Constanța, Timis, Arges, Mureș, Cluj, Bihor and Iași. In most counties operate between 1,000 and 1,800 betting posts and in 14 counties under 1,000 betting posts.

The evolution during the year 2013 has recorded an increase of almost 10% in the number of betting posts. After a decrease of almost 10% until the month of June, starting with July, we notice that a supported growth recovers those 10 percent lost in the first half of the year, during the months of July and August, after which by the end of the year, followed an increase up to approximately 65,000 betting posts. We note that a fluctuation limited to 3,000 betting posts is natural, being generated by expiring licenses, as well as seasonality (as in retail, revenue in quarter 1 and 4 are greater than in quarters 2 and 3). We can consider that the territorial organization of ONJN and its activity are one of the main factors for this development of the betting posts, which could be observed in all counties, Bucharest registering the smallest increase.

The quantity of betting posts concentrated on County is carried out primarily depending on the purchasing power. Thus, here we identify both operators with national distribution, and local operators with specific rooms (more than 15 betting posts). Virtually, counties can support all market segments from bars and betting with slots, up to specific rooms with sizes that vary depending on the location and the economic potential of the respective city. In Romania, the distribution of betting posts is of almost 50% in devoted gaming rooms and 50% in betting premises and bars. The number of dedicated betting rooms is estimated somewhere between 1,600-1,800, with approximately 2,700 betting locations and 9,000 bars.

In addition to the aspect of quantity, which is evident through the number of slots, we need to consider the qualitative aspect that being another indicator of the purchasing power for each area. Counties with a large concentration of inhabitants and an above-average purchasing power will benefit from betting posts with a more advanced technology. From this point of view, Bucharest is representative for both the concentration of slots in gaming rooms and locations dedicated to gambling and from the point of view of product novelty.

Returning to the purchasing power in correlation with tax levels, this is the main factor that causes a distribution based on the costs of betting posts. In practice, the slots found in bars or sports betting locations have a limited operation schedule (12-14 hours), which determines costs that can be managed in order to obtain profits in areas with low or medium power. The slot rooms, with or without Roulette, in most cases, regardless of their national level position, operated with EP (18-24 hours), which makes room for a higher level of investment, cost, income and possible profit.

The two features, the purchasing power and popularity of the product (betting post), are the basis of obtaining above average income. Also betting posts revenue strongly depends on the quality of the location and the atmosphere of the location and services provided, regardless of the type of location.

The popularity of slots or of games in a specific location is often overlooked. The legends relating to the national corresponding distribution of each producer or game frequently replace the notion of popularity that comes strictly from local reality.

The items listed above, both qualitative and quantitative, are often neglected by all operators, irrespective of their size and are often the ones that make the difference between successful operators and those who survive, a survival that becomes more and more difficult in the context of the new taxes.

         To be continued-

Începând cu acest număr ne propunem să punem în discuție o analiză obiectivă și realistă a pieței de sloturi din România. Ne dorim să evidențiem un număr de indicatori și o serie de evoluții care pot explica evoluția ultimilor ani, cât și posibile dinamici pentru anii viitori.

Vom denumi generic posturi de pariat orice slot sau stație a unei rulete electronice indiferent de producător, platformă sau tip de cabinet.

Conform ultimelor estimări ONJN-MF am încheiat anul 2013 cu aproximativ 65.000 de posturi de pariat, dintre care 9.400 în București și 55.600 distribuite în restul județelor. Distribuția pe teritoriul României este neuniformă fiind influențată atât de mărimea județelor, numărul de locuitori, puterea de cumpărare, cât și prezența producătorilor de sloturi.

În ciuda legendelor că posturile de pariat sunt concentrate în zone cu apetit ridicat pentru sloturi/ruletă (de exemplu Moldova), județele care depășesc 2.000 de posturi de pariat sunt Constanța, Timiș, Argeș, Mureș, Bihor, Cluj și Iași. În majoritatea județelor operează între 1.000 și 1.800 de posturi de pariat și în 14 județe sub 1.000 de posturi de pariat.

Evoluția pe parcusul anului 2013 a înregistrat o creștere de aproape 10% în numărul posturilor de pariat. După o scădere de aproximativ 10% până la luna Iunie observăm începând cu luna Iulie o creștere susținută care recuperează cei 10% pierduți în prima jumătate a anului în lunile Iulie și August după care o creștere până la aproximativ 65.000 de posturi de pariat până la sfârșitul anului. De remarcat este că o fluctuație în limita a 3.000 de posturi de pariat este naturală fiind generată de expirarea autorizațiilor cât și sezonalitate (ca și în retail încasările în trimestrele 1 și 4 sunt mai mari decât în trimestrele 2 și 3). Putem considera organizarea teritorială a ONJN cât și activitatea sa unul dintre factorii principali pentru această evoluție a posturilor de pariat care poate fi observată la nivelul tuturor județelor, București având cea mai mică creștere.

Concentrarea cantitativă a posturilor de pariat pe reședință de județ este realizată în principal prin prisma puterii de cumpărare. Astfel, în reședințele de județ vom identifica atât operatori care au distribuție națională, cât și operatori locali în săli dedicate (peste 15 posturi de pariat). Practic reședințele de județ suportă comercial toate segmentele de piață de la baruri și pariuri cu sloturi până la săli dedicate cu dimensiuni ce variază în funcție de locație și potențialul economic al orașului respectiv. În România, distribuția posturilor de pariat este de aproximativ 50% în săli dedicate și 50% în locații de pariuri și baruri. Numărul de săli dedicate este estimat între 1.600-1.800, locațiile de pariuri aproximativ 2.700 și baruri aproximativ 9.000.

Pe lângă aspectul cantitativ, care este evident prin prisma numărului de sloturi, trebuie să considerăm și aspectul calitativ care este un alt indicator al puterii de cumpărare pentru fiecare zonă. Practic reședințele de județ cu o concentrare mare de locuitori și o putere de cumpărare peste medie vor beneficia de posturi de pariat superioare tehnologic. Din acest punct de vedere, București este reprezentativ atât pentru concentrarea sloturilor în sălile de joc și locații dedicate pariurilor cât și din punct de vedere al noutății produselor.

Revenind la puterea de cumpărare coroborată cu nivelul taxelor, aceasta reprezintă principalul factor care determină o distribuție bazată pe costuri a posturilor de pariat. În practică, sloturile regăsite în baruri sau locații de pariuri sportive au un program limitat (12-14 ore), ceea ce determină costuri care pot fi gestionate pentru a obține profit în zone cu putere scăzută sau medie de cumpărare. Sălile de sloturi, cu sau fără ruletă, în majoritatea cazurilor, indiferent de poziție la nivel național, funcționează cu un program extins (18-24 ore), ceea ce permite un nivel superior de investiție, cost, venit și posibil profit.

Cele 2 caracteristici, puterea de cumpărare și popularitatea produsului (postului de pariat), reprezintă baza obținerii veniturilor superioare mediei naționale. Veniturile posturilor de pariat sunt, de asemenea, strâns dependente de calitatea poziționării locației cât și atmosfera și serviciile prestate indiferent de tipul locației.

Popularitatea sloturilor sau jocurilor specifică zonei este o trăsătură deseori neglijată. Legendele referitoare la distribuția națională corespunzătoare fiecărui producător sau joc înlocuie frecvent noțiunea de popularitate care provine strict din realitatea locală.

Elementele prezentate mai sus, atât cantitative cât și calitative, sunt deseori neglijate de către toți operatorii, indiferent de dimensiune și sunt frecvent cele care fac diferența între operatorii de succes și cei care supraviețuiesc, lucru din ce în ce mai dificil în contextul noilor taxe.

         Va urma –

Începând cu acest număr ne propunem să punem în discuție o analiză obiectivă și realistă a pieței de sloturi din România. Ne dorim să evidențiem un număr de indicatori și o serie de evoluții care pot explica evoluția ultimilor ani, cât și posibile dinamici pentru anii viitori.

Vom denumi generic posturi de pariat orice slot sau stație a unei rulete electronice indiferent de producător, platformă sau tip de cabinet.

Conform ultimelor estimări ONJN-MF am încheiat anul 2013 cu aproximativ 65.000 de posturi de pariat, dintre care 9.400 în București și 55.600 distribuite în restul județelor. Distribuția pe teritoriul României este neuniformă fiind influențată atât de mărimea județelor, numărul de locuitori, puterea de cumpărare, cât și prezența producătorilor de sloturi.

În ciuda legendelor că posturile de pariat sunt concentrate în zone cu apetit ridicat pentru sloturi/ruletă (de exemplu Moldova), județele care depășesc 2.000 de posturi de pariat sunt Constanța, Timiș, Argeș, Mureș, Bihor, Cluj și Iași. În majoritatea județelor operează între 1.000 și 1.800 de posturi de pariat și în 14 județe sub 1.000 de posturi de pariat.

Evoluția pe parcusul anului 2013 a înregistrat o creștere de aproape 10% în numărul posturilor de pariat. După o scădere de aproximativ 10% până la luna Iunie observăm începând cu luna Iulie o creștere susținută care recuperează cei 10% pierduți în prima jumătate a anului în lunile Iulie și August după care o creștere până la aproximativ 65.000 de posturi de pariat până la sfârșitul anului. De remarcat este că o fluctuație în limita a 3.000 de posturi de pariat este naturală fiind generată de expirarea autorizațiilor cât și sezonalitate (ca și în retail încasările în trimestrele 1 și 4 sunt mai mari decât în trimestrele 2 și 3). Putem considera organizarea teritorială a ONJN cât și activitatea sa unul dintre factorii principali pentru această evoluție a posturilor de pariat care poate fi observată la nivelul tuturor județelor, București având cea mai mică creștere.

Concentrarea cantitativă a posturilor de pariat pe reședință de județ este realizată în principal prin prisma puterii de cumpărare. Astfel, în reședințele de județ vom identifica atât operatori care au distribuție națională, cât și operatori locali în săli dedicate (peste 15 posturi de pariat). Practic reședințele de județ suportă comercial toate segmentele de piață de la baruri și pariuri cu sloturi până la săli dedicate cu dimensiuni ce variază în funcție de locație și potențialul economic al orașului respectiv. În România, distribuția posturilor de pariat este de aproximativ 50% în săli dedicate și 50% în locații de pariuri și baruri. Numărul de săli dedicate este estimat între 1.600-1.800, locațiile de pariuri aproximativ 2.700 și baruri aproximativ 9.000.

Pe lângă aspectul cantitativ, care este evident prin prisma numărului de sloturi, trebuie să considerăm și aspectul calitativ care este un alt indicator al puterii de cumpărare pentru fiecare zonă. Practic reședințele de județ cu o concentrare mare de locuitori și o putere de cumpărare peste medie vor beneficia de posturi de pariat superioare tehnologic. Din acest punct de vedere, București este reprezentativ atât pentru concentrarea sloturilor în sălile de joc și locații dedicate pariurilor cât și din punct de vedere al noutății produselor.

Revenind la puterea de cumpărare coroborată cu nivelul taxelor, aceasta reprezintă principalul factor care determină o distribuție bazată pe costuri a posturilor de pariat. În practică, sloturile regăsite în baruri sau locații de pariuri sportive au un program limitat (12-14 ore), ceea ce determină costuri care pot fi gestionate pentru a obține profit în zone cu putere scăzută sau medie de cumpărare. Sălile de sloturi, cu sau fără ruletă, în majoritatea cazurilor, indiferent de poziție la nivel național, funcționează cu un program extins (18-24 ore), ceea ce permite un nivel superior de investiție, cost, venit și posibil profit.

Cele 2 caracteristici, puterea de cumpărare și popularitatea produsului (postului de pariat), reprezintă baza obținerii veniturilor superioare mediei naționale. Veniturile posturilor de pariat sunt, de asemenea, strâns dependente de calitatea poziționării locației cât și atmosfera și serviciile prestate indiferent de tipul locației.

Popularitatea sloturilor sau jocurilor specifică zonei este o trăsătură deseori neglijată. Legendele referitoare la distribuția națională corespunzătoare fiecărui producător sau joc înlocuie frecvent noțiunea de popularitate care provine strict din realitatea locală.

Elementele prezentate mai sus, atât cantitative cât și calitative, sunt deseori neglijate de către toți operatorii, indiferent de dimensiune și sunt frecvent cele care fac diferența între operatorii de succes și cei care supraviețuiesc, lucru din ce în ce mai dificil în contextul noilor taxe.

         Va urma –

Începând cu acest număr ne propunem să punem în discuție o analiză obiectivă și realistă a pieței de sloturi din România. Ne dorim să evidențiem un număr de indicatori și o serie de evoluții care pot explica evoluția ultimilor ani, cât și posibile dinamici pentru anii viitori.

Vom denumi generic posturi de pariat orice slot sau stație a unei rulete electronice indiferent de producător, platformă sau tip de cabinet.

Conform ultimelor estimări ONJN-MF am încheiat anul 2013 cu aproximativ 65.000 de posturi de pariat, dintre care 9.400 în București și 55.600 distribuite în restul județelor. Distribuția pe teritoriul României este neuniformă fiind influențată atât de mărimea județelor, numărul de locuitori, puterea de cumpărare, cât și prezența producătorilor de sloturi.

În ciuda legendelor că posturile de pariat sunt concentrate în zone cu apetit ridicat pentru sloturi/ruletă (de exemplu Moldova), județele care depășesc 2.000 de posturi de pariat sunt Constanța, Timiș, Argeș, Mureș, Bihor, Cluj și Iași. În majoritatea județelor operează între 1.000 și 1.800 de posturi de pariat și în 14 județe sub 1.000 de posturi de pariat.

Evoluția pe parcusul anului 2013 a înregistrat o creștere de aproape 10% în numărul posturilor de pariat. După o scădere de aproximativ 10% până la luna Iunie observăm începând cu luna Iulie o creștere susținută care recuperează cei 10% pierduți în prima jumătate a anului în lunile Iulie și August după care o creștere până la aproximativ 65.000 de posturi de pariat până la sfârșitul anului. De remarcat este că o fluctuație în limita a 3.000 de posturi de pariat este naturală fiind generată de expirarea autorizațiilor cât și sezonalitate (ca și în retail încasările în trimestrele 1 și 4 sunt mai mari decât în trimestrele 2 și 3). Putem considera organizarea teritorială a ONJN cât și activitatea sa unul dintre factorii principali pentru această evoluție a posturilor de pariat care poate fi observată la nivelul tuturor județelor, București având cea mai mică creștere.

Concentrarea cantitativă a posturilor de pariat pe reședință de județ este realizată în principal prin prisma puterii de cumpărare. Astfel, în reședințele de județ vom identifica atât operatori care au distribuție națională, cât și operatori locali în săli dedicate (peste 15 posturi de pariat). Practic reședințele de județ suportă comercial toate segmentele de piață de la baruri și pariuri cu sloturi până la săli dedicate cu dimensiuni ce variază în funcție de locație și potențialul economic al orașului respectiv. În România, distribuția posturilor de pariat este de aproximativ 50% în săli dedicate și 50% în locații de pariuri și baruri. Numărul de săli dedicate este estimat între 1.600-1.800, locațiile de pariuri aproximativ 2.700 și baruri aproximativ 9.000.

Pe lângă aspectul cantitativ, care este evident prin prisma numărului de sloturi, trebuie să considerăm și aspectul calitativ care este un alt indicator al puterii de cumpărare pentru fiecare zonă. Practic reședințele de județ cu o concentrare mare de locuitori și o putere de cumpărare peste medie vor beneficia de posturi de pariat superioare tehnologic. Din acest punct de vedere, București este reprezentativ atât pentru concentrarea sloturilor în sălile de joc și locații dedicate pariurilor cât și din punct de vedere al noutății produselor.

Revenind la puterea de cumpărare coroborată cu nivelul taxelor, aceasta reprezintă principalul factor care determină o distribuție bazată pe costuri a posturilor de pariat. În practică, sloturile regăsite în baruri sau locații de pariuri sportive au un program limitat (12-14 ore), ceea ce determină costuri care pot fi gestionate pentru a obține profit în zone cu putere scăzută sau medie de cumpărare. Sălile de sloturi, cu sau fără ruletă, în majoritatea cazurilor, indiferent de poziție la nivel național, funcționează cu un program extins (18-24 ore), ceea ce permite un nivel superior de investiție, cost, venit și posibil profit.

Cele 2 caracteristici, puterea de cumpărare și popularitatea produsului (postului de pariat), reprezintă baza obținerii veniturilor superioare mediei naționale. Veniturile posturilor de pariat sunt, de asemenea, strâns dependente de calitatea poziționării locației cât și atmosfera și serviciile prestate indiferent de tipul locației.

Popularitatea sloturilor sau jocurilor specifică zonei este o trăsătură deseori neglijată. Legendele referitoare la distribuția națională corespunzătoare fiecărui producător sau joc înlocuie frecvent noțiunea de popularitate care provine strict din realitatea locală.

Elementele prezentate mai sus, atât cantitative cât și calitative, sunt deseori neglijate de către toți operatorii, indiferent de dimensiune și sunt frecvent cele care fac diferența între operatorii de succes și cei care supraviețuiesc, lucru din ce în ce mai dificil în contextul noilor taxe.

         Va urma –

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *