IGT Prioritizes Localized Content, Remarkable Player Experiences and High-Performance Hardware for Romanian Market Pentru piața din România, IGT pune accentul pe conținutul localizat, experiențele remarcabile oferite jucătorilor și hardware de înaltă performanță

marți, 13 aprilie 2021

IGT has developed an engaging mix of new and proven content and hardware for the Romanian market, emphasizing titles and features that drive player excitement.

 

As a result of intensive market research, local player insights, performance testing, and ongoing consultation with operators, the Company is looking to an expanded portfolio of localized content, intuitive player experience and leading-edge hardware to anchor its success in the market.

Expanded Portfolio of Fruit Games

IGT has tripled its fruit games portfolio and enhanced its offering through attractive bet structures, vivid graphics, low costs-to-cover, and exciting wins. Its highly anticipated new 40-game USwitch™ Red multi-game pack for Romania features a compelling mix of titles to thrill every player, including fruit-themed core games, Blazin’ Flames Progressives, and multiple cabinet options.

Among the many classic and new games in the Red pack, 20 Golden Wild 7s™ is a fresh new fruit theme that combines exciting multiplier action with stacked wild symbols. Aimed at fans of classic fruit games, 20 Golden Wild 7s offers a perfect mix of entertainment value and player appeal.

Also in the Red pack, Fire Blast™ is a highly volatile fruit theme with a potential for big wins and stacks of wilds. Players love the combination of proven Icy Wilds™ game mechanics and highly volatile mathematics. Symbol stacks and full reel wilds add special excitement to the base game.

The Red pack includes the standalone progressive jackpot game Hephaestus™ Cash Eruption®, which combines enhanced base and bonus games tension with valuable fire coins that either award credit wins or the Mini, Minor, or Major Treasure. Stacked Wilds® symbols provide extra excitement during the base game, while giant mega symbols build additional tension during the free game. The free games bonus offers an additional chance to trigger the Hold & Respin feature for added excitement.

Intuitive Player Experience

A newly optimized chooser screen on the USwitch Red pack helps players quickly find their favorite game titles. Instead of displaying the full slate of 40 games across two screens, IGT has organized the pack with its most popular, top-performing, and newest games in the market appearing in groups of four large tiles across each of the two first screens, and the subsequent four screens displaying eight games each. The first two dedicated “Hot Games” screens enable the specific promotion of up to eight selected titles, so players can quickly swipe right or left on the base screen to select their favorites.

High-Performing Hardware 

The Red pack is available on both the Cobalt 27™ and PeakSlant32™ cabinets. IGT’s sleek new PeakSlant32™ cabinet features three seamlessly integrated, 32-inch, full-HD displays that deliver an immersive player experience. A modern cabinet with ergonomic comfort features, the PeakSlant32 includes a standard inductive wireless charger and USB charging port for player convenience. The Cobalt 27 cabinet exemplifies IGT’s commitment to thoughtful design that enhances the player experience. Clad with two high-definition 27-inch screens, a 24-inch video topper, integrated cabinet lighting, and extensive button panel flexibility, this cabinet is designed to fit operators’ unique needs and forge new opportunities for their gaming floor.

For more information on IGT’s portfolio of solutions for the Romania market, contact Romania Sales Manager Oana Sebe by phone at +40 729.957.795, by email at oana.sebe@igt.com, or visit www.igt.com.

IGT a dezvoltat un mix captivant de conținut și hardware nou și dovedit pentru piața din România, scoțând în evidență titlurile și caracteristicile care stimulează entuziasmul jucătorilor.

Ca urmare a unei cercetări de piață intense, a unor informații despre jucătorii locali, a testării performanțelor și a consultării permanente cu operatorii, Compania urmărește să ofere operatorilor un portofoliu amplu cu conținut localizat, o experiență intuitivă pentru jucători și hardware ultra performant care să le garanteze succesul pe piață.

Portofoliu îmbogățit cu mai multe sloturi cu fructe

IGT și-a triplat portofoliul de jocuri de fructe și și-a consolidat oferta prin intermediul structurilor de pariuri atractive, graficii vii, reducerii costurilor aferente și câștigurilor interesante. Mult anticipatul pachet multi-game de 40 de jocuri USwitch™ Red pentru România prezintă o combinație captivantă de titluri care vor încânta fiecare jucător, incluzând jocuri de bază cu tematică de fructe, Blazin’ Flames Progressives și multiple opțiuni de cabinete.

Printre multele jocuri clasice și noi din pachetul Red, 20 Golden Wild 7s™ este un joc nou cu tematică de fructe care combină acțiunea de multiplicare fascinantă cu simboluri wild suprapuse. Destinat fanilor jocurilor clasice de fructe, 20 Golden Wild 7s oferă o combinație perfectă de valoare de divertisment și atracție pentru jucători.

Fire Blast™, de asemenea parte din pachetul Red, este un joc cu tematică de fructe foarte volatil, cu un potențial de mari câștiguri și stive de simboluri wild. Jucătorii iubesc combinația dintre mecanica de joc dovedită Icy Wilds™ și matematica foarte volatilă. Stivele de simboluri și rolele complete de simboluri wild adaugă entuziasm suplimentar jocului de bază.

Pachetul Red include jocul jackpot progresiv independent Hephaestus™ Cash Eruption®, care combină baza îmbunătățită și tensiunea jocurilor bonus cu valoroasele monezi fire coins care pot acorda ori credite or Comoara Mini, Minor sau Major. Simbolurile Stacked Wilds® oferă entuziasm suplimentar pe parcursul jocului de bază, în timp ce mega simbolurile gigantice adaugă tensiune suplimentară în timpul jocului gratuit. Bonusul de jocuri gratuite oferă o șansă suplimentară pentru a declanșa funcția Hold & Respin pentru încântare adițională.

Experiență de joc intuitivă

Ecranul de selecție recent optimizat din pachetul USwitch Red ajută jucătorii să găsească rapid titlurile jocurilor lor preferate. În loc să afișeze arhiva completă de 40 de jocuri pe două ecrane, IGT a structurat pachetul în așa fel încât cele mai populare, cele mai performante și cele mai noi jocuri de pe piață să fie afișate în grupuri de patru tăblițe mari pe fiecare dintre primele două ecrane, iar cele patru ecrane ulterioare să afișeze câte opt jocuri fiecare. Primele două ecrane dedicate „Hot Games” permit promovarea specifică a până la opt titluri selectate, astfel încât jucătorii pot glisa rapid spre dreapta sau spre stânga pe ecranul de bază pentru a-și selecta favoritele.

Hardware performant 

Pachetul Red este disponibil atât pe cabinetul Cobalt 27™, cât și pe cabinetul Peak Slant32 ™. Noul cabinet PeakSlant32™ de la IGT, modern și elegant, dispune de trei ecrane integrate perfect, de 32 inci, full-HD, care oferă jucătorilor o experiență imersivă. Un cabinet modern cu elemente ergonomice de confort, PeakSlant32 include un încărcător wireless standard inductiv și un port de încărcare USB pentru confortul jucătorului. Cabinetul Cobalt 27 este un exemplu al dedicației IGT pentru proiectarea bine-gândită care îmbunătățește experiența jucătorului. Dotat cu două ecrane de înaltă definiție de 27 de inci, un topper video de 24 de inci, iluminare integrată a cabinetului și flexibilitate amplă a panoului de butoane, acest cabinet este proiectat pentru a se potrivi nevoilor unice ale operatorilor și pentru a crea noi oportunități pentru sălile de joc.

 

Pentru mai multe informații despre portofoliul de soluții IGT disponibil pe piața românească, contactați Directorul de Vânzări local, Oana Sebe, la numărul de telefon +40 729.957.795, prin email la oana.sebe@igt.com, sau accesați www.igt.com.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.