Penny-up – For All PocketsPenny-up – pentru toate buzunarele

miercuri, 2 mai 2012

Penny-up is a casino game less known. It’s also called ”Penny in the Crack” or ”Penny Up the Wall”, but it’s the same game. A group of people, a coin and and a wall. The coin is thrown towards the wall and the winner is the one whose coin is closer to the wall. These simple ingredients make this game accessible to anyone.

An attractive game: newly invented and accessible game

Penny-up is the first „real” gambling game, inspired by everyday life. We all know about poker, about sport betting and other common gambling games. It’s easier to have a pocket full of coins than dealing with a pack of cards or game chips.

The game is on-line slot video that was launched in 2011 and with the demo mode as a characteristic. Slot doesn’t have special symbols as bonuses.

Options – bets and game mode

The accepted dimensions of coins for Penny Up Slot Machine are 0.1 – 0.5 and the betting limits 0.1 – 10 range. The dimension of the coin for slot on Penny Up Video is 0.1 and there’s the possibility to insert up to 20 coins on slot machine. Penny Up Slot Video was realized by PAF, among other very famous games, and can be played exclusively in the PAF casinos that offer more then 35 casino games. At PAF there’s no Penny Up jackpot.

Penny Up Slot Vodeo is based on the city’s theme, and the slot symbols include a collection of cars and icons as graphics. It’s important that the game accepts the Autoplay option, after the player chooses the thorns value.

A study on Penny Up jackpot showed that starting with December 2011, there were €9.462 paid for win and there were wins every six weeks. The biggest win was of €11.493 and the smallest was of €7.431.

Game rules – understood by all

The rules for Penny Up are so simple that even a child cand understand them. Two people sit one next to the other, both at the same distance from the wall. Two coins are thrown and the one whose coin is the closest to the wall wins the oponent’s coin. Sometimes, the „Stander” position wins double (has a coin by his side).

Any kind of coin can be used for the game and there are no time limits – these are set by the players.

The Jackpot, the Most Wanted

In this game, the jackpot is the biggest prize, available for the Penny Up Slot version that can be played in the PAF casinos. As the other jackpots won in casinos, it’s the same way: five of the best symbols are gathered, sport cars, an active payline is reached and the prize is sure to come. The jackpot sum of money is written on the upper right corner of the game. The value of the bet for the game is a fixed one – 20 dollars, being the only jackpot available for this slot with a difference of 20 lines of display. One of the amaizing elements of the game is the music in the background.

A less attractive aspect in the bonuses and derivatives part. It has only one variation –its own bonus. This trick can be used when the player has two or more scatter symbols.

A game isn’t chosen at random.

The gamblers that choose to play Penny Up in casinos must look for the ones which offer very high paybacks. Some slots in Las Vegas sometimes have paybacks up to 99%. The ones passionate about the online version can choose a casino that offers high payback percentage, such as Slots Galore Casino that has a slot technology borrowed from Las Vegas, or Box24 Casino where Rival Gaming can be played.

Another checked aspect is playing on simultaneously lines. This never changes the slot machines payout, but the winning rate is exponentially higher, even for the bonus round. It’s necessary to be vigilant about the number of coins that are bet on every line, because there can be much loss if their number is big, if there’s much more at stake. Normally, for 10 coins on a line there’s a payment of 20 dollars on rotation.

If you win, it enhances your bet and it eases it if not. It may sound obvious, but many players enhance their bet value when they lose to have chances at a high gain. In fact, a level of confort must be maintained and the bets must be placed according to the win. For example, if you start with $20, play one coin on a line. If you reach a plus of $50, go to two coins on a line. If you reach $100, raise the stake again, but if you reach $30, lower the stake. This way, you raise you chances of a high gain and limit the risk.

The gain value depends on the machine you play, on the number of lines you play on a rotation and on the available jackpots as well. The best strategy is to play on as many lines as possible, the maximum numer of lines, because this way the frequency to score raises. If you bet  one cent on a line, no big wins could be expected. The jackpots and the rounds play the bet multiple, so a jackpot of 1000 coins will have a payment of only $100 for a penny on a bet line.

On the other hand, you lose less at each throwing if there are 0.25 dollars offered at the machine and you must play 3 coins for jackpot.

Penny Up at table, transcribed in rules

  1. The game gathers at a table, preferrably a group of friends, for the bets to not be placed on large sums of money on purpose
  2. The cards are set on the table, the jockers are removed, the card are suffled and a dealer is chosen
  3. Ante up! Every player places an ante bet in the middle of the table, ante that is named ”The Pot”
  4. The hands distributed are played, a stud or draw of 5 or 7 cards and bets are placed by the number of coins as the coins are distributed. The other players may raise the bet or call anytime they want to
  5. Hands are continued to be given and bets are placed until a player takes the coins from all his opponents.

 

TRIVIA:

Penny Up is a real gambling game, inspired by everyday life

Penny Up Slot Video can be played exclusively in the PAF casinos, where it was launched, in 2011

This game uses any kind of coins and there are no time limits

The best strategy for this game is to play on many lines simultaneously, the maximum possible, to raise the scorring frequency.Penny-up este un joc de cazino mai puțin cunoscut. I se mai poate spune ”Penny in the Crack” sau ”Penny Up the Wall”, fiind însă vorba despre același joc. Un grup de oameni, o monedă și un perete. Se aruncă moneda spre perete și cel a cărui monedă cade cel mai aproape de perete câștigă. Aceste ingrediente simple fac ca acest joc să fie la îndemâna oricui.

Un joc atractiv: nou inventat și accesibil

Penny-up este primul joc de gambling ”real”, inspirat din viața de zi cu zi. Cu toții știm despre poker, despre pariuri sportive și alte jocuri comune de gambling. Este mai ușor să ai buzunarul plin cu monede decât să mânuiești un pachet de cărți sau niște chipuri de joc.

Jocul este on-line slot video, care a fost lansat în 2011 și cu caracteristică modul demo. Slot nu are nici simboluri speciale bonus.

Opțiuni- pariuri și mod de joc

Dimensiunile acceptate pentru monede la Penny Up Slot Machine sunt 0.1-0.5 și limitele de pariere gama 0.1-10. Dimensiunea de monedă implicită pentru slot la Penny Up Video este de 0.1 și există posibilitatea de a insera până la 20 de monede la slot machine. Penny Up Slot Video a fost realizat de PAF, printre alte jocuri foarte populare și poate fi jucat exclusiv în cazinourile PAF, care oferă mai mult de 35 de jocuri de cazino. La PAF nu există jackpot în Penny Up.

Penny Up de Slot Video se bazează pe tema orașului, iar simbolurile slot includ o colecție de autoturisme și iconițe ca și grafică. Important este faptul că jocul acceptă caracteristica Auto-play, după ce jucătorul alege valoarea de spin-ului.

Un studiu asupra jackpot-ului de Penny-up a arătat că începând cu decembrie 2011, s-au plătit în medie 9.462 de euro pe câștig și s-a câștigat la fiecare șase săptămâni. Cel mai mare câștig a fost de 11.493 euro, iar cel mai mic în valoare de 7.431 euro.

Reguli de joc- pe înțelesul tuturor

Regulile pentru Penny-Up sunt așa de simple încât și un copil le poate înțelege. Doi oameni stau unul lângă altul, amândoi la aceeași distanță față de perete. Două monede sunt aruncate, iar cel care se apropie cu moneda cel mai mult de perete, câștigă moneda oponentului. Uneori, poziția ”Stander” câștigă dublu (are o monedă de partea lui).

Pentru joc se poate folosi orice fel de monedă și nu există limite de timp- acestea sunt stabilite chiar de jucători.

Jackpot-ul, cel mai râvnit

În cazul acestui joc, jackpot-ul este cel mai mare premiu, disponibil și pentru varianta Penny-Up Slot, care poate fi jucat în cazinourile PAF. Ca și în cazul celorlalte jackpot-uri câștigate în cazinouri, calea e aceeași: se adună cinci dintre cele mai bune simboluri, mașinile de tip sport, se ajunge la un payline active și premiul e asigurat. Suma de jackpot este scrisă în colțul din dreapta-sus al jocului. Valoarea pariului pentru joc este fixă- 20 de dolari, fiind singurul jackpot disponibil pentru acest slot cu 20 de linii de interfață. Unul dintre elementele inedite ale jocului este muzica din background.

Un aspect mai puțin atractiv este partea de bonus și derivații. Are o singură variație- propriul bonus. Acest truc poate fi folosit atunci când jucătorul are două sau mai multe simboluri

Un joc nu se alege la întâmplare

Gamblerii care aleg să joace Penny Up în cazinouri trebuie să le caute pe cele care oferă premii mari. Unele sloturi din Las Vegas au uneori premii de până la 99%. Pasionații de varianta online pot alege un cazino care oferă procente ridicate de premii, cum ar fi Slots Galore Casino, care are o tehnologie de slots împrumutată din Vegas, sau Box24 Casino, unde se pot juca jocuri de la Rival Gaming.

Un alt punct de bifat este jucarea pe mai multe linii. Acest lucru nu schimbă payout-ul mașinii de joc, dar crește exponențial rata de câștig, chiar și pentru runda bonus. E necesară însă prudența în privința numărului de monede care se pariază pe fiecare linie, pentru că se poate pierde mai ușor dacă numărul lor e mare, dacă se riscă mult. În mod normal, pentru 10 monede pe linie, se plătește 20 de dolari pe rotație.

Dacă câștigi, mărește pariul și micșorează-l în caz contrar. Poate suna evident, dar mulți jucători își măresc valoarea pariului atunci când pierd pentru a avea șanse la un câștig ridicat. De fapt, trebuie menținut un nivel de confort și pariurile trebuie plasate în conformitate cu câștigul. De exemplu, dacă începi cu 20$, joacă o monedă pe linie. Dacă ajungi la un plus de $50, treci la două monede pe linie. În cazul în care ajungi la $100, crește miza din nou, dar dacă ajungi la $30, micșorează miza. Astfel, îți crești șansele unui câștig mare și îți limitezi riscul.

Valoarea câștigului depinde de mașina la care joci, de numărul de linii jucat pe rotație, dar și de bonusurile și jackpot-urile disponibile. Cea mai bună strategie este să joci cât mai multe linii, maximum posibil, pentru că astfel crește frecvența de a marca. Dacă se pariază doar un cent pe linie, nu se pot aștepta câștiguri mari. Jackpot-urile și rundele bonus plătesc multiplul pariului, așa că un jackpot de 10.000 de monede va avea o plată de doar $100 pentru un penny la o linie pariată.

Pe de altă parte, pierzi mai puțin la fiecare aruncare dacă sunt oferiți 0.25 dolari la mașină și trebuie să joci 3 monede pentru jackpot.

Penny-Up la masă, transcris în reguli

  1. Jocul adună de preferat la masă un grup de prieteni, pentru ca pariurile să nu se facă intenționat pe sume mari
  2. Se pun cărțile pe masă, se scot jockerii din pachet, se amestecă, apoi se alege un dealer
  3. Ante up! Fiecare jucătorul plasează un ante bet în mijlocul mesei, ante care este numit ”The Pot”
  4. Se joacă mâinile care au fost distribuite, un stud sau draw de 5 sau 7 cărți și se pariază prin mărirea numărului de monede pe măsură ce se distribuie mâinile. Ceilalți jucători pot crește pariul sau anunța ”Call” oricând vor
  5. Se dau mâini în continuare și se pariază până când un jucător ia monedele de la toți oponenții săi.

TRIVIA:

Penny Up este un joc de gambling real, inspirat din viața de zi cu zi

Penny Up Slot Video poate fi jucat exclusiv în cazinourile PAF, unde a fost lansat în 2011

Pentru joc se poate folosi orice fel de monedă și nu există limite de timp

Cea mai bună strategie pentru acest joc este să joci cât mai multe linii, maximum posibil, pentru a crește frecvența de a marca.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.