What do you want to bet on today?Pe ce vrei să pariezi azi?

vineri, 29 iulie 2011

The betting that are not connected to the world of sports are funny and strange at the same time. From the first fan who was forbidden to the World Cup to the snowing in Bethlehem for Christmas…

Some would bet on anything, and the history of betting is larger than you would imagine. It is enough to remember a member of the gentlemen White club in London, which remained unknown until now, who, in 1817 betted on 10 guineas that six members of the same club would die that year.

Today, if we think of the online environment, most of the cases show that there are no rules in selecting the events that are about to be betted on. They are divided into two categories, the relevant (important) ones, as those regarding the political and social events and the crazy ones. If  sports betting quotas are established based on many coordinates, starting with the value and ending with the starting hours or with the state of the situation, regarding the entertainment betting the main element is represented by the mediation level and the evolution of the phenomenon.

In England there is a very important development of the market reserved to strange betting. There are bets as “What is the sex of Brad Pitt and Angelina Jolie’s next child?” or “Will ever prince Charles become king?” On PaddyPower web site, for example, you can try to guess who will be the next president of Russia or the future Pope, after Bendict the XVI th. And if you are good with literature, maybe you can guess who will be awarded with Nobel Price this year… the show business must not be left aside either. The most interesting bet is for the next James Bond. The first three actors are Tom Hardy (4/1),  Sam Worthington (5/2) and Christian Bale (8/1). P.Diddy has 100/1, but the list continues with Hugh Jackman (18/1), Orlando Bloom (14/1) or Robbie Williams (250/1).

Yet some of the bets on PadduPower were argumentative. For example, in November 2008 the website quoted on the market share asked the question “Will Barack Obama finish his first term as a president?”. Many newspapers and can can magazines translated this “Bet if Barack Obama will be executed”

In The United States the most interesting event regarding the bets “on anything” is the Super Bowl finals. Over the years, bets as “How long will Christina Aguilera sing?”, “Who will have the most stereotyped speech at the end of the game?”, “How many times will the speakers mention Katrina Hurricane?” or “How many times will Kim Kardashian be on tv during the game” were the main subjects on forums and blogs. Another segment for backers is entertainment. On Intertops, for example, you can bet on who do you think will be the winner of X Factor or Dancing with the stars this year.

Anyway, we, Casino Inside, like novelty, and if the new things are different from those we have already seen until now, it is much better. In the end maybe one of us understand Vladimir Putin better than Jose Mourinho…Pariurile care nu au legătură cu lumea sportivă sunt, deopotrivă, amuzante şi ciudate. De la primul fan interzis la Cupa Mondială până la ninsoare în Betleem de Crăciun…

Unii oameni ar paria pe orice, iar istoria mizelor cel puţin ciudate este mai mare decât v-aţi fi gândit. Este de-ajuns să ne aducem aminte de un membru al clubului de gentlemeni White din Londra, domn al cărui nume a rămas necunoscut, care a pariat pe 10 guinee, în 1817, că şase membri ai aceluiaşi club vor deceda în acelaşi an…

Astăzi, când ne gândim la spaţiul online, în cele mai multe cazuri nu există reguli în selecţia evenimentelor care urmează a fi subiect de pariat. Astfel, acestea se împart în două categorii, cele importante (relevante), cum sunt cele din lumea mondenă sau politică, şi cele trăznite. Dacă la pariurile sportive cotele sunt stabilite după foarte multe criterii – începând cu valoarea lotului şi terminând cu ora de începere sau cu starea terenului, în cazul pariurilor distractive elementul luat în seamă este gradul de mediatizare şi evoluţia fenomenului.

În Anglia există o piaţă extrem de dezvoltată a subiectelor ciudate pentru pariori. Acolo se fac pariuri de genul “Ce sex va avea următorul copil al Angelinei Jolie şi al lui Brad Pitt?” sau “Va ajunge vreodată rege prinţul Charles?”. Pe website-ul PaddyPower, spre exemplu, puteţi încerca să ghiciţi cine va fi următorul preşedinte al Rusiei sau viitorul Papă, după Benedict al 16-lea. Iar dacă te pricepi la literatură, poate şti cine va la lua Premiul Nobel anul acesta… Nici lumea showbizului nu este uitată, cel mai interesant pariu fiind cel pentru următorul James Bond. Primii trei actori în ordinea cotei sunt Tom Hardy (4/1), Sam Worthington (5/2) şi Christian Bale (8/1). P. Diddy are 100/1, dar mai sunt şi alţii: Hugh Jackman (18/1), Orlando Bloom (14/1) sau Robbie Williams (250/1).

Însă unele pariuri de pe PaddyPower au fost şi controversate. Spre exemplu, în Noiembrie 2008 website-ul cotat la bursă a pus întrebarea dacă Barack Obama va termina primul termen ca preşedinte. Mai multe ziare şi reviste de cancan au tradus acest lucru prin “Pariază dacă Obama va fi asasinat”.

În Statele Unite cel mai interesant eveniment în ceea ce priveşte pariurile “pe orice” este finala Super Bowl. De-a lungul anilor, pariuri precum “Cât timp va cânta Christina Aguilera”,“Cine va ţine cel mai clişeu discurs la finalul jocului?”, “De câte ori vor menţiona comentatorii <Uraganul Katrina>?” sau “De câte ori va apărea Kim Kardashian la TV în timpul meciului?” au fost subiecte aprinse de discuţie pe forumuri şi bloguri. Un alt segment pentru pariori este cel al entertainmentului. Pe Intertops, spre exemplu, puteţi paria pe cine credeţi că va câştiga X-Factor sau Dacing With the Stars anul acesta.

Oricum ar fi, nouă celor de la Casino Inside ne plac lucrurile noi, iar dacă sunt diferite faţă de ce am văzut până acum este şi mai bine. Şi până la urmă, poate că unii dintre noi îl citesc mai bine pe Vladimir Putin decât pe Jose Mourinho…

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.