Virtual bets | Virtual sports on which we betPariuri virtuale | Jocuri virtuale pe care pariem

vineri, 26 mai 2017

by Mircea Panait

Virtual sports are actually games where a random number generator is used. This generator sets the winning bets, and they cannot be influenced in any way. All virtual sports participants see the same games and the same odds.

Usually, many bettors use these games for entertainment and leisure, during the break of a betting session or when they have the time or want to experience a certain strategy. Virtual sports are excellent for this. Unlike betting on sports events, the winner of virtual sports is only influenced by the software used by the betting agency offering these games.

At Fortuna, we tested the following: virtual football, virtual tennis, virtual moto racing, virtual horse racing, virtual dog racing, and virtual cycling.

Virtual Football. Here we find various betting games, inspired by the big European championships. As types of bets: bets on the winner (1, X, 2), bets on correct score, double chance bets, bets on the total number of goals, bets on under 2.5 goals/over 2.5 goals. For those who want to apply a Martingale- or D’Alemebert-like strategy, virtual football is appropriate.

Virtual Tennis. Very attractive and with a good presentation of the players who dispute the virtual game. We can bet on the winner of the game (Head to Head), but also on the scores registered on each set, and even the number of points played in a game. It is not appropriate to apply different strategies due to the low number of bets.

Virtual Cycling. Attractive for those who are passionate about racing. Here we have racecards, forecast, tricast type bets. There are 8 participants who are disputing the virtual race, the racecard being the bet on the winner of the race, the forecast being the bet on the first two positions or any other, while the tricast is the bet for the first 3 positions or any other.

Virtual horse racing, virtual dog racing, virtual moto racing – just like in virtual cycling, you can choose and bet on the winner of the race or placing on a specific position.

Actually, virtual bets have become popular due to the success of certain games, especially football, such as FIFA, Football Manager or other simulators of real sports. Betting agencies are constantly looking for new software to attract clients and make them spend money. When they first appeared, virtual bets were cold-shouldered and treated with reticence by bettors. But let’s look at the advantages and disadvantages of virtual bets:

Disadvantages

The biggest disadvantage of virtual bets is given by the temptation to bet as much as possible. Unlike betting on a football game where you study, you bet, you see the game or not, in virtual bets you can bet the whole day. Disastrous, especially for novice bettors who can yield to the temptation.

Another disadvantage is that you cannot make an analysis and you cannot inform yourself about the bet you make. The only data are those provided by the betting agency.

The third disadvantage is given by the intensity of emotions a real game offers, unlike a virtual one. The atmosphere in the stands at a UCL game cannot be compared to the two sounds of some supporters you hear in the computer speakers.

Advantages

The entertainment and the fun part of sports on which you bet. In fact, the most important thing is to have fun, and virtual games are fun. More chances of winning and more fun.

Virtual sports are great for novice bettors who can learn from there the basic rules in a sport/event/competition. Even more than that, you can track the variance of odds and understand certain mechanisms used for guidance.

Even an experienced bettor can use his/her knowledge of virtual bets because the teams are created on the real model. Different betting strategies and techniques may apply at micro level.

In conclusion, virtual bets are pleasant, nice and interesting, but as you do not learn to swim in the bathtub, so you do not learn much from virtual bets. But you can spend 3 pleasant minutes on the break of a game.de Mircea Panait

Jocurile Virtuale (Virtual Sports) sunt de fapt jocuri la care este folosit un generator de numere aleatoare. Acest generator stabilește pariurile câștigătoare, iar acestea nu pot fi influențate în niciun fel. Toţi participanții la jocuri virtuale văd aceleaşi meciuri şi aceleaşi cote.

De obicei, mulți pariori folosesc aceste jocuri pentru divertisment și recreere în pauza unei sesiuni de pariat sau atunci când le permite timpul sau doresc să experimenteze o anumită strategie. Pentru asta, jocuri virtuale sunt excelente. Spre deosebire de pariatul pe evenimente sportive, la jocurile virtuale câștigătorul nu este influențat decât de softul folosit de către agenția de pariuri care oferă aceste jocuri.

La Fortuna, am testat următoarele: fotbal virtual, tenis virtual, curse moto virtuale, curse de cai virtuale, curse de câini virtuale și ciclism virtual.

Fotbal virtual. Aici găsim diverse meciuri de pariat, inspirate din campionatele mari ale Europei. Ca și tipuri de pariuri: pariuri pe câștigător (1, X, 2), pariuri pe scor corect, pariuri pe șansă dublă, pariuri pe numărul total de goluri, pariuri pe sub 2.5 goluri/peste 2.5 goluri. Pentru cei care vor să aplice o strategie de genul Martingale sau D’Alemebert, fotbalul virtual este potrivit.

Tenis virtual. Foarte simpatic și cu o prezentare bună a jucătorilor care își dispută meciul virtual. Putem paria pe câștigătorul meciului (Head to Head), dar și pe scorurile înregistrate în fiecare set și chiar pe numărul de puncte care se joacă într-un game. Nu este potrivit pentru a aplica diverse strategii din cauza numărului redus al pariurilor.

Ciclism virtual. Atractiv pentru cei care sunt pasionați de curse. Aici avem pariuri tip racecard, forecast, tricast. Sunt 8 participanți care își dispută cursa virtuală, racecard fiind pariul pe câștigătorul cursei, forecast fiind pariul pentru primele două poziții sau oricare alta, în timp ce tricastul este pariul pentru primele 3 poziții sau oricare alta.

Cursele de cai virtuale, cursele de câini virtuale, cursele moto virtuale – la fel ca la ciclismul virtual, puteți alege și paria pe câștigătorul cursei sau pe plasarea pe o anumită poziție.

De fapt, pariurile virtuale au devenit populare datorită succesului înregistrat de anumite jocuri, în special de fotbal, precum FIFA, Football Manager sau alte simulatoare ale unor sporturi reale. Agențiile de pariuri caută în permanență noi softuri care să atragă clienții și să îi facă să cheltuie banii. Când au apărut, pariurile virtuale au fost tratate cu răceală și reticență de către pariori. Dar hai să vedem avantajele și dezavantajele pariurilor virtuale:

Dezavantaje

Cel mai mare dezavantaj al pariurilor virtuale este dat de tentația de a paria cât mai mult. Spre deosebire de pariurile pe un meci de fotbal, la care studiezi, pariezi, vezi meciul sau nu, la pariurile virtuale poți miza întreaga zi. Dezastruos, mai ales pentru pariorii începători care pot ceda tentației.

Alt dezavantaj este dat de faptul că nu poți face o analiză și nu te poți informa asupra pariului pe care îl pui. Singurele date sunt cele furnizate de către agenția de pariuri.

Al treilea dezavantaj este dat de intensitate emoțiilor pe care le oferă un meci real, spre deosebire de unul virtual. Atmosfera din tribune la un meci din UCL nu se poate compara cu două sunete ale unor suporteri pe care le auzi în boxele calculatorului.

Avantaje

Amuzamentul și partea distractivă a sporturilor pe care pariezi. De fapt, cel mai important este să te distrezi, iar jocurile virtuale sunt amuzante. Mai multe șanse de a câștiga și mai multă distracție.

Sporturile virtuale sunt foarte bune pentru pariorii începători care pot învața de acolo regulile de bază într-un sport/eveniment/competiție. Chiar mai mult decât atât, poți urmări variația cotelor și înțelege anumite mecanisme după care să te ghidezi.

Chiar și un parior experimentat își poate folosi cunoștințele la pariuri virtuale pentru că echipele sunt create pe modelul celor reale. Se pot aplica la nivel micro diferite strategii și tehnici de pariere.

În concluzie, pariurile virtuale sunt simpatice, drăguțe și interesante dar cum nu înveți să înoți în cada de baie, tot așa nu înveți mare lucru de la pariurile virtuale. Dar poți petrece 3 minute plăcute în pauza unui meci.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.