Parlay BettingPariuri Parlay

joi, 14 iunie 2012

Text: Mircea Panait

For many people sports betting are just a hobby – a simple way of leisure and of feeling the heat of the moment. On the other hand for some players sports betting can be really profitable, and in some cases even a way of supporting themselves.

In the 21st century, everybody is looking to get reach as fast and as simple as possible. In our times casinos and lotteries have the highest sales rate since people are hopping to defeat the system and win lots of money.

The interested players have many strategies available for them; some of them work and some of them work less, but one should necessarily know the „parlay” or „accumulator” strategy types.

In opposition to the bets that depend on a single result, winning the „accumulator” type of bet depends on more results. Every bet winnings are used as stake for the next bet. This method is used by those who desire higher winnings with smaller stakes.  All results must be correct in order to win a multiple bet. For example, if you bt on 3 games and all the results are correct, you won, but if two results are correct and one is wrong, you lose the “accumulator” bet. The winnings of the accumulator betting are higher compared to betting separately on each game.

„Parlay” betting type is very popular with gamblers because can provide high winnings with low money sums.  There are many basic types of parlay betting, the ones “point spread parlay” and the “money line parlay” ones. Every system offers different winnings. The winnings for “point spread parlay” betting are fixed, while the ones of “money line parlay” are set up by the quotas of every team.

Money Line Parlays

„Money line parlays” betting are the most popular. They allow us to combine all the quotas we can find in the entire betting house (different to „point spread parlay” where we can only select them form a list). Here we do not use equal quotas (see „point spread parlay”), since the winning quota for each team varies very much.   While the „point spread parlay” systems offer 50 – 50 winning chances to each team, „money line parlays” do not. Barcelona has a bigger chance than 50% to defeat Steaua, and this is way this system does not have equal quotas.

„Money line parlay” places the stake on one team, if the team wins the stake is recalculated and entirly placed on the next game. Practicly the stake of accumulator betting is given by all the qoutas existent in that multiple bet.

For example, let’s say one places a bet on Poli Iaşi 2.60 ad on CFR Cluj 1.70. If a gambler bets 10E, he will have a bet in value of 10E on Poli 2.60, and if Poli wins he will gain 26E, but the stake on CFR 1.70 it will be in value of 26E. If CFR also wins, the gambler made 44.2E out of 10E.

Another example: 3 games with 1E stake each.

– 1E on Vaslui defeats Timişoara – game quota 1.5 = wining 1,5E.

– 1E on Real Madrid defeats Barcelona – game quota 1.5 = winning 1,5E.

-1E on Steaua defeats Dinamo – game quota 2 = wining 2E.

If all bets come true one wins a total of 5 E, of which 3E is the stake.

In the same time if one uses accumulator for the same games, using the same stake as above, the result will be:

– 3E on Craiova defeats Timişoara – game quota 1.5 = wining 4.5E, which will now become the stake for the next game.

– 4.5E on Real Madrid defeats Barcelona – game quota 1.5 = wining 6.75E which will now become the stake for the next game.

– 6.75E on Steaua defeats Dinamo – game quota 2 = wining 13,5E.
If all bets come true one wins a total of 13.5 E, of which 3E is the original stake. As you can see there is a remarkable difference between the 2 winnings.

In conclusion, the advantage of accumulator betting is that it offers the possibility of winning large sums with smaller stakes, but only if all the predictions are correct; in case that one single prediction is wrong one loses the entire sum placed as a stake. Another reason why the accumulator betting is so profitable is that they do not offer the option to withdraw when winning a certain number of games. For example if one bets on 5 games using accumulator ticket and gains profit from the first 3 games, he cannot withdraw these profits. This means that the stakes for the last 2 games are now large sums of money, for a normal bet this will mean placing large sums of money for each of the two games. Accumulator betting is so profitable because the stake becomes higher from a game to another, the stake of the next game is the profit of the one before it, this is why accumulator betting bring higher winnings with lower stakes.

Point Spread Parlay

In “point spread parlay” the winnings are fixed, while in “money line parlay” they are determined by the quotas of each team. How does it work? The betting house presents a list of games that take place in a certain day or tournament, and one can chose from this list to form his personal parlay. These lists contain „point spreads” for each game, and the quotas are rectified in order to be equal and to include the commission of the booking house. (standard commission is 1, 91).

We ask ourselves if it is better to bet individually or parlay. The following table should provide the answer to this question.

No of games Standard quotas Real quotas
2 games 3.60 4.00
3 games 7.00 8.00
4 games 11.00 16.00
5 games 21.00 32.00
6 games 41.00 64.00
7 games 71.00 128.00

As one can see, with individual betting gamblers make more profit. But, this type of betting is not always available since some games take place in the same time and it is impossible to reinvest the money.
We ask ourselves if parlay betting is smart betting. Our answer is no, especially in case of point spread parlay where quotas are smaller than the real ones. For example, the real quota of a parlay ticket with 3 teams in case of point spread is 8, while the wining is evaluated at 7 and when betting on more teams it gets worse.
Nevertheless, if you chose to use this system, our advice is to bet on as few teams as possible. Parlay is recommended for 2, 3 or 4 teams. If one bets on more than 4 teams, he will loose the advantage over the betting house. Instead of making a 5 team parlay in value of 10E, one should make a 3 team parlay for 30E. In this way, you will be happier and make better winnings most of the times.Text: Mircea Panait

Pentru multe persoane pariurile sportive sunt doar un hobby – o metodă simplă de a petrece timpul liber pentru cei ce vor să traiască emoţia evenimentului. Pe de altă parte, pariurile sportive pot fi foarte profitabile pentru o parte din jucători şi în unele cazuri, o cale de a-şi câştiga traiul de zi cu zi.

În secolul 21 toată lumea caută să se îmbogăţească cât mai repede şi cât mai simplu. Cazinourile şi loteriile au cea mai mare rată a vânzărilor în această perioadă, deoarece lumea speră că va învinge sistemul şi va câştiga o mulţime de bani.

Există multe strategii disponibile pentru cei interesaţi, unele din ele funcţionează, altele mai puţin, dar trebuie neapărat cunoscute cele de tipul „parlay” sau „accumulator”.

Spre deosebire de pariurile care depind de un singur rezultat, câştigarea unui pariu de tip „accumulator” depinde de mai multe rezultate. Câştigul fiecărui pariu este folosit ca miză la următorul. Această metodă este folosită de cei care vor un câştig mai mare cu o miză mică. Toate rezultatele trebuie să fie corecte pentru a câştiga un pariu multiplu. De exemplu, dacă puneţi 3 meciuri şi toate rezultatele sunt corecte, câştigaţi pariul, altfel dacă două rezultate se adeveresc şi cel de-al treilea este greşit, pierdeţi pariul „accumulator”. Câştigurile sunt mai mari dacă pariaţi accumulator decât dacă pariaţi pe fiecare meci în parte.

Pariul de tip „parlay” este foarte popular printre pariori deoarece poate oferii câştiguri mari cu o sumă mică. Există mai multe tipuri de bază ale pariului parlay, cele “point spread parlay” și cele “money line parlay”. Câştigurile din fiecare sistem diferă. În “point spread parlay” câştigurile sunt fixe, în timp ce câştigurile din “money line parlay” sunt determinate de cotele fiecărei echipe.

Money Line Parlays

„Money line parlays” sunt cel mai des întâlnite. Ele sunt pariurile multiple în care putem combina cotele pe care le regăsim în toată oferta unei case de pariuri (diferenţa față de „point spread parlay” unde putem selecta doar dintr-o listă). El nu foloseşte cote egale (vezi „point spread parlay”), deoarece cota câştigurilor variază foarte mult de la echipă la echipă. În timp ce un sistem „point spread parlay” asumă şanse 50 – 50 de câştig fiecărei echipe, sistemele „money line parlays” nu fac acest lucru. Şansa ca Barcelona să o învingă pe Steaua este mai mare de 50%, din aceasta cauză acest sistem nu are cote fixe.

„Money line parlay” ia miza pariului şi o pune pe o echipă, dacă echipa învinge recalculează miza şi o pune în întregime pe următorul meci. Practic miza unui accumulator este produsul tuturor cotelor din acel pariu multiplu.

De exemplu, să zicem că se pune un pariu pe Poli Iaşi 2.60 şi pe CFR Cluj 1.70. Dacă pariorul pune un pariu de 10E, va avea un pariu de 10E pe Poli 2.60, din care va câştiga 26E dacă Poli învinge şi va avea 26E ca miză pe CFR 1.70. Dacă şi CFR învinge, pariorul a transformat 10E în 44,2E.

Alt exemplu: 3 meciuri cu miza de 1E fiecare.

– 1E pe Vaslui să bată Timişoara la cota 1.5 = câştig 1,5E.

– 1E pe Real Madrid să bată Barcelona la cota 1.5 = câştig 1,5E.

-1E pe Steaua să bată Dinamo la cota 2 = câştig 2E.

Pentru cele 3 meciuri, dacă toate pariurile sunt corecte, veţi câştiga în total 5E, din care 3E sunt mize.

La acelaşi pariu dar accumulator cu 3 meciuri folosind aceeaşi sumă a mizei ca aceea de mai sus:

– 3E pe Craiova să bată Timişoara la cota 1.5 = câştig 4,5E care va fi pus ca miză la următorul meci.

– 4.5E pe Real Madrid să bată Barcelona la cota 1.5 = câştig 6,75E care va fi pus ca miză la cel de-al treilea.

– 6.75E pe Steaua să bată Dinamo la cota 2 = câştig 13,5E.
Dacă toate trei rezultatele sunt corecte, veţi câştiga 13,5E din care 3E este miza iniţială. După cum vedeţi este o diferenţă remarcabilă între cele 2 câştiguri.

Deci marele avantaj al unui pariu accumulator este că îţi oferă posibilitatea de a câştiga sume mari cu o miză mică, dar numai dacă toate predicţiile sunt corecte, altfel dacă există o predicţie greşită veţi pierde toţi banii puşi pe acel pariu. Unul dintre motivele pentru care pariurile accumulator sunt atât de profitabile este că ele nu oferă opţiunea de retragere la un anumit număr de meciuri câştigate. De exemplu, dacă cineva a pariat un bilet accumulator pe 5 meciuri şi vede că a facut profit din primele 3 nu există nici o opţiune de a lua câştigurile adunate din primele 3 meciuri. Ceea ce înseamnă că pe ultimele 2 meciuri s-au adunat sume mari ca miză ceea ce ar însemna la un pariu normal o miză mare pe fiecare meci. Pariurile accumulator sunt atât de profitabile deoarece miza creşte de la un meci la altul, miza următorului este câştigul celui de înaintea lui, ceea ce face ca pariurile accumulator să aducă un câştig mare dintr-o miză mică.

Point Spread Parlay

În “point spread parlay” câştigurile sunt fixe, în timp ce câştigurile din “money line parlay” sunt determinate de cotele fiecărei echipe. Cum funcţionează? Casa de pariuri prezintă o listă de jocuri, care au loc într-o anumită zi sau într-un anume turneu, lăsându-te să formezi propriul parlay cu selecţii din această listă. Aceste liste sunt compuse din „point spreads” pentru fiecare joc, cotele fiind ajustate să fie egale incluzând şi comisionul casei (standard este 1.91).

Ne întrebăm dacă este mai bine să pariem individual sau parlay. Tabelul următor  ar trebui sa ne dea răspunsul la această întrebare.

Nr. de meciuri Cotele standard Cotele adevărate
2 meciuri 3.60 4.00
3 meciuri 7.00 8.00
4 meciuri 11.00 16.00
5 meciuri 21.00 32.00
6 meciuri 41.00 64.00
7 meciuri 71.00 128.00

După cum puteţi vedea, jucarea meciurilor individual aduce mai mult profit pariorilor. Dar aceasta nu este totdeauna o opţiune deoarece unele jocuri pot fi în acelaşi timp şi nu există posibilitatea de a reinvesti banii.
Ne întrebăm dacă pariurile parlay sunt pariuri bune. Răspunsul nostru este nu, mai ales parlay-ul de tip point spread unde cotele de parlay sunt mult mai mici decât cele reale. De exemplu, cota reală a unu bilet parlay cu 3 echipe când faceţi point spread este 8, în timp ce câştigul este evaluat la 7 şi devine din ce în ce mai rău când pariaţi pe mai multe echipe.
Dacă totuşi folosiţi acest sistem, sfatul nostru este să pariaţi pe cât mai puţine echipe. Este recomandat de făcut parlay la 2, 3 sau 4 echipe. Dacă depăşiti 4 echipe pierdeţi avantajul faţă de casa de pariuri. În loc să faceţi un parlay cu 5 echipe pe 10E, puneţi un bilet parlay cu 3 echipe pe 30E. De cele mai multe ori veţi fi mai bucuros şi câştigurile vor fi mai mari.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.