Bet trough your mobile phone at Get`s BetPariem pe mobil la Get`s Bet

joi, 28 noiembrie 2019

The mobile applications of the betting operators are used more frequently, and the players are looking for the best options. What really mater are the stability, the speed, the variety of the offer, the ease of use, the latency times. If we add the dedicated options for mobile platforms, the friendly interface, attractive offers and quick access to deposits and payments, we have the image of an application which permits us to constantly bet.

And not only sports bets are to be considered, but also the other accessible sections. Because we also have times when we want to try something new, play slots or place bets on virtual sports.

Get’s Bet mobile app

Get`s Bet is one of the betting houses that stands out for their very valuable odds. Generally, over the market average. There are many other advantages that this operator offers us, including the mobile application. You can find it here https://aplicatie.getsbet.ro/android.html available for Android 8, Android 7 and earlier. When installing it, we must access the Settings menu to allow the installation of applications that are from a source other than the Google Play Store. It is fast and easy to use, it is worth installing it on our phone.

What are the great advantages? We can stay logged into the game account for a longer period of time, we can receive notifications for betting events and we have customization options. And in the case of live betting we have stability and we can bet easily.

How Get`s Bet mobile application works

The availability, the design, the speed of loading and reaction, the important functions, the accessibility and, last but not least, the special functions, the dedicated mobile offers, are the ones that make the difference. After installation, the application occupies 30 Mb. It’s version 1.0.

aplicația mobilă Get`s Bet

With the mobile application we are always up to date with the latest sports events and we can bet and watch how the match we placed a bet on is played. They have one of the best live match offers, hundreds of special bets on the top matches and the ability to deposit and withdraw cash immediately in over 500 street agencies.

Other reasons to use the application:
* We can receive exclusive offers for the users of the application
* Advanced options, we can log in immediately, using native features such as touch-id or face-id

* We quickly control close to the winning bets or the ones we oscillate; for this we have (partially or totally) cash out
* We can place fast bets, on intervals, on periods of time, even “on minute”!
* Pulse bet, comes with an adrenaline burst!
* We can create our own bet, with the SuperCombo function. Here we can choose up to 6 bets on the same match.Aplicațiile mobile ale operatorilor de pariuri devin din ce în ce mai utilizate, iar jucătorii sunt cei care caută cele mai bune opțiuni. Stabilitatea, rapiditatea, varietatea ofertei, ușurința utilizării, timpii de latență contează enorm. Dacă adăugăm și opțiunile dedicate pentru platformele mobile, interfața prietenoasă, ofertele atrăgătoare și accesul rapid la depuneri și plăți, avem imaginea unei aplicații pe care să pariem constant.

Și nu doar pariurile sportive sunt de luat în calcul ci și celelalte secțiuni accesibile. Pentru că avem și momente în care dorim să încercăm ceva nou, să jucăm la sloturi sau să punem pariuri pe sporturi virtuale.

Aplicația mobilă Get`s Bet

Get`s Bet este una dintre casele de pariuri care se remarcă prin cotele foarte valoroase. În general, peste media oferită de piață. Sunt și multe alte avantaje pe care ni le oferă acest operator, printre ele numărându-se și aplicația pentru mobil. O găsim aici https://aplicatie.getsbet.ro/android.html disponibilă pentru Android 8, Andoid 7 și versiunile anterioare. Când o instalăm trebuie să permitem în Setări instalarea aplicațiilor care se află în altă sursă decât Magazinul Google Play. Este rapidă și ușor de folosit, merită să o instalăm pe telefonul nostru.

Care sunt marile avantaje? Putem rămâne logați în contul de joc o perioadă mai lungă de timp, putem primi notificări la evenimentele pariate și avem opțiuni de personalizare. Și în cazul pariurilor live avem stabilitate și putem miza cu ușurință.

Cum funcționează aplicația mobilă Get`s Bet

Disponibilitatea, design-ul, viteza de încărcare și reacție, funcțiile importante, accesibilitatea și, nu în ultimul rând, funcțiile speciale, ofertele dedicate pentru mobil, fac diferența. După instalare, aplicația ocupă 30 Mb. Este versiunea 1.0.

aplicația mobilă Get`s Bet

Cu aplicația de mobil suntem mereu la curent cu ultimele evenimente sportive, putem paria și viziona cum decurge meciul pe care am mizat. Ei au una dintre cele mai bune oferte de meciuri live, sute de pariuri speciale pe meciurile de top și posibilitatea de a depune și retrage cash imediat în peste 500 de agenții stradale.

Alte motive pentru care să folosim aplicația:
* Putem primi oferte exclusive pentru utilizatorii aplicației
* Opțiuni avansate, ne putem loga imediat, folosind funcții native cum sunt touch-id sau face-id

* Contrăm rapid pariurile aproape de câștig sau cele la care oscilăm; pentru asta avem la dispoziție cash-out (parțial sau total)
* Putem pune pariuri rapide, pe intervale, perioade de timp, chiar și “la minut”!
* Pariul Puls, vine cu un plus de adrenalină!
* Ne putem crea propriul pariu, cu funcția SuperCombo. Aici putem alege până la 6 pariuri pe același meci.





Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.