Pai Gow, that ancient Chinese spirit which makes the poker game more entertainingPai Gow, străvechiul spirit chinezesc care face jocul de poker mult mai distractiv

duminică, 19 septembrie 2010

This traditional Asian game is played with tiles that look like dominos. To make it easier to understand, an American version was introduced using standard playing cards and the ranking of hands were fashioned after poker hands.

The game of Pai Gow Poker combines the ancient Chinese game of Pai Gow and Poker. Pai Gow literally means, “Make nine”. In ancient China, the word p’ai stood for both the cards and the dominoes. The same word represented both the objects, as there is no significant difference between cards and dominoes in China. Chinese people started playing it thousands of years ago with domino tile sets. In modern times, Pai Gow Poker has become a great attraction among the gamblers in cities like California and Nevada. While people used to play the Chinese Pai Gow with domino tiles, its American version uses normal cards. Pai Gow Poker has a very similar playing style with many other card games. People who learn the game often end up being avid players.

Pai Gow Poker is played with a standard 52-card deck and one joker. The joker can be used as an ace or a wild card to complete a straight, a flush or straight flush only. The game is played on a blackjack-size table with up to six players and a banker. The players are playing against the banker. In most cases, the casino acts as the banker although players can chose to bank the game if they wish to. This would require having enough money to cover all of the other player’s bets. The casino collects a five- percent commission on all winning bets.

To start the game, the players make their bets according to the table minimum. The dealer shuffles the cards and deals out seven stacks containing seven cards. This is done no matter how many players there are. The Banker shakes a cup containing three dice to determine who gets the first hand.

The player looks at their seven cards and sets them into a two-card hand and a five-card hand. There is a place marked on the table to place your hands. The two-card hand is placed in front and the five-card hand is placed behind it. If both of your hands beat the Banker’s two hands you win. If one of your hands beats the Bankers and one loses it is a push and there are no winners. If either of your hands has the exact same value as the Banker’s hand it is a tie, which is called a copy and the Banker wins. If the Banker’s two hands beats both of your hands you lose.

When you are setting your hands, your five-card hand must be a higher value than your two-card hand. If you make a mistake and the two-card hand is higher it is a “foul” and you lose automatically. When the casino acts as the Banker, the dealers must set their hands according to certain rules, which is called the “House Way.” If you are unsure of how to set your and you can ask the dealer to set it the “House Way.” This will keep you from making a mistake.

Yes, Pai Gow is another variant of poker, but with a certain twist to it. You can say that the game goes pretty much along the lines of blackjack where players wage their games against the banker and not amongst themselves.Acest joc asiatic tradiţional se joacă cu piese care arată precum cele de domino. Pentru o mai buna înțelegere, a fost introdusă o versiune americană ce utilizează cărţile de joc obişnuite, iar rangurile mâinilor au fost adaptate la modelul mâinilor din jocul de poker. 

Jocul de poker Pai Gow este o combinaţie a vechiului joc chinezesc de Pai Gow şi poker. Pao Gow înseamnă “realizează nouă”. În China antică, termenul P’ai era folosit şi pentru cărţi şi pentru piesele de domino. Acelaşi termen reprezenta ambele obiecte, întrucât în China nu exista nicio diferenţă între cele două. Chinezii au început să îl  joace cu mii de ani în urmă, utilizând piese de domino. În modernism, Pokerul Pai Gow a devenit o atracţie extraordinară pentru jucătorii din zone precum California sau Nevada. În timp ce oamenii obişnuiau să joace Poker Pai Gow cu piese de domino, în versiunea americană a jocului erau utilizate cărţi de joc obișnuite. Pokerul Pai Gow se bazează pe aceleaşi coordonate de joc ca şi multe alte jocuri de cărţi. De cele mai multe ori, cei care învaţă acest joc, devin jucători împătimiți.

Pokerul Pai Gow se joacă cu 52 de cărţi de joc şi 1 joker. Jokerul poate juca rolul unui as sau wild card pentru completarea unor mâini precum straight, flush sau straight flush. Jocul se desfaşoară pe o masă de blackjack cu maxim 6 jucători şi un bancher. Jucătorii joacă împotriva bancherului. În cele mai multe cazuri, cazinoul are rolul de bancă, deşi jucătorii pot să crediteze jocul dacă doresc. Este nevoie să aibă suficienţi bani pentru a acoperi toate pariurile celorlalţi jucători. Cazinoul colectează un procent de 5 %  din toate pariurile căștigătoare.

Pentru începerea jocului, jucătorii trebuie să plaseze pariurile în funcţie de minimul mesei. La rândul său, dealerul îşi va împărţi cele şapte cărţi în două mâini şi le va aşeza cu faţa în sus. Acest lucru se face indiferent de numărul de jucători de la masă. Dealerul aruncă zarurile  pentru a stabili cine primeşte prima mână.

Jucătorii văd cele 7 cărţi pe care le-au primit şi le aşază într-o mână de 2 şi una de 5. Mâna de 2 cărţi se aşază în faţă, iar mâna de 5 cărţi în spatele ei. Dacă ambele mâini bat cele două mâini ale dealerului, jucătorul câştigă. Dacă jucătorul câştigă cu o mână şi pierde cu cealaltă, jocul se încheie cu un „Push” şi nu există niciun căştigător. Dacă oricare dintre mâinile jucătorului are aceeaşi valoare ca cele ale dealerului este “Egalitate” şi dealerul câştigă. Dacă cele două mâini ale dealerului bat ambele mâini ale jucătorului, acesta din urmă pierde.

În momentul în care jucătorul stabileşte mâinile, valoarea mâinii de 5 cărţi trebuie să fie întotdeauna mai mare decât valoarea mâinii de 2 cărţi. Dacă jucătorul face o greşeală şi mâna de 2 cărţi este mai mare, este “Foul” şi jucătorul pierde automat. Atunci când cazinoul are rolul de bancă, dealerii trebuie să stabilească mâinile ţinând cont de anumite reguli, numite “House Way”. Dacă jucătorul nu este sigur de modalitatea de a îşi stabili mâna, poate ruga dealerul să procedeze conform principiului “House Way” – Regula Casei. Acest lucru împiedică jucătorul să facă anumite greşeli.

Într-adevăr, Pai Gow este o altă variantă de poker. Se poate spune că Pai Gow urmează în mare parte regulile de blackjack, unde jucătorii joacă împotriva bancherului şi nu unul împotriva celuilalt.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.