ORGANIZAREA RESPONSABILĂ A JOCURILOR DE NOROC

miercuri, 10 aprilie 2019

 

de Ana Maria CALANCEA

Avocat Stagiar

Cabinet de Avocat  Mihai Cătălin LUCA

 

Ordonanța nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc enunță la art. 10 alin. (3) principiile generale ale acestei activități, astfel: Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc se va desfășura în condițiile elaborării și implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei legi și a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare și supraveghere a furnizării și consumului de jocuri de noroc tradiționale și la distanță, cu condiția respectării principiilor privitoare la:

(i)    protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;

(ii) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate;

(iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

(iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;

(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum și prevenirea infracțiunilor privind ordinea publică, siguranța națională și sănătatea publică.

(vi) dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc.

 

Deși principiile mai sus amintite nu definesc în mod expres noțiunea de joc responsabil, din analiza legislației în vigoare se poate desprinde concluzia că organizatorii de jocuri de noroc trebuie să își desfășoare activitatea într-un echilibru constant între interesele lor economice și protecția persoanelor vulnerabile.

 

Primul principiu enunțat vizează organizarea și exploatarea jocurilor de noroc într-o manieră care să asigure protecția minorilor și care să prevină accesul acestora la astfel de activități. Pentru a preîntâmpina efectiv participarea persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani la jocurile de noroc, legiuitorul a  stabilit prin art. 7 alin. (1) din O.U.G nr. 77/2009 faptul că minorii nu pot dobândi calitatea de participant la jocurile de noroc și că accesul acestora în locațiile specializate, la mijloacele de joc sau la activitate sunt interzise. Însă, pentru a evita lezarea minorilor prin astfel de activități,  organizatorii de jocuri de noroc ar trebui să își promoveze activitatea într-o  modalitate responsabilă din punct de vedere social, pentru a garanta că jocurile de noroc rămân o sursă de activități recreative și de divertisment destinată exclusiv adulților.

 

Promovarea jocurilor de noroc cu respectarea limitelor impuse de legislația în vigoare are ca scop atât protecția minorilor, cât și protecția persoanelor vulnerabile care sunt predispuse să dezvolte dependență față de aceste activități. Conform dispozițiilor art. 6 din Normele Metodologice acțiunile de promovare a activităților de jocuri de noroc desfășurate pe teritoriul național se realizează cu respectarea principiilor privind protecția minorilor și participarea responsabilă la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituțiilor de învățământ, a așezămintelor socioculturale sau religioase și vor cuprinde în mod vizibil interdicția minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum și seria și numărul licenței de organizare a activității de jocuri de noroc, precum și sigla ONJN.

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, prin jurisprudența sa, reguli de bază pentru comunicările comerciale privind serviciile de jocuri de noroc. Astfel, promovarea  acestor servicii nu poate viza încurajarea predilecției naturale a consumatorilor pentru jocurile de noroc prin stimularea participării lor active la acestea, de exemplu prin prezentarea jocurilor de noroc ca fiind o activitate banală sau prin creșterea atractivității jocurilor de noroc cu ajutorul promovării unor mesaje publicitare care promit câștiguri majore (Cauza C-347/09 Dickinger and Omer).

 

Cu privire la acest aspect, legiuitorul român a aliniat legislația națională cu tendințele europene, introducând la art. 7 din Ordonanță aliniatul 4 conform căruia se interzice afișarea în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc a valorilor sau a bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau jackpot-uri reale sau simulate.

 

În toate cazurile, organizatorii de jocuri de noroc pot utiliza mijloacele individuale în vederea prevenirii dependenței față de jocurile de noroc. În situația jocurilor de noroc la distanță, participanții la aceste activități au la îndemână posibilitatea autoexcluderii temporare sau permanente. Astfel, potrivit art. 132 din Normele Metodologice organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o facilitate care să permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc sau întreruperea accesului la joc pe o perioadă prestabilită de maximum 7 zile. Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadru unui joc al organizatorului de jocuri de noroc la distanță, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opțiunea de consiliere și tratament al dependenței patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament. Totodată, prevederile art. 132 interzic în mod expres organizatorilor de jocuri de noroc la distanță să transmită material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent ori celor care au solicitat întreruperea accesului la jocurile de noroc. De asemenea, în cadrul activității de jocuri de noroc la distanță, jucătorii au posibilitatea de a-și stabili limite de depozite zilnice, săptămânale și lunare.

 

Conform dispozițiilor din capitolul III alin. 4 din Recomandarea nr. 478/2014 a Uniunii Europene privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, ar trebui afișate în mod vizibil pe prima pagină a website-ului de jocuri de noroc al operatorului următoarele informații:

(a) datele de identificare ale societății sau alte mijloace care garantează că operatorul poate fi identificat și contactat, printre care următoarele: denumirea societății, locul de înregistrare; adresa de e-mail;

(b) mențiunea „jocurile de noroc sunt interzise minorilor”, pe care să fie  precizată vârsta minimă sub care practicarea jocurilor de noroc nu este permisă;

(c) mențiunea „jocuri de noroc responsabile”, care oferă următoarele informații:

(i) precizarea că practicarea de jocuri de noroc poate fi dăunătoare dacă nu este controlată;

(ii) informații cu privire la măsurile de sprijin al jucătorilor pe site-ul web;

(iii) teste de autoevaluare pentru ca jucătorii să-și verifice propriul comportament în materie de jocuri de noroc;

(d) un link către cel puțin o organizație care oferă informații și asistență pentru tulburările comportamentale asociate jocurilor de noroc.

 

 

 

În privința jocurilor de noroc tradiționale, personalul din agenții trebuie instruit cu privire la aspectele ce conturează noțiunea de joc responsabil ca în situația în care depistează în rândul consumatorilor comportamente specifice dependenței patologice să aibă posibilitatea de a-i îndruma corespunzător.

 

Principiul supravegherii operațiunilor realizate de către organizatorii de jocuri de noroc este adus la îndeplinirea prin interconectare a mijloacelor de joc in sistemul informatic centralizator care asigură transmiterea către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în timp real a informațiilor privind activitatea desfășurată. Totodată, asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către organizatorii de jocuri de noroc se realizează prin raportarea către autoritatea competentă a rezultatelor financiare ale organizatorului, a dovezilor privind înregistrarea declarațiilor fiscale la organele competente și a dovezilor care atestă plata taxelor.

 

În ceea ce privește prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc, operatorii pot adopta la nivel intern anumite măsuri constând în verificarea și înregistrarea tranzacțiilor, măsuri de cunoaștere a clientelei, raportarea către autoritățile competente a tranzacțiilor având valoarea peste 15.000 Euro.

 

Unul dintre aspectele de interes ale principiilor enunțate constă în dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc. Având în vedere faptul că activitatea de jocuri de noroc este o activitate permisă și reglementată pe teritoriul României, iar dreptul de organizarea al acesteia este acordat de stat doar operatorilor care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare, autoritățile ar trebui să acorde un interes sporit în ceea ce privește protecția jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc. Conform art. 10 alin. (4)  din Ordonanță se înființează pe lângă O.N.J.N. o activitate finanțată integral din venituri proprii pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social.  Legislația anterioară a prevăzut, la rândul ei, constituirea unei fundații al cărei obiectiv era identic cu cel prevăzut pentru activitatea ce urmează a fi înființată pe lângă O.N.J.N. Din nefericire, această fundație nu a fost constituită, însă apreciem că în contextul dezvoltării constante a acestor activități, autoritățile competente vor grăbi demersurile pentru ca în viitorul apropiat să fie implementate programe eficiente de protecție a jucătorilor împotriva dependenței față de jocurile de noroc.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *