ORGANISMELE DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII. IMPACTUL MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE

miercuri, 15 noiembrie 2023

Având în vedere ultimele modificări legislative din domeniul jocurilor de noroc, precum și discuțiile din spațiul public cu privire la viitoarele modificări, încercăm prin prezentul articol să aducem în discuție prevederile care influențează direct activitatea OEC-urilor și problemele care există de ceva vreme în acest domeniu de nișă.

Pornim de la faptul că modificarea prin prevederile OUG 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, apărută în M. Of. al României, Partea I, nr. 905 din 6 octombrie 2023, nu a fost notificată Comisiei Europene conform prevederilor Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (transpusă în legislația națională prin prev. HG nr. 1.016 din 25 iunie 2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare). Acest aspect a făcut obiectul unui aviz negativ dat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (conform adresei nr.122.016/04.10.2023 (pe care o prezentăm din surse publice) care subliniază obligativitatea notificării încă din faza de proiect a normei legale.

Raspuns Ministerul Economiei privind lipsa de notificare a legislatiei tehnice la CE

Amintim aici faptul că RMC, împreună cu alte OEC-uri, au semnalat tendința ONJN de a emite reglementări tehnice fără a notifica CE, iar instanțele de judecată naționale nu au ținut cont nici măcar de răspunsurile primite de la CE (document pe care îl prezentăm public pentru prima dată), prin care s-a modificat deja celebrul Ordin 404 al Președintelui ONJN prin Ordinul nr. 86/17.06.2021 al Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr.404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, iar aceasta se dovedește a deveni o practică în acest domeniu nearmonizat al jocurilor de noroc.

Raspuns CE

În ceea ce privește ultima modificare a legislației, subliniem faptul că OEC-urile nu fac parte din categoria „organizatorilor jocurilor de noroc licențiați” și nici nu sunt „persoane juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II”, chiar dacă Organismele de Evaluare a Conformității dețin licență clasa a II-a, ca atare nu trebuie să plătească contribuțiile anuale prevăzute la articolul 10, alin.(4). Precizăm că OEC-urile desfășoară doar activități de efectuare a controlului tehnic asupra mijloacelor de jocuri de noroc în cele patru modalități consacrate care constau în: aprobări de tip, verificări tehnice inițiale, verificări tehnice periodice și verificări tehnice după reparații, aspect care certifică neimplicarea directă în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și implicit inexistența obligației de a plăti sumele aferente activității finanțată integral din venituri proprii a ONJN.

RMC – ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

Un alt aspect care trebuie menționat, este blocajul în care se găsește la acest moment ONJN-ul prin faptul că, modificările sus-menționate, obligă Comitetul de Supraveghere să țină ședințele în prezența a cel puțin 9 membrii (din 11), iar în luna Octombrie a.c., nu au putut ține ședința din cauza faptului că sunt numiți doar 8 dintre membrii Comitetului de Supraveghere. Acest aspect are un impact negativ asupra desfășurării activității specifice atât pentru operatorii de jocuri de noroc, cât și pentru ceilalți licențiați. Sperăm ca factorul politic să conștientizeze că prin aceste bariere artificial create, sunt diminuate veniturile la bugetul de stat și activitatea operatorilor licențiați și că această situație poate genera întreruperi ale activităților din industria de jocuri de noroc (spre exemplu sunt firme care trebuie să obțină licența, să prelungească autorizațiile de funcționare, sau operatori care pot cădea sub numărul minim de mijloace de joc – fapt ce implică de drept anularea licenței, etc.).

Un ultim aspect pe care ne dorim să-l semnalăm constituie nou introdusa obligație a operatorilor licențiați clasa I, de a obține un aviz de la ONJN (nu se știe încă dacă trebuie obținut de la DGAJN sau de la Comitetul de Supraveghere) pentru mutarea mijloacelor de joc tip slot machines. Obținerea unui astfel de aviz, dovedește încă odată faptul că reglementarea este de natură tehnică și trebuia notificate CE, și totodată îngreunează activitatea licențiaților clasa a I-a (o prevedere birocratică – care mai adaugă o hârtie în plus la maldărul de documente zilnice, lunare, trimestriale și anuale), și impactează inclusiv activitatea OEC-urilor care vor fi nevoite să deplaseze echipele de tehnicieni prin toată țara pentru a efectua verificările tehnice metrologice (fapt ce generează costuri în plus pentru OEC – deplasare, diurnă, costuri cu combustibilii, cazare, masă pentru angajați, etc.).

Regio Metro Cert

Așteptăm cu deosebit interes normele de aplicare pentru ultimele modificări legislative, și sperăm ca ONJN să rezolve între timp și problema cu aplicarea Ordinului 86/2021, care la acest moment a fost amânată până la data de 31 decembrie 2023.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.