Operatorii străini de jocuri de noroc online vor plăti mai multe taxe în România

marți, 14 mai 2024

Odată cu extinderea accesării platformelor de jocuri de noroc online de către consumatorii români, autoritățile din țara noastră au adoptat o serie de măsuri pentru a creşte colectarea de taxe şi impozite de la operatorii străini de astfel de platforme. În acest context, a fost aprobată recent o lege ce obligă operatorii nerezidenți de jocuri de noroc online să se înregistreze fiscal în România şi să plătească impozite pentru profiturile realizate aici.

 

Material de opinie de Daniel Grigore, Director, Impozitare Directă, Şi Simona Mergeani, Director, Prețuri de Transfer, Deloitte România

Introducerea unui astfel de principiu reprezintă o premieră și o excepție în același timp, deoarece, conform regulilor internaționale de fiscalitate, fie ale Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică, fie ale Uniunii Europene, un nerezident nu poate plăti impozit într-o țară în care nu este stabilit din punct de vedere fiscal.

Această reglementare, respectiv Legea 107/2024, care ratifică Ordonanța de Urgență 82/2023, impu­ne deci înregistrarea unei entități impozabile în România.

Deloitte

Ce opțiuni au la dispoziție operatorii de jocuri de noroc

Concret, OUG 82/2023 a introdus noi reguli pentru operatorii nerezidenți de jocuri de noroc la distanță, care doresc să activeze pe piața din România (sau care activează deja). În esență, aceasta le-a impus să opereze la nivel local printr-o prezență impozabilă în țara noastră, pentru a putea continua să își exercite activitatea și pentru a-și menține licențele de operare. În acest scop, legislația a oferit mai multe opțiuni de conformare: reorganizări transfrontaliere (fuziune, divizare sau transfer de afacere), stabilirea unui sediu permanent, înființarea unei noi entități care să obțină altă licență.

Din practica pieței a reieșit că majoritatea operatorilor au ales înființarea unui sediu permanent în România, întrucât, prin comparație cu celelalte opțiuni, este mai eficientă din perspectiva costurilor și a perioadei de timp necesare pentru implementare.

Care sunt consecințele fiscale?

Dar înregistrarea sediului permanent nu este doar o formalitate, ci implică o serie de analize fiscale și o documentare complexă, care trebuie gestionate cu atenție. Pe lângă preluarea responsabilităților ce derivă din deținerea licenței de operare a jocurilor de noroc la distanță, sediile permanente  trebuie să se conformeze regulilor fiscale ce vizează sfera impo­zitului pe profit și, implicit, principiile prețurilor de transfer. Astfel, provocarea apare în momentul stabilirii nivelului profitului impozabil ce trebuie declarat de sediul permanent, iar o astfel de analiză nu poate fi făcută fără considerente ce vizează: profilul funcțional al sediului permanent, veniturile și cheltuielile alocabile acestuia, toate acestea eva­luate din perspectiva prevederilor în vigoare ale Codului Fiscal românesc.

Așadar, unul dintre cele mai complexe aspecte ale acestei tranziții constă în gestionarea prețurilor de transfer, un proces ce necesită o analiză minuțioasă a funcțiilor și riscurilor asociate activității în care este implicat sediul permanent, analiză ce va sta la baza alocării veniturilor și cheltuielilor către acesta, asigu­rându-i conformitatea fiscală și eficiența operațională.

În același timp, ar trebui avute în vedere și implicațiile fiscale din statul de rezidență al companiei care înregistrează sediul permanent. Acest aspect este delicat întrucât, judecând la nivel teoretic, acel stat pierde dreptul de impozitare al activității de operare de jocuri de noroc la distanță pe piața din România.

Din perspectiva raportării, un aspect mai puțin cunoscut este raportarea tranzacțiilor transfron­taliere conform Directivei Europene DAC 6. Stabilirea sediului permanent se califică drept reorganizare transfrontalieră din perspectivă fiscală iar toate semnele distinctive specifice DAC 6 trebuie analizate în ambele state participante la operațiune, pentru a determina în ce măsură este necesară raportarea operațiunii la autoritățile fiscale.

Ce impozit vor plăti operatorii de jocuri de noroc?

În funcție de dimensiunea activităților, este foarte probabil ca mulți operatori să depășească, la 31 decembrie 2024, limita de 50 de milioane de euro venituri totale. În consecință, mare parte din aceste sedii permanente ar putea intra, începând cu 2025, sub incidența impozitului minim pe cifra de afaceri (alternativ la impozitul pe profit de 16%, dacă acesta este mai mic). De reținut că baza impozabilă pentru acest impozit este reprezentat de veniturile totale cu foarte puține excepții nesemnificative valoric.

Concluzii și recomandări

Adaptarea la aceste schimbări legislative reprezintă o provocare semnificativă pentru operatorii nerezidenți de jocuri de noroc la distanță. Astfel, este esențial ca aceștia să procedeze la documentarea riguroasă a tuturor operațiunilor și a profilului funcțional al sediului permanent, pentru a asigura conformitatea fiscală și pentru a evita discuții complicate în cadrul inspecțiilor fiscale viitoare.

Această schimbare legislativă marchează un moment crucial în reglementarea sectorului jocurilor de noroc la distanță în România, cu implicații profunde atât pentru operatorii din industrie, cât și pentru structura fiscală națională. Prin urmare, monitorizarea continuă și adaptarea la noile cerințe rămân prioritare pentru toți actorii implicați.

taxe

Despre Deloitte România

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 3.400 de profesioniști.

 

Bio Simona Mergeani – Director, Prețuri de Transfer, Deloitte România

Începând cu 2010, Simona și-a dezvoltat experiența profesională în domeniul prețurilor de transfer, ea a realizat proiecte de documentare a tranzacțiilor intra-grup derulate de companii multinaționale care operează în diverse domenii: Energie, Produse Industriale și Construcții, Industria farmaceutică, Comerțul cu amănuntul și Imobiliare și a asistat clienți în cadrul controalelor fiscale.

Mai mult, Simona a fost implicată într-o gamă variată de proiecte de pregătire și revizuire de documentații de prețuri de transfer, consultanță pentru grupuri multinaționale și locale de companii, litigii fiscale, expertize fiscale sau proiecte de restructurare.

Simona este Consultant fiscal autorizat, Expert fiscal judiciar și membră a Camerei Consultanților Fiscali din România.

 

Bio Daniel Grigore – Director, Impozitare directă, Deloitte România

Daniel este membru în Camera Consultanților Fiscali din România și este implicat în multiple proiecte precum: fuziuni și achiziții, restructurări de grup, asistență la inspecții fiscale, proiecte de tax due diligence, asistență cu privire la calculul de impozit pe profit, revizii fiscale, asistență privind impozitul pe profit și impozitarea internațională pentru clienți activi atât pe piața domestică, cât și pe cea internațională.

Experiența lui Daniel de peste 10 ani acoperă toate industriile, dar, în prezent se concentrează pe industria serviciilor financiare, farmaceutică și servicii medicale și industria manufacturieră. Portofoliul său include clienti semnificativi pentru piața din România, activi în domeniile bancar/financiar, producători, industria farmaceutică și servicii medicale și produse și servicii de larg consum.

Daniel este absolvent al Facultății de Finanțe Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul ASE București si este în curs de a obține diploma ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.