Omaha poker, an extremely exciting and easy game to masterOmaha Poker, un joc incitant şi uşor de stăpânit

sâmbătă, 5 iunie 2010

Obviously all poker games have levels of complexity, but the contrasts between Omaha and its closest cousin, Texas Hold’em, reveal Omaha to be much simpler. While the „Texas” version is by far the most popular form of Holdem these days, Omaha Hold’em continues to be popular at both the higher and lower limits.

Omaha is a nine-card hi-lo poker game that uses a dealer button, blinds and community cards. Omaha poker is a form of Texas Hold’em, except the players are dealt 4 hole cards (face down) as their initial starting hand prior to the flop and five board cards as community cards. The community cards are dealt face up in the center of the table in the same manner as in Texas Hold’em with betting after each round. Players play in turn clockwise. Two players to the left of the dealer button post blinds. There are 3 other betting rounds; the flop, the turn, and the river. The five community cards and their rankings are used by all active players. After the final betting round, the players remaining in the hand will then show all their cards. To qualify for a winning low hand, a player must have five cards of 8 or lower with no pair using two from their hand and three from the board (community cards). Straights or flushes may be used for the low hand if all the cards are 8 or below. Action starts with the first player to the left of the blinds beginning the betting. Players may bet, check, raise, or fold in turn. Community cards are then dealt face up in the center of the table in the same manner as in Texas Hold ‘em with betting after each round.

Players must use exactly 2 cards from their 4-card hand (initial hole cards) and 3 cards from the community cards to produce their best 5-card hand. The hole cards and the board cards are interchangeable for high or low. In order for there to be a low, there must be a combination of 2 cards from the player’s hand and 3 from the board with a denomination of eight or smaller. Ace is low for this purpose. A wheel (A-2-3-4-5) is the best possible low and neither a straight nor a flush count against you for low. In the showdown, the player must use 2 cards from his hand and 3 from the board exactly. Player may use different cards for high and low. After the final betting round, the players remaining in the hand will then show all their cards. If there is no low, high will get the entire pot. If there is a qualifying low hand, it splits the pot with the winning high hand.

There are two types of Omaha High games: Limit Omaha High (there is a specific betting limit applied in each game and on each round of betting); Pot Limit Omaha High (a player can bet what is in the pot).

Omaha 8 or Better (also known as Omaha Hi/lo) is one of the most popular poker game. Usually there are two types of Omaha 8 or Better games played: Limit Omaha 8 or Better (there is a specific betting limit applied in each game and on each round of betting); Pot Limit Omaha 8 or Better (a player can bet what is in the pot).Este evident că toate jocurile de poker au un anumit nivel de complexitate, însă, comparând Omaha cu vărul său apropiat, Texas Hold’em, descoperim că primul este mult mai simplu. Deşi versiunea ″Texas″ este cea mai populară versiune a Hold’em, cel puţin, în ultima perioadă, Omaha Hold’em continuă să fie un joc apreciat, atât pentru limitele mici, cât şi pentru cele mari.

Omaha este un joc de hi-lo cu 9 cărţi, în care este nevoie de un jeton de dealer, blinduri şi cărţi comune. Omaha este o versiune a Texas Hold’em, cu excepţia faptului că jucătorii primesc 4 cărţi cu faţa în jos (cărţile de buzunar), aceasta fiind mâna iniţială premergătoare flopului şi alte 5 cărţi comune, care se împart la centrul mesei, cu faţa în sus, în acelaşi stil ca la Texas Hold’em. Se poate paria după fiecare rundă, iar mersul jocului este în sensul acelor de ceasornic. Cei doi jucători din stânga dealerului pariază blindurile. Sunt trei runde în care se poate paria: flop, turn şi river. Cele 5 cărţi comune şi valoarea lor pot fi folosite de orice jucător. După ultima rundă în care se pariază, jucătorii rămaşi arată cărţile. Pentru a se califica la o mână câştigătoare mică, jucătorul trebuie să aibă 5 cărţi cu valoarea 8 sau mai mici, fără nicio pereche, folosind două din mâna sa şi trei de pe masă. Culoarea sau chinta pot fi folosite la o mână mică doar dacă toate cărţile au valoare mai mică sau egală cu 8. Acţiunea începe cu jucătorul din stânga blindurilor, care porneşte miza. Jucătorii pot astfel paria, da pas, pot creşte miza sau se pot retrage. Cărţile comune sunt apoi împărţite la centrul mesei exact ca la Texas Hold’em, plasându-se pariuri după fiecare rundă.

Jucătorii trebuie să folosească exact 2 cărţi din mâna de 4 (cărţile de buzunar) şi trei dintre cele de pe masă, pentru a obţine cea mai bună mână de 5 cărţi. Cărţile de buzunar şi cele de pe masă sunt substituibile pentru high şi low. Pentru a realiza un low (mâna cea mai mică), trebuie să ai o combinaţie de 2 cărţi din mână şi 3 de pe masă, cu valori de 8 sau mai mici. Asul se consideră valoare mică în acest caz. O suită (A-2-3-4-5) este cea mai bună mână mică posibilă şi nu poate fi depăşită de culoare sau chintă. În partea de final, jucătorul trebuie să folosească exact 2 cărţi din mână şi 3 de pe masă, şi se pot folosi combinaţii diferite pentru high şi low. După runda de pariuri finală, toţi jucătorii rămaşi îşi vor arăta cărţile. În cazul în care nu există o mână mică, cea mare va câştiga întregul pot. Dacă în schimb există mână mică, potul se împarte.

Sunt două tipuri de jocuri Omaha High: Limit Omaha  High (unde se pariază până la o anumită limită, la fiecare rundă), Pot Limit Omaha High (unde un jucător poate paria doar cât se află deja în pot).

Omaha 8 sau Better (cunoscută şi sub numele de Omaha Hi-Lo) este unul dintre cele mai populare jocuri de poker. Cele mai întâlnite tipuri de Omaha 8 sau Better sunt: Limit Omaha 8 sau Better (unde există o limită de pariu pentru fiecare rundă) şi Pot Limit Omaha 8 sau Better (unde jucătorul poate paria ce există deja în pot).

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.