Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, un nou început

miercuri, 6 martie 2024

Ca urmare a invitației revistei Casino Inside vă prezentăm în cele ce urmează un interviu cu noul Președinte al ONJN, domnul Gheorghe-Gabriel Gheorghe, prin care am dorit să vă oferim un material informativ direct de la sursă despre principalele problematici care frământă industria noastră precum digitalizarea instituției, reîntrunirea Consiliului Consultativ, reorganizarea Oficiului, despre AWP-uri, despre Joc Responsabil sau despre “lista neagră” a siteurilor de jocuri de noroc și multe alte subiecte. Vă invităm să-l citiți.

Gheorghe Gabriel Gheorghe

La revenirea dumneavoastră în echipa de conducere a ONJN, vă rugăm să ne spuneţi cum   aţi regăsit instituţia, oamenii care lucrează aici şi care credeţi că este nivelul la care se află  piaţa jocurilor de noroc din ţara noastră?

Revenirea mea în echipa de conducere a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc a survenit la mai bine de 7 ani. Aşteptările mele erau mai mari în ceea ce priveşte modul de organizare a activităţii interne a Oficiului. Trebuie să recunosc că în aceşti ani domeniul jocurilor de noroc, domeniu extrem de activ şi dinamic, a cunoscut o evoluţie spectaculoasă, având drep consecinţe modificări la nivelul legislaţiei specifice jocuri lor de noroc şi la stabilirea de noi atribuţii şi compentenţe în sarcina Oficiului. 

În PNNR există o sumedenie de fonduri prevazute pentru digitalizare, se intenţionează accesarea, anul acesta, de fonduri care să permită digitalizarea efectivă a ONJN în aşa fel încât să existe o mai uşoară interacţiune între instituţie şi petenţi? Pe când credeţi că vor fi primite la Oficiu documentele în format electronic şi cand vor fi emise de instituţie licenţele, autorizaţiile şi alte avize în format electronic? Care dintre proiectele vechi, de la începutul instituţiei şi care nu au fost puse în practică o să le reluaţi şi o să le adaptaţi noilor prevederi legislative în aşa manieră încât să îmbunătăţiţi bunul mers al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc?

Unul dintre proiectele vechi se referă la digitalizarea activităţii Oficiului. Actualmente digitalizarea instituţională reprezintă unul dintre obiectivele principale.

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

Există în viitor posibilitatea reintroducerii întâlnirilor cu oamenii de afaceri din industrie, reîntrunirea Consiliului Consultativ, măcar o dată pe luna?

În ultimii doi ani, într-adevăr Consiliul Consultativ nu a mai fost convocat, însă acest aspect nu a împiedicat Oficiul să colaboreze cu operatorii de jocuri de noroc, respectiv cu industria. După cum bine ştiţi, organizarea Consiliului Consultativ este reglementată de actele normative privind organizarea şi funcţionarea Oficiului, în prezent impunându-se actualizarea componenţei Consiliului, astfel încât să se asigure reluarea activităţii, în condiţiile legii.

Odată cu ocuparea funcţiei de Preşedinte aveţi vreun plan pentru reorganizarea Oficiului? Cele trei direcţii, Autorizare, Monitorizare şi Cotrol, rămân în forma actuală sau vor fi modificări?

Actuala formă de organizare a Oficiului nu mai corespunde cerinţelor şi responsabilităţilor actuale ale instituţiei. Activitatea trebuie reorganizată, motivat de faptul că în ultima perioadă au intervenit numeroase modificări legislative în domeniul jocurilor de noroc şi nu numai. De altfel, raportat la dispoziţiile Legii nr. 296/ 2023, avem obligaţia de a reorganiza activitatea, obligaţie instituită în sarcina tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice.

Credeţi că este posibilă reintroducerea aparatelor de joc cu risc  limitat (AWP) care să fie exploatate în locaţiile din mediul rural sau în localităţile cu un număr mai mic de locuitori?

Nu. 

Unul din subiectele pe care este atacată industria noastră priveşte Jocul Responsabil. Însă, pe lângă taxele pe care operatorii de jocuri din România le plătesc pentru a putea opera, aceştia sunt obligaţi să plătească o taxă care merge în fondul „pentru programe de tip responsible gambling”. Vă rugăm să ne spuneţi care este suma care s-a acumulat în fondul mai sus menţionat până acum şi dacă sunt programe care s-au derulat pentru preîntâmpinarea şi ajutarea persoanelor predispuse la probleme de acest tip şi de asemenea dacă există premisele derulării de viitoare programe?

După cum bine ştiţi, nivelul taxei de joc responsabil este cel stabilit prin dispoziţiile art. 10 alin. (4) din OUG nr. 77/  2009, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit modificărilor aduse de OUG nr. 82 /  2023, 70 % din veniturile încasate sunt virate la bugetul general consolidat, iar 30 % constituie bugetul activităţii finanţate din venituri proprii, buget pe care-l veţi putea consulta pe pagina oficială a Oficiului la secţiunea  https: //onjn.gov.ro/relatii­publice /informatii-de-interes-public/buget-si-contabilitate-interna/. În prezent sunt în curs de elaborare programe privind proniovarea jocului · respsonsabil şi protejarea grupurilor vulnerabile. 

Consideraţi că sunt prevederi din OUG 82 care ar trebui amendate / corectate cu ocazia dezbaterii în Parlament a acestei Ordonanţe la momentul decisiv de adoptare prin lege?

La acest moment, apreciez că prioritatea o reprezintă elaborarea proiectului de act normativ privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dar în ceea ce priveşte multitudinea de propuneri de legi din Parlament? Se va implica de data aceasta în mod decis şi real instituţia pe care o conduceţi, care este cea mai în măsură să evalueze reglementările adoptate şi efectele acestora asupra industriei, în procesul de adoptare ca lege prin prezentarea unor puncte de vedere pertinente de care să se ţină cont? Aceste puncte de vedere ale ONJN consideraţi oportun şi necesar să fie luate şi în urma consultării cu toţi reprezentanţii industriei?

Cât priveşte proiectele de legi aflate în dezbatere în Parlament, precizez faptul că Oficiul a transmis puncte de vedere referitoare la propunerile carefac obiectul dezbaterilor.  Menţionez că de fiecare dată când proiectele  de acte normative au vizat modificări în domeniul jocurilor de noroc, Oficiul a formulat observaţii/propuneri motivate, în limita atribuţiilor prevăzute de cadrul legal.

Care e statusul / când va fi finalizat/emis Ordinul ONJN’ privind procedura de eliminare a website-urilor de jocuri de noroc online din „lista neagră”?

Proiectul de ordin privind condițiile de introducere/eliminare a website-urilor de jocuri de noroc online din „lista neagră” a fost elaborat şi postat în transparenţă decizională pe site-ul ONJN la data de 08.12.2022.

Reglementarea situaţiilor în care site-urile/platformele/brandul/marca/logo/aplicaţiile de jocuri de noroc sunt scoase de pe „lista neagră” este o măsură dispusă şi de instituţiile cu atribuţii de control.

Având  în vedere proiectul  de Ordin ONJN privind  suspendarea efectelor  Ordinului ONJN nr. 404/2020, care va fi efectul acestei viitoare suspendări asupra certificatelor de aprobare de tip/certificate tehnice emise în baza Ordinului ONJN nr. 404/2020 cât timp acesta a fost în vigoare?

Proiectul de ordin privind suspendarea aplicabilităţii prevederilor OPONJN nr. 404/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la acest moment este postat în transparenţă decizională. O evaluare a eventualelor efecte va putea fi realizată în urma centralizării propunerilor, observaţiilor, sugestiilor sau opiniilor exprimate de  persoanele interesate.

Vă mulţumim pe această cale de interesul manifestat față de domeniul de activitate specific jocurilor de noroc, asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate şi consideraţie.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.