Observații și adnotări pe marginea proiectului ONJN de reglementare intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”

marţi, 22 octombrie 2019

Așa după cum este cunoscut deja de către toate părțile interesate și, deopotrivă, implicate în industria de gambling românească, în data de 22 Iulie 2019, ONJN a notificat Comisiei Europene documentul de reglementare tehnică intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”, respectiv ultima sa versiune, versiune postată pe site-ul www.onjn.gov.ro la data de 14 Iunie 2019.

Radu Bolocan

Pentru început, dorim să salutam această importantă inițiativă a ONJN ce, cu responsabilitate și cu toată deschiderea necesară, având în vedere importantele obiective pe care și le-a asumat în legătură cu “promovarea” și “stimularea” dar, mai ales, cu “asigurarea concurenței pe piața jocurilor de noroc”, a organizat în cadrul ședințelor Consiliului Consultativ mai multe runde de întâlniri cu reprezentanți ai părților vizate de noua reglementare: producători, principalele asociații ale organizatorilor precum și cu organisme de evaluare a conformității (printre care și BBSC Communications), ce și-au exprimat preocuparea și dorința de a participa și mai ales, de a se implica în mod constructiv la aceste reale și temeinice dezbateri pe marginea documentului respectiv.

Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc

În încercarea de a vă prezenta, pe scurt, o parte din importantele prevederi cuprinse în proiectul de reglementare tehnică (normă), în introducere, menționăm următoarele:

  • Documentul  cuprinde un foarte mare număr de prevederi și de cerințe, atât generale cât și specifice, administrative, dar mai ales tehnice, complexe și complet noi față de cele ce se regăsesc în documentele (norme tehnice) utilizate până la data prezentă de către BRML și de către organismele de evaluare a conformității, licențiate clasa a II-a;
  • Documentul tratează controlul tehnic al tuturor mijloacelor de joc utilizate în organizarea jocurilor de noroc tradiționale, și, în mod special, controlul tehnic exercitat prin modalitatea aprobării de tip.

În legătură cu modalitatea de control tehnic exercitat prin aprobarea de tip, principalele elemente de noutate importante se regăsesc în următoarele prevederi:

  • Aprobarea de tip se acordă pe o perioadă de 10 ani (propunere BBSC Communications, acceptată de ONJN), în loc de, ca până acum, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de prelungire de maxim două ori cu câte încă 2 ani (în total, maxim 8 ani);
  • Posibilitatea ca după expirarea perioadei de valabilitate a aprobării de tip (respectiv, după termenul de 10 ani) controlul tehnic exercitat prin verificări tehnice periodice și după reparații să poată fi desfășurat în continuare (propunere BBSC Communications, acceptată de ONJN);
  • Solicitantul unei aprobări de tip va trebui, printre altele, să depună și o “declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere (a fost/nu a fost) depusă și la un alt organism de evaluare a conformității licențiat sau la Biroul Român de Metrologie Legală, iar dacă a fost depusă se va specifica denumirea acestuia, data evaluării, precum și rezultatul raportului de evaluare”;
  • Operatorul economic care a solicitat aprobarea de tip, ia toate măsurile necesare pentru asigurarea conformității produselor fabricate în baza… aprobării de tip, cu tipul aprobat“;

În legătură cu modalitatea de control tehnic exercitat prin verificări tehnice, principalele elemente de noutate importante se regăsesc în următoarele prevederi:

  • Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor venite din industria de gambling s-a decis ca “Perioada de valabilitate a verificării tehnice inițiale și verificării tehnice periodice… să fie de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de ultima zi a lunii în care expiră verificarea tehnică”;
  • EGM (n.r.: mijloacele de joc tip slot machine) declarate conforme cu un tip aprobat trebuie să aibă un procent de câștiguri cuprins între 92% si 95% pentru ultimele 12 luni de funcționare. În documentele emise la verificarea tehnică periodică sau după reparație se consemnează valorile obținute pentru această perioadă (doar pentru mijloacele de joc tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate)”;
  • Prezentul ordin va fi completat ulterior cu condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc pentru toate celelalte mijloace de joc tradiționale prevăzute de legislația incidentă”;

 

Radu BOLOCAN

DG

BBSC Communications

www.bbsc.ro

 

(va urma)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *