Observații și adnotări pe marginea proiectului ONJN de reglementare intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”

luni, 25 noiembrie 2019

 

Partea a 2-a

De Radu BOLOCAN, Director General BBSC Communications

www.bbsc.ro

Radu Bolocan – B.B.S.C. Communication Systems

Așa după cum este cunoscut deja de către toate părțile interesate și, deopotrivă, implicate în industria de gambling românească, în data de 22 Iulie 2019, ONJN a notificat Comisiei Europene documentul de reglementare tehnică intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”, respectiv ultima sa versiune, versiune postată pe site-ul www.onjn.gov.ro la data de 14 Iunie 2019.

 

(continuare)

În continuarea articolului anterior, în care au fost prezentate unele cerințe cu privire la modalitatea de control tehnic exercitat prin aprobarea de tip, de data aceasta ne vom referi la cerințele specifice “generatorul de numere aleatoare de tip software (RNG)”, cerințe prevăzute în proiectul normei tehnice ONJN la pct.12, secțiunea 2, cap.II.

Pentru început trebuie să reamintim, foarte pe scurt, că generatorul de numere (pseudo) aleatoare de tip software reprezintă “centrul de greutate” al programului (software-ului) de joc instalat pe mijlocul de joc respectiv.

De integritatea, corectitudinea și buna-funcționare a unui RNG depinde:

– în primul rând, respectarea cerințelor legale prevăzute în OUG 77, art.5, paragraf (2), acolo unde este definită explicit necesitatea existenței “generatorului de numere aleatoare care determină rezultatele jocurilor”, cuprins în cadrul “software-ului jocurilor de noroc”;

– convingerea că mijlocul de joc nu a fost manipulat.

 

Pe scurt, generatorul de numere aleatoare de tip software (RNG), așa după cum spune și denumirea sa, generează în mod automat, secvențial și pe baze statistice, o serie de numere aleatorii, acestea fiind dependente de numere fixe denumite “semințe (seeds)”.

Predicția următorului număr ce ar urma să fie generat de un RNG este practic imposibilă deoarece aceasta ar necesita studierea tuturor rezultatelor (numerelor generate) anterioare (și care sunt de ordinul sutelor de milioane sau chiar al miliardelor) fapt care, practic, nu poate fi efectuat într-un interval de timp atât de scurt și în locația în care funcționează mijlocul de joc.

În baza șirului de numere aleatoare generat de RNG se determină, în cele din urmă, și totalitatea câștigurilor oferite (aleatoriu) de mijlocul de joc.

Testarea RNG reprezintă o operațiune complexă și relativ laborioasă și ea se referă, în principal, la verificarea respectării de către acesta a tuturor cerințelor impuse de un referențial specializat (standard, normă tehnică, etc.), prin aplicarea unor teste statistice recunoscute de către o echipă mixtă de specialiști (de regulă soft-iști, matematicieni/statisticieni, fizicieni, ș.a.) ce fac parte dintr-un laborator de testări specializat.

În scopul evaluării conformității RNG-ului încorporat în programul (software-ul) instalat pe mijlocul de joc, având în vedere numărul, complexitatea și durata testelor necesar a fi efectuate și pentru parcurgerea cărora este necesar un laborator de încercări acreditat ISO 17025 și specializat în acest scop, la propunerea BBSC Communications, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – ONJN, urmărind riguros îndeplinirea propriilor obiective asumate și prevăzute în proiectul de normă, în special în legătură cu asigurarea concurenței pe piața jocurilor de noroc, precum și operarea în condiții de siguranță a mijloacelor de joc pe teritoriul României, a fost de acord ca aceste teste RNG să poata fi efectuate și în alte laboratoare specializate, independente și acreditate ISO 17025, iar acceptanța și rezultatele acestor teste RNG să fie prevăzute în rapoartele de încercare ce vor fi încorporate în documentația tehnică ce va sta la baza procesului  de obținere a aprobării de tip pentru mijlocele de joc supuse omologării, înainte de punerea lor pe piață, evaluate de către organismele de evaluare a conformității, licențiate clasa a II-a de către ONJN.

Soluția propusă de BBSC Communications este în acord cu celelalte încercări specializate (de ex., cele în legătură cu imunitatea la câmpuri electromagnetice și descărcări electrostatice și alte influențe externe) prevăzute în proiectul de normă la pct. 8, secțiunea 2, cap.II.

Avantajele semnificative ce rezultă din splitarea propusă ar putea fi, în principal, următoarele:

  • micșorarea costurilor totale generate de obținerea aprobărilor de tip datorită faptului că un solicitant de aprobări de tip pentru mai multe echipamente (mijloace de joc) ar putea utiliza documentele rezultate ca urmare a testării unui RNG, la mai multe mijloace de joc diferite, dar care utilizeaza același RNG identic;
  • micșorarea costurilor totale generate de obținerea aprobărilor de tip datorită unui mediu concurențial mai dens din punct de vedere al ofertei existente în piața serviciilor specifice prestate;
  • scurtarea timpului necesar în vederea obținerii aprobărilor de tip de la organismele de evaluare a conformității licențiate de ONJN prin utilizarea documentelor emise de alte laboratoare de testări, independente, specializate și acreditate ISO 17025, referitoare la RNG-uri identice sau prin derularea în paralel, în cadrul celor două entități, a activităților specifice;
  • șanse reale și concrete de a putea fi acoperit întregul necesar de obținere a noilor aprobări de tip, într-un interval de timp limitat și impus strict de către viitoarea normă tehnică ONJN ce va intra în vigoare, prin creșterea numărului de organisme de evaluare a conformității disponibile în piață, ce vor putea desfășura mai rapid activitățile specifice și necesare pentru aprobările de tip ;

 

(va urma)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *