O nouă voce care va reprezenta industria de jocuri de noroc din România: Federația de Gambling

luni, 24 mai 2021

Romanian Bookmakers și Rombet s-au asociat pentru constituirea federației organizațiilor care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc.  Noua structură de reprezentare își propune să determine un cadru de funcționare realist și echilibrat pentru acest sector.

Federația de Gambling

Industria de jocuri de noroc și pariuri din România are, începând din luna aprilie, o nouă structură menită s-o reprezinte în susținerea și promovarea intereselor profesionale, economice, legislative și sociale în dialogul cu instituțiile statului român, alte entități private și persoane fizice. Romanian Bookmakers și Rombet s-au asociat în vederea constituirii unei Federații a organizațiilor care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc.

Federația de Gambling, organizație neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ sau patrimonial a luat ființă din dorința de a dezvolta un cadru de funcționare realist, predictibil și echilibrat pentru piața jocurilor de noroc, de a asigura o imagine publică corectă asupra industriei și a unui cadru concurențial echitabil, precum și din dorința de a se implica activ în mediul social, prin promovarea principiilor de responsabilitate socială.

Federația de Gambling reunește, pentru început, două dintre cele mai importante asociații de reprezentare a operatorilor din domeniul jocurilor de noroc, Romanian Bookmakers și Rombet, urmând ca, pe parcurs, și alte entităti care sunt interesate, să adere la această structură.

Percepția largă despre rolul unei entități patronale este că trebuie să apere interesele membrilor acesteia. Noi ne propunem să excedem acest rol și să mizăm intensiv pe adoptarea și promovarea unui comportament responsabil în relația cu practicantul de jocuri de noroc și pentru armonizarea cu societatea. Federația va contribui la promovarea unei atitudini responsabile din partea mediului de afaceri în care activăm și la creșterea gradului de conformare a operatorilor, obținând în cele din urmă mult dorita îmbunătățire a percepției publice asupra acestui sector economic”, susține Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers.

Pentru atingerea scopului Federației, aceasta va derula, dar fără a se limita, următoarele tipuri de activități:

  • formularea de propuneri legislative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ de referință;
  • promovarea dialogului şi conlucrarea cu autoritățile centrale și locale cu scopul de a crea un mediu de afaceri bazat pe principiile liberei concurențe și ale economiei de piață;
  • promovarea concurenței loiale și a cooperării cu alte instituţii ori organizații din țară sau străinătate pe teme specifice reglementării activităţii de jocuri de noroc;
  • furnizarea de servicii de informare, consultanță, promovare, conciliere și reprezentare în fața autorităților în ceea ce privește activitățile de jocuri de noroc desfășurate în România;
  • furnizarea de servicii de consultanță în domeniul ocupării și formării profesionale în domeniul jocurilor de noroc;
  • derularea de programe de instruire și formare profesională sau perfecționare a persoanelor tinere, cu vârsta de până la 25 de ani, precum și de protecție a categoriilor vulnerabile de jucători;
  • promovarea principiilor de responsabilitate socială, cu precădere în domeniul jocurilor de noroc;
  • stabilirea unui parteneriat cu autoritățile locale și centrale, în scopul de a crea un mediu de afaceri bazat pe principiile liberei concurențe și ale economiei de piață;
  • cooperarea cu alte organizații din țară sau din străinătate care activează în domeniul jocurilor de noroc în scopul de a implementa în domeniul jocurilor de noroc noutățile tehnice și legislative de pe plan Mondial în domeniu.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *