NSoft – one of the fastest growing companies in gaming and betting industryNSoft – una dintre companiile cu cea mai rapidă dezvoltare din industria de gaming și de pariuri

miercuri, 31 august 2016

The company has been present on the market for eight years already. During this time it continued on its path of transformation – from a development office with two employees, to an exceptional gaming and betting software development company with more than 150 amazing individuals focusing on innovation. Their dedication, passion, and motivation ensured NSoft became successful.

 

NSoft provides top quality software solutions for gaming and betting industry, including SEVEN Platform, Virtual Games (Lucky Six, Lucky X, Greyhound Races, Virtual Greyhound Races, Virtual Horse Races, and upcoming Virtual Drag Races), Sportsbook (Pre-Match Betting MTS and Live Betting MTS), and Lotteries (World Numbers Service).

NSoft’s CEO, Stjepko Čordaš said: “Our unique approach to customers and creative software solutions positioned us as one of the top providers of innovative products for gaming industry. A combination of great products, great people, and great culture played a key role in our growth. We understand that strong and long-term partnerships are essential for further development, so we joined forces with world’s leading sport data provider – Sportradar. This means our products are available through Sportradar’s sales channels.”

Partnership with Sportradar and availability of NSoft’s products through Sportradar’s sales channels will play its role in expansion to new markets, mostly across Europe and Africa. “In the gaming and betting industry, year starts with ICE Totally Gaming show in London. 2016 started excellent for NSoft. Last year’s success ensured the appearance on ICE with more than 30 people. Our success at ICE 2016 was doubled compared to last year if we consider business opportunities. We are already preparing for ICE 2017, where new products will be presented and we expect even better results,” said Marketing Manager of NSoft, Amir Obralić.

Most popular game in NSoft’s portfolio is Lucky Six, draw based game on computer-generated events (RNG), played in many countries on various delivery channels by thousands of players and is on its way of taking over the world. It offers numerous exciting betting options, where winners have an opportunity to double or triple their prize if one or two of their lucky numbers land on fields marked with lucky symbol. NSoft’s success went side by side with the success of Lucky Six, but NSoft is nowadays much more than Lucky Six. What comes in focus is its SEVEN Platform.

NSoft unveiled its groundbreaking SEVEN Platform during ICE 2016, solution for fully managing core betting operations. It enables administration and content control on different product delivery channels – retail, terminal, mobile, and web. SEVEN is built with integrations in mind, serving both as a core platform, and as product aggregator to 3rd party platforms. It includes two major segments – 7Admin and 7Shop, applications intended for running and controlling betting operations. Most notable part of Admin application is Product Store section showing available products. Mario Krišto, NSoft’s Platform Managing Director stated: “It is revolutionary on the market. No other platform offers the possibility to release the product with one simple click.”

However, the story does not end with the platform. World Numbers Service, developed in collaboration with Betradar, is the game which gives players a chance to bet on outcomes of actual lottery draws from around the world. NSoft also developed new draw based game called Lucky X, which offers great amount of different market types. Popularity of greyhound and horse races led to development of virtual versions of those games. NSoft’s 3D Design Department created incredibly realistic Virtual Greyhound Races and Virtual Horse Races. Both games have dynamic weather and time of day features which are astonishing. If it’s raining outside, and it’s night, the race will also be during night time and rainy weather – it is adjusting to the local conditions. Pre-Match and Live Betting MTS offer amazing sports betting experience while the operational risk and liability management are completely externalised to Betradar’s proven industry expertise and competence.

“It is NSoft’s mission to provide betshop owners with powerful and visually appealing platform, amazing virtual games, and data-packed sportsbook, and help them grow their business. Our ambition is to continue building value for customers, stakeholders and partners. You are more than welcome to join us on the journey. We would be delighted to work with you,” added Mr Čordaš.Compania este deja prezentă pe piață de opt ani. În tot acest timp și-a continuat drumul de transformare – de la un birou de dezvoltare cu doi angajați la un dezvoltator software de jocuri de noroc și de pariuri de excepție cu peste 150 de angajați concentrați pe inovare. Dedicația, pasiunea și motivarea lor au asigurat succesul lui NSoft.

 

NSoft oferă soluții pentru industria de gaming și de pariuri, inclusiv Platforma SEVEN, Jocuri Virtuale (Lucky Six, Lucky X, Curse de Ogari, Curse Virtuale de Ogari, Curse Virtuale de Cai și Virtual Drag Races, ce urmează să apară), Sportsbook (Pariuri Pre-Meci, Pariuri MTS și Pariuri Live MTS) și Loterii (World Numbers Service).

Stjepko Čordaš, CEO la NSoft, spune: “Abordarea noastră unică a clienților și soluțiile creative de software ne-au poziționat ca unul dintre furnizorii de top de produse inovatoare pentru industria de jocuri de noroc. Combinația de produse excelente, oameni extraordinari și o cultură foarte bună a jucat un rol cheie în dezvoltarea noastră. Înțelegem că parteneriatele puternice și cele pe termen lung sunt esențiale pentru dezvoltarea companiei pe viitor, așa că ne-am unit forțele cu furnizorul mondial de top de date de sport – Sportradar. Acest lucru înseamnă că produsele noastre sunt disponibile prin canalele de vânzare Sportradar”.

Parteneriatul cu Sportradar și faptul că produsele Nsoft sunt disponibile prin canalele de vânzare Sportradar vor juca un rol important în extinderea companiei pe piețe noi, în general din Europa și Africa. “În industria de gaming și pariuri, anul începe cu expoziția ICE Totally Gaming de la Londra. 2016 a început excelent pentru NSoft. Succesul de anul trecut ne-a asigurat apariția la ICE cu o echipă de peste 30 de oameni. Succesul nostru la ICE 2016 a fost dublu față de cel de anul trecut, dacă ne uităm la oportunitățile de afaceri. Deja ne pregătim pentru  ICE 2017, unde vom prezenta produse noi și de unde așteptăm rezultate și mai bune,” a spus Managerul de Marketing al NSoft, Amir Obralić.

Cel mai popular joc din portofoliul Nsoft este Lucky Six, joc pe bază de extragere la evenimente generate de computer (RNG), jucat în multe țări, pe variate canale de livrare, de mii de jucători, și care în curând va cuceri lumea. Acesta oferă numeroase oportunități interesante de pariere, unde jucătorii au posibilitatea de a își dubla sau tripla premiul dacă unul sau două dintre numerele lor norocoase apar în câmpurile marcate cu simbolul norocos.  Succesul lui NSoft a mers mână în mână cu cel al lui Lucky Six, dar în prezent NSoft înseamnă mult mai mult decât Lucky Six. Acum atenția este îndreptată asupra Platformei SEVEN.

NSoft a inaugurat Platforma inovatoare SEVEN la ICE 2016, aceasta fiind o soluție de management complet al centrului de operațiuni de pariere. Permite administrarea și controlul conținutului pe canale diferite de livrare a produselor – retail, terminale, telefoane mobile și internet. Seria SEVEN este construită în scopul de a integra, servind atât ca o platformă de bază dar și ca un agregator de produse și ca produs pentru platforme terțe. Aceasta include două segmente majore – 7Admin și 7Shop, aplicații ce au ca scop desfășurarea și controlarea operațiunilor de pariere. Cea mai notabilă parte a Aplicației de administrare este secțiunea Magazinul de Produse (Product Store) care ne arată produsele disponibile. Mario Krišto, Director General al Platformei NSoft a declarat: “Este un produs revoluționar pentru piață. Nici o altă platformă nu oferă posibilitatea de achiziționare a produsului cu un simplu click”.

Cu toate acestea, povestea nu se încheie cu această platformă. World Numbers Service, dezvoltat în colaborare cu Betradar, este jocul care le oferă jucătorilor posibilitatea de a paria pe rezultatele extragerilor la loterii din întreaga lume. NSoft a dezvoltat de asemenea și un joc nou pe bază de extragere numit Lucky X, care oferă diferite tipologii de piață. Popularitatea curselor de cai și de ogari a dus la dezvoltarea virtuală a acestor jocuri.  Departamentul de Design 3D al NSoft a creat Curse Virtuale de Ogari și Curse Virtuale de Cai incredibil de realiste. Ambele jocuri au vreme dinamică și caracteristici ale perioadei zilei care sunt uimitoare. Dacă afară plouă și este noapte, și cursa se va desfășura pe timp de noapte și pe ploaie – se adaptează la condițiile locale. Pariurile Anterioare Meciului (Pre-Meci) și cele Live Betting MTS oferă o experiență de pariuri sportive uimitoare, riscul de funcționare și managementul răspunderii fiind complet transferate către expertiza și competența dovedite în industrie a lui Betradar.

“Misiunea companiei Nsoft este aceea de a le furniza proprietarilor de agenții de pariuri platforme puternice și atrăgătoare din punct de vedere vizual, jocuri virtuale uimitoare și agende de sporturi pline de informații pentru a îi ajuta să își dezvolte afacerea. Ambiția noastră este aceea de a continua să construim valoare pentru clienți, acționari și parteneri. Sunteți mai mult decât bine-veniți alături de noi în această călătorie. Vom fi încântați să lucrăm cu dumneavoastră,” a adăugat Domnul Čordaš.

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.