Noua legislație privind combaterea spălării banilor se apropie de intrarea în vigoare. Ce are de făcut operatorul de jocuri de noroc?

marţi, 17 septembrie 2019

 

Romanian Bookmakers vine în sprijinul companiilor de gambling cu o practică analiză privind apropiata conformare necesară la noul cadru normativ determinat de transpunerea pe plan autohton a Directivei (UE) 2015/849

 

Noile reglementări privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aduse de transpunerea Directivei (UE) 2015/849, vin cu un impact deloc de neglijat asupra activității de organizare și exploatare de jocuri de noroc. În acest context, Romanian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România avizează operatorii asupra importanței asigurării în timp util a necesarelor adaptări operaționale, chiar dacă aceste reglementări își vor avea efectul din ianuarie 2020.

combaterea spălării banilor

În această lumină, Romanian Bookmakers oferă, prin intermediul Casino Inside, companiilor din domeniu un foarte util și practic rezumat al celor mai relevante informații necesare acestora în acest moment. Cu mențiunea că prima și fundamentala recomandare este aceea ca fiecare operator să deruleze o profundă analiză proprie asupra noului pachet de reglementări, dată fiind complexitatea aplicării sale.

 

  • Legea 656 / 2002, în forma amendată de transpunerea Directivei (UE) 2015/849, va intra în vigoare peste șase luni, respectiv în ianuarie 2020. Până atunci, operatorii își vor desfășura activitatea considerând obligațiile aduse de actualul cadru normativ;

 

  • Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) va emite in această toamnă proiectul de norme de aplicare a noii legislații AML. Acest aspect este foarte important, industria de jocuri de noroc, prin asociațiile de reprezentare profesională, putând avansa propuneri privind formularea normelor. Romanian Bookmakers așteaptă în acest sens propunerile operatorilor la office@romanianbookmakers.ro;

 

  • Fie și având rezidența fiscală în alte state, companiile de jocuri de noroc online vor fi obligate să efectueze raportările pe domeniu în România și să desemneze o persoană în relația cu autoritatea autohtonă;

 

  • Foarte important: Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) va fi, conform noii legislații, autoritatea cu atribuții de control pentru industria jocurilor de noroc și din perspectiva combaterii spălării de bani! Și ONPCSB va putea efectua controale, dar este de anticipat ca ONPCSB să le efectueze doar cu titlu excepțional, lăsând în sarcina ONJN activitatea curentă în relațiile cu companiile pe acest domeniu. Într-un cuvânt, relația curentă a operatorului cu autoritatea de stat va fi dusă tot la nivelul ONJN și pe această latură legislativă;

 

  • Cel mai important aspect care apare în noua legislație în dreptul organizatorului de jocuri de noroc este cel al desemnării sale drept entitate raportoare, postură care vine la pachet cu o serie de obigații privind aplicarea măsurilor standard de cunoaștere a clientelei sau privind raportările către ONPCSB. Acestea sunt clar enunțate în noul pachet de reglementare, putând fi consultate deja de către operatori;

 

  • Una dintre cele mai importante noi obligații este aceea a preluării datelor cu caracter personal pentru persoanele care înregistrează câștiguri reprezentând echivalentul în lei a minimum 2.000 EUR într-o singură operațiune. Aceasta atrage, deci, obligația legitimării cu actul de identitate pentru clientul care dobândește premiul de peste 2.000 EUR. Din perspectivă practică, pentru jocurile online misiunea conformării este de anticipat că va fi relativ simplă. Firmele de jocuri de noroc tradiționale, însă, vor trebui fie să impună clienților să prezinte o copie după actul de identitate la depășirea plafonului, fie să doteze locațiile specializate cu dispozitive pentru copierea în format fizic sau digital a acestora. Nu în ultimul rând, angajații vor trebui instruiți suplimentar pe noua normă legală a combaterii spălării banilor;

 

  • Un alt aspect important este cel al scăderii plafonului de raportare obligatorie către ONPCSB a tranzacțiilor cu sume în numerar, lei sau în valută. Dacă limita minimă este acum de 15.000 EUR, noua legislație duce această limitare la 10.000 EUR;

 

  • Unul dintre cele mai delicate aspecte este cel al înțelegerii conceptului de tranzacție suspectă, respectiv când și cum desemnează operatorul drept suspectă o tranzacție, spre a o raporta ca atare autorității. Înainte de definirea tranzacției suspecte, trebuie reținut că tranzacția suspectă nu este asociată limitei de 15.000 EUR (10.000 EUR din ianuarie 2020) și nici sumei de 2.000 EUR la câștig, asociată aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei. Tranzacție suspectă poate fi și una de doar 100 de lei, dacă operatorul, conform situațiilor precizate de lege și prin procedurile sale, o identifică și o categorisește drept suspectă. Cu privire la tranzacțiile suspecte, există un ghid pe site-ul ONPCSB care poate fi consultat pentru a înțelege mai bine situațiile în care o tranzacție trebuie considerată drept suspectă din perspectiva spălării de bani. O altă sugestie practică în acest sens, susținută și de catre reprezentanții ONPCSB, este aceea ca operatorii de profil să își dezvolte și să exerseze procedurile de identificare a tranzacțiilor suspecte urmând litera viitorului cadru legislativ (vezi art. 6 din Legea 656 / 2002 – forma modificată de transpunerea Directivei (UE) 2015/849). Noua legislație precizează conjuncturile în care o tranzacție este considerată suspectă, precum și obligațiile ce rezidă din astfel de situații;

 

  • Raportările efectuate de companii pe combaterea spălării banilor vor putea fi efectuate numai online de la momentul intrării în vigoare a noului cadru legislativ! Modalitatea online de depunere a rapoartelor există deja, astfel că este recomandabil ca și companiile care au depus până acum fizic aceste rapoarte să adopte parcursul online. În acest sens, operatorii trebuie să își genereze cont (utilizator și parole) în platforma ONPCSB. În portalul web al autorității se regăsește descrisă și modalitatea de completare a rapoartelor;

 

  • Suplimentar normelor de aplicare, ONPCSB va emite, în această toamnă, un ghid de aplicare a noii legislatii, care va putea fi consultat pe portalul web al autorității.

Romanian Bookmakers se va implica activ în perioada următoare în dialogul cu ONPCSB privind emiterea normelor de aplicare a noului cadru legislativ, astfel că orice propunere, comentariu sau sugestie din partea companiilor de jocuri de noroc poate fi relevantă sau utilă. În acest sens, operatorii sunt invitați să transmită eventualele propuneri la office@romanianbookmakers.ro.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *